Aryuveda College

OPD DETAIL

CR. No. Sr. No. Name Age Gender Address DEPARTMENT DATE (yyyy-mm-dd)
202119468 118 Monu kumar 28.0 Male Thuthian wali Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119467 117 Navjot kaur 40.0 Female Mour kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119466 116 Navneet singh 22.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-28
202119465 115 Jaswant kaur 42.0 Female Moffar Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-28
202119464 114 Veer singh 56.0 Male Khara Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119463 113 Jaswant singh 5.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119462 112 Amrinder kaur 47.0 Female Bappiana Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119461 111 Satvir singh 38.0 Male Kot lallu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-28
202119460 110 Manjeet singh 22.0 Male Thuthian wali Panch Karma 2021-07-28
202119459 109 Harpal singh 40.0 Male Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119458 108 Rampal singh 9.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119457 107 Gurpal singh 43.0 Male Malko Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119456 106 Rajwinder kaur 30.0 Female Kotli kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119455 105 Karanpal kaur 33.0 Female Burj jhabbar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119454 104 Veerpal kaur 31.0 Female Bhai desa Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119453 103 Ravinder singh 10.0 Male Pakho Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119452 102 Raj kumar 26.0 Male Dhalewan Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119451 101 Mandeep singh 39.0 Male Kotli Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119450 100 nachhatar singh 46.0 Male Kallo Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119449 99 Karamjit singh 24.0 Male Dullowal Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119448 98 Dimpy Singla 27.0 Male Khokhar kalan Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119447 97 Jasvir singh 8.0 Male Matti Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119446 96 Sandeep singh 25.0 Male Bhikhi Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119445 95 Kiranpal 41.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-28
202119444 94 Binder kaur 46.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119443 93 Bhagwanti 44.0 Female Kot dharmu Panch Karma 2021-07-28
202119442 92 Kailo kaur 41.0 Female Dullowal Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119441 91 Darshan kaur 32.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119440 90 Harnoor kaur 30.0 Female Akkanwali Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119439 89 Lovedeep kaur 26.0 Female Delluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119438 88 Priya 4.0 Female Kotli Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119437 87 Suman Rani 30.0 Female Bhai desa Panch Karma 2021-07-28
202119436 86 Krishan singh 67.0 Male Mansa Emergency 2021-07-28
202119435 85 Kewal singh 52.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-28
202119434 84 Kuljeet singh 42.0 Male Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119433 83 Santu singh 44.0 Male Kotli Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119432 82 Jaskirat singh 9.0 Male Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119431 81 Sunita kumari 38.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119430 80 Avtar singh 40.0 Male Joga Swastharakshan 2021-07-28
202119429 79 Rajni bala 30.0 Female Barnala Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119428 78 Deepi Rani 32.0 Female phaphre Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119427 77 Harjeet kumar 40.0 Male Thuthian wali Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-28
202119426 76 Bharpur singh 51.0 Male Malkpur Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119425 75 Maninder singh 56.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119424 74 Puneet verma 41.0 Male Datewas Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119423 73 Rajdip singh 26.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-28
202119422 72 Jaspal kaur 33.0 Female Khiala kalan Panch Karma 2021-07-28
202119421 71 Gurmehar kaur 29.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119420 70 Sandep singh 36.0 Male Phaphre Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119419 69 Arjun singh 40.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119418 68 sukhpal kaur 6.0 Female Rarh Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119417 67 Mehar 12.0 Female Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119416 66 Gursewak singh 46.0 Male malko Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-28
202119415 65 Ramandeep singh 64.0 Male sahnewali Emergency 2021-07-28
202119414 64 Naginder kaur 45.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-28
202119413 63 Rani kaur 24.0 Female Ubha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119412 62 Natha singh 43.0 Male Chappianwali Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119411 61 Sant singh 53.0 Male Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119410 60 Amarjit kaur 28.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-28
202119409 59 Sarup singh 39.0 Male Kotli Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119408 58 Sushma 26.0 Female Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119407 57 Suman Rani 45.0 Female Chakerian Panch Karma 2021-07-28
202119406 56 Mohinder kaur 50.0 Female dullowal Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-28
202119405 55 Puneet singh 43.0 Male Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119404 54 Charanjit kaur 40.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119403 53 Varinder kaur 30.0 Female Mour kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119402 52 Harpreet kaur 8.0 Female Aklia Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119401 51 Balvir singh 29.0 Male Pakho Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119400 50 Harjot kaur 25.0 Female Jhabbar Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119399 49 Gagandeep 30.0 Male Alampur Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119398 48 Gurwinder kaur 22.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119397 47 Gurcharn singh 43.0 Male Malko Panch Karma 2021-07-28
202119396 46 Gurjeet 20.0 Female Jawaharke Panch Karma 2021-07-28
202119395 45 Monty 9.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119394 44 Vishali 28.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119393 43 Chitwant kaur 37.0 Female Gurne Swastharakshan 2021-07-28
202119392 42 Shinder singh 40.0 Male Boha Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-28
202119391 41 Chetan kumar 48.0 Male Boha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119390 40 Manveer kaur 33.0 Female hero khurd Panch Karma 2021-07-28
202119389 39 Baljit kaur 42.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119388 38 Tarsem kaur 22.0 Female Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119387 37 Jagdev singh 22.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119386 36 Babblu 7.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119385 35 Surinder kaur 44.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-28
202119384 34 Anjali 22.0 Female Cheema Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119383 33 Kuldeep 28.0 Male bareta Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119382 32 Pargat singh 37.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119381 31 Poonam 23.0 Female Jhunir Panch Karma 2021-07-28
202119380 30 Sohani kaur 26.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119379 29 Roshan lal 42.0 Male Burj Hari Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119378 28 Disha goyal 35.0 Female Lalluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119377 27 Vikram singh 40.0 Male Kallo Swastharakshan 2021-07-28
202119376 26 Tajinder kaur 5.0 Female Ubha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119375 25 Damani Rani 27.0 Female Datewas Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119374 24 Rajvir kaur 28.0 Female Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119373 23 Sachin kumar 36.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-28
202119372 22 Arjun kumar 29.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119371 21 Fateh singh 11.0 Male Bhikhi Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119370 20 Makhan singh 48.0 Male Budhlada Swastharakshan 2021-07-28
202119369 19 Manpreet 43.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119368 18 Dharm kaur 42.0 Female Mander Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119367 17 Sarita Rani 26.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119366 16 Aman kaur 24.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119365 15 Sukhdev singh 51.0 Male Moosa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-28
202119364 14 Omi kumar 43.0 Male Khara Panch Karma 2021-07-28
202119363 13 Deepali 22.0 Female Kotra Panch Karma 2021-07-28
202119362 12 Deep kaur 32.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-28
202119361 11 Jai kumar 48.0 Male Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119360 10 Manohar 41.0 Male khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119359 9 Rohit kumar 4.0 Male Barnala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-28
202119358 8 Jatinder kaur 41.0 Female Ubha Swastharakshan 2021-07-28
202119357 7 Sarika 23.0 Female mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-28
202119356 6 Parmeet kaur 32.0 Female Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119355 5 Devki Rani 33.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-28
202119354 4 pardeep verma 42.0 Male Hero kalan Panch Karma 2021-07-28
202119353 3 Munish jain 27.0 Male mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-28
202119352 2 ajit Singh 38.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119351 1 Pardeep 26.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-28
202119350 114 Lavinder kaur 11.0 Female Mojo Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119349 113 Yuvraj singh 34.0 Male Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119348 112 Jaspal kaur 31.0 Female Gurne Panch Karma 2021-07-27
202119347 111 Fateh singh 50.0 Male Tahlian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-27
202119346 110 Babbli 43.0 Female Bhikhi Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119345 109 Balkar kaur 40.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119344 108 Shruti Garg 27.0 Female Tahlian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119343 107 Bharat singh 27.0 Male Jawaharke Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119342 106 Manohar Singh 46.0 Male Piplian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-27
202119341 105 Vaneet singla 26.0 Male Joga Panch Karma 2021-07-27
202119340 104 Davinder singh 20.0 Male Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119339 103 Bittu sharma 9.0 Male Saharna Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119338 102 Shiv kumar 30.0 Male Mandali Panch Karma 2021-07-27
202119337 101 Kuljinder kaur 23.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119336 100 Pooja Rani 6.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119335 99 Amrik kaur 21.0 Female Bajewala Panch Karma 2021-07-27
202119334 98 Hardeep kaur 40.0 Female Gurne Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119333 97 Jinder kaur 26.0 Female Bappiana Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119332 96 Ravinder singh 24.0 Male Lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119331 95 Jagdev kumar 22.0 Male Lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119330 94 Gurpal singh 49.0 Male Khara Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-27
202119329 93 Raj singh 55.0 Male Jawaharke Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-27
202119328 92 Tania 6.0 Female Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119327 91 Gudeep singh 28.0 Male Bhikhi Panch Karma 2021-07-27
202119326 90 santosh kumari 28.0 Female Aklia Panch Karma 2021-07-27
202119325 89 Pargat singh 28.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119324 88 Gagan kaur 32.0 Female Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119323 87 Jaggi Singh 40.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119322 86 pal Singh 28.0 Male Joga Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119321 85 Raman deep 30.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119320 84 Nirmla devi 33.0 Female Alampur Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-27
202119319 83 Manjeet sidhu 39.0 Male Hero kalan Swastharakshan 2021-07-27
202119318 82 Sunidhi 28.0 Female Boha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119317 81 Pawan kumar 40.0 Male Samao Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119316 80 Harman kaur 39.0 Female Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-27
202119315 79 Manjeet kaur 33.0 Female datewas Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-27
202119314 78 Happy 42.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119313 77 Sonu kumar 26.0 Female Alampur Panch Karma 2021-07-27
202119312 76 Rajinder kaur 26.0 Female Alampur Panch Karma 2021-07-27
202119311 75 Natha Singh 43.0 Male Mojo kalan Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119310 74 Binder kaur 28.0 Female Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119309 73 Amandeep 7.0 Male mandali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119308 72 Karanjeet kaur 29.0 Female Bajewala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119307 71 Ramandeep singh 42.0 Male Jawaharke Swastharakshan 2021-07-27
202119306 70 Lovepreet kaur 35.0 Female Chakerian Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119305 69 Gurpreet kaur 38.0 Female Jhunir Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-27
202119304 68 Simerjeet kaur 41.0 Female Saharna Panch Karma 2021-07-27
202119303 67 Gursimer 33.0 Female Barre Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119302 66 Kewal singh 46.0 Male Mandali Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119301 65 Tajinder kaur 41.0 Female bajewala Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119300 64 Swaraj singh 12.0 Male Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119299 63 Guddi 42.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-27
202119298 62 Bharti 26.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119297 61 Munish kumar 27.0 Male Thuthian wali Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119296 60 Dimpi 41.0 Male Malkana Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-27
202119295 59 Upkar chand 25.0 Male Dullowal Panch Karma 2021-07-27
202119294 58 Inderjeet kaur 30.0 Female Bhamme kalan Panch Karma 2021-07-27
202119293 57 Harjeet 51.0 Male Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-27
202119292 56 Bhola Singh 48.0 Male Dullowal Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119291 55 Keshi Ram 35.0 Male Aspal Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119290 54 Raju singh 30.0 Male Mann bibrian Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119289 53 Deepika 11.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119288 52 Sonia kumari 32.0 Female Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119287 51 Soma Rani 31.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-27
202119286 50 jashan deep 23.0 Female Barnala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119285 49 Hardev singh 47.0 Male Burj Rathi Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119284 48 Navdeep singh 40.0 Male Joga Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-27
202119283 47 Sukhjinder 27.0 Female mander Panch Karma 2021-07-27
202119282 46 Manveer sharma 24.0 Female Bhamme kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119281 45 Sukhjeet kaur 9.0 Female Bhupal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119280 44 Gurpeet singh 38.0 Male Khara Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119279 43 Chintu 8.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119278 42 Pushpinder kaur 33.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119277 41 Mohinder singh 36.0 Male Jogi peer Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119276 40 Simran kaur 33.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119275 39 Atma Singh 46.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-07-27
202119274 38 Baljeet kaur 29.0 Female Akkanwali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119273 37 Manu 28.0 Male bareta Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119272 36 Harry 29.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-27
202119271 35 Kamal 25.0 Female Saharna Panch Karma 2021-07-27
202119270 34 Balwant singh 46.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119269 33 Jaswant kaur 40.0 Female mansa Swastharakshan 2021-07-27
202119268 32 Inderjeet kaur 30.0 Female Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119267 31 Jaswinder sidhu 9.0 Male Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119266 30 Rajwinder singh 60.0 Male Kotli kalan Emergency 2021-07-27
202119265 29 Rajveer kaur 34.0 Female Sahnewali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119264 28 Rajinder singh 35.0 Male Jhunir Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-27
202119263 27 Rajdeep kaur 25.0 Female Ralla Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119262 26 Balwinder kaur 36.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-27
202119261 25 Babita Rani 38.0 Female Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119260 24 Narinder singh 50.0 Male Piplian Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119259 23 Jaspreet kaur 33.0 Female Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119258 22 Ram kumar 40.0 Male Akkanwali Panch Karma 2021-07-27
202119257 21 Parveen kumar 43.0 Male Budhlada Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-27
202119256 20 Manpreet kaur 3.0 Female mander Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119255 19 Darshan kaur 36.0 Female Gurne Swastharakshan 2021-07-27
202119254 18 Sartaj singh 28.0 Male Jhabbar Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119253 17 Mandeep kaur 30.0 Female Bhai desa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119252 16 Armandeep 27.0 Male Burj hari Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-27
202119251 15 Darshan singh 36.0 Male Matti Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119250 14 Binder singh 32.0 Male Khilan Panch Karma 2021-07-27
202119249 13 Harman kaur 40.0 Female Kotli Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119248 12 harjeet kaur 35.0 Female Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119247 11 Tony 9.0 Male Mansa khurd Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119246 10 Manpreet kaur 25.0 Female Rarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-27
202119245 9 Rani kaur 32.0 Female Chakerian Swastharakshan 2021-07-27
202119244 8 Gursewak singh 25.0 Male Delluana Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-27
202119243 7 Mandeep kaur 32.0 Female Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-27
202119242 6 Satpal singh 31.0 Male Pakho Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119241 5 Lovedeep Singh 45.0 Male hire wala Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-27
202119240 4 Ajay kumar 41.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119239 3 parminder kaur 32.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-27
202119238 2 Suman Rani 38.0 Female Jawaharke Panch Karma 2021-07-27
202119237 1 Pardeep Singh 5.0 Male Khokhar kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-27
202119236 118 Manjit kaur 30.0 Female Tamkot Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119235 117 Roop singh 30.0 Male Kallo Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119234 116 Jagraj singh 40.0 Male Jawaharke Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119233 115 Bhinder kaur 50.0 Female Chakerian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-26
202119232 114 Hardev singh 53.0 Male Burj ubha Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119231 113 Gagandeep 4.0 Male Kotli Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119230 112 Nirmla Devi 42.0 Female Budhllada Swastharakshan 2021-07-26
202119229 111 Radha Rani 36.0 Female Mour kalan Swastharakshan 2021-07-26
202119228 110 Gurdeep kaur 38.0 Female Bhikhi Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119227 109 Amanjit 22.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119226 108 Bhola Singh 53.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119225 107 Malkit singh 46.0 Male Chakerian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119224 106 Jora Singh 55.0 Male Saharna Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-26
202119223 105 Ginder kaur 33.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119222 104 Jasdeep singh 6.0 Male Khokhar kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119221 103 Ranbir kaur 36.0 Female Malko Swastharakshan 2021-07-26
202119220 102 Murti devi 31.0 Female Bajewala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119219 101 Kuldeep singh 42.0 Male Malko Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119218 100 Gopal dass 30.0 Male Ubha Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119217 99 Ramesh kumar 44.0 Male Khara Swastharakshan 2021-07-26
202119216 98 Jasbir kaur 39.0 Female Rarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119215 97 Nachhatar kaur 33.0 Female Mandali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-26
202119214 96 Rajinder pal 38.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119213 95 Ankit kumar 9.0 Male kallo Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119212 94 Pushpa 28.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119211 93 Rekha 30.0 Female Malkana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119210 92 Meenakshi 36.0 Female Jhabbar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119209 91 Madan lal 47.0 Male Jhunir Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119208 90 Rakesh kumar 28.0 Male Makha Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119207 89 Vimaljeet kaur 50.0 Female Pakho Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119206 88 Ranjeet kaur 34.0 Female Malko Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-26
202119205 87 Shiv kumar 47.0 Male Boha Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119204 86 Manoj kuamr 28.0 Male Chakeria Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119203 85 Jatin kumar 8.0 Male Dalel wala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119202 84 Rupinder sharma 24.0 Male Saharna Panch Karma 2021-07-26
202119201 83 Veer kaur 37.0 Female Ubha Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119200 82 Happy 30.0 Male Mandali Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119199 81 Dupindr kaur 36.0 Female Alisher Panch Karma 2021-07-26
202119198 80 Babbli Rani 7.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119197 79 Sukhwinder kaur 55.0 Female Boha Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119196 78 Kiranpal 29.0 Female Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119195 77 Melo kaur 33.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-26
202119194 76 Reenu 22.0 Female Khiva kalan Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119193 75 Ruldu singh 23.0 Male Bappiana Panch Karma 2021-07-26
202119192 74 malhar Rane 10.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119191 73 Karmjit kaur 31.0 Female Malko Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119190 72 Jeeti kaur 26.0 Female Khiala kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119189 71 Mahesh kumar 41.0 Male bhikhi Panch Karma 2021-07-26
202119188 70 Dharma singh 33.0 Male Burj ubha Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119187 69 Pawan singh 40.0 Male Bhamme kalan Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119186 68 Bhagwan kaur 38.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-26
202119185 67 Ujagar singh 43.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119184 66 Prithvi malhotra 37.0 Male Budhlada Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119183 65 Rishav 48.0 Male Kallo Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119182 64 Jetha lal 45.0 Male Burj hari Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-26
202119181 63 Lachho kaur 40.0 Female Makha Panch Karma 2021-07-26
202119180 62 Nasib kaur 36.0 Female Delluana Panch Karma 2021-07-26
202119179 61 Gurcharan 29.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119178 60 Payal 36.0 Female Malkpur Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119177 59 Sanjna 25.0 Female Kot dharmu Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119176 58 Beant singh 40.0 Male Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119175 57 Gurwinder singh 28.0 Male Moonak Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119174 56 Liza kumari 6.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119173 55 Tajpreet kaur 22.0 Female Piplian Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119172 54 Balvir kaur 29.0 Female Bareta Swastharakshan 2021-07-26
202119171 53 mandeep 30.0 Male Gurne Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119170 52 Anmol kaur 8.0 Female Bhai desa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119169 51 Harjit chahal 46.0 Male Tahlian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119168 50 Kamaljit 24.0 Female Jhabbar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119167 49 Mehak jeet 25.0 Female Mansa khurd Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119166 48 Kanchan sethi 36.0 Female Dullowal Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-26
202119165 47 darshan 29.0 Female Khara Panch Karma 2021-07-26
202119164 46 Billa singh 60.0 Male Kotra Emergency 2021-07-26
202119163 45 Harpret kaur 26.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119162 44 Kuldeep kaur 30.0 Female Barnala Panch Karma 2021-07-26
202119161 43 Amandep kaur 39.0 Female Joga Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119160 42 Birbal singh 41.0 Male Samao Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119159 41 Simranjot kaur 33.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119158 40 Ragvir singh 41.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-26
202119157 39 Pari jain 23.0 Female Hire wala Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119156 38 Sangita Rani 32.0 Female cheema Panch Karma 2021-07-26
202119155 37 navjot kaur 10.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119154 36 Ekam singh 28.0 Male Nangal kalan Swastharakshan 2021-07-26
202119153 35 Jasbir kaur 35.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119152 34 Palvi 4.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119151 33 Komal kaur 46.0 Female Moffar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119150 32 Harjot kaur 23.0 Female Aklia Panch Karma 2021-07-26
202119149 31 Monty singla 28.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119148 30 Satpal singh 35.0 Male Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119147 29 Karnail singh 41.0 Male Dhaipai Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119146 28 SAtinder jain 2.0 Male joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119145 27 Varidner kaur 32.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119144 26 Parveen kumar 40.0 Male Mojo khurd Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119143 25 Kewal singh 53.0 Male Jawaharke Panch Karma 2021-07-26
202119142 24 Meshi 50.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119141 23 Inderveer kaur 38.0 Female Khiala kalan Swastharakshan 2021-07-26
202119140 22 Sukhjidner bhullar 24.0 Male Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119139 21 Jatinder kaur 40.0 Female Bareta Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-26
202119138 20 Kewal kaur 36.0 Female Phaphre Panch Karma 2021-07-26
202119137 19 Partap singh 5.0 Male Burj rathi Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119136 18 GAgan kaur 32.0 Female Mojo Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119135 17 Harman kaur 22.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119134 16 Labh singh 45.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119133 15 Harnoor 40.0 Female Samao Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-26
202119132 14 Mohit Jain 29.0 Male Khiala kalan Panch Karma 2021-07-26
202119131 13 Hardeep kaur 337.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119130 12 Kuljinder singh 30.0 Male Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119129 11 Nirmal singh 42.0 Male Mour kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-26
202119128 10 Fatehvir singh 41.0 Male Matti Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119127 9 Gurnoor 9.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-26
202119126 8 Bhuro kaur 27.0 Female Kotli Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-26
202119125 7 Jagdev singh 33.0 Male Kotra Swastharakshan 2021-07-26
202119124 6 Jaswant kaur 40.0 Female Bhai desa Shalya Vibhagh 2021-07-26
202119123 5 Fateh singh 28.0 Male moosa Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119122 4 Varinder kaur 32.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-26
202119121 3 Chitwant singh 36.0 Male Khokhar kalan Panch Karma 2021-07-26
202119120 2 Balvir kaur 33.0 Female Boha Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119119 1 Parminder 29.0 Male Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-26
202119118 2 Harjit kaur 60.0 Female Nangal kalan Emergency 2021-07-25
202119117 1 Basant singh 62.0 Male Kallo Emergency 2021-07-25
202119116 116 Satpal kaur 45.0 Female nangal kalan Panch Karma 2021-07-24
202119115 115 Neelam 30.0 Female jhunir Swastharakshan 2021-07-24
202119114 114 Karm kaur 30.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119113 113 Kewal singh 40.0 Male Malko Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119112 112 Gurpal kaur 20.0 Female Rarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119111 111 Naib Singh 42.0 Male Delluana Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119110 110 Dalvir kaur 53.0 Female Datewas Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-24
202119109 109 Bhinder singh 50.0 Male Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119108 108 Gurmail singh 3.0 Male Dalel wala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119107 107 Brij lal 41.0 Male Bareta Swastharakshan 2021-07-24
202119106 106 Raman kumar 40.0 Male Kotli Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-24
202119105 105 Chamkor singh 26.0 Male Cheema Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119104 104 Parkash kaur 45.0 Female Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119103 103 Ruldu Singh 58.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119102 102 Darshna Devi 34.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119101 101 Mela singh 58.0 Male Bappiana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-24
202119100 100 Gurdas singh 33.0 Male Aklia Panch Karma 2021-07-24
202119099 99 Rupinder 6.0 Female Jhabbar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119098 98 Ravinder singh 33.0 Male Kallo Swastharakshan 2021-07-24
202119097 97 Ram kumar 36.0 Male Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119096 96 Karnail singh 65.0 Male Kot Dharmu Emergency 2021-07-24
202119095 95 Harmeet singh 4.0 Male Dullowal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119094 94 Fateh singh 56.0 Male Dullowal Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119093 93 Neetu Rani 30.0 Female Kot dharmu Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119092 92 Harmehar kaur 48.0 Female Dalel wala Swastharakshan 2021-07-24
202119091 91 Mandeep kaur 31.0 Female Barnala Panch Karma 2021-07-24
202119090 90 Davinder kaur 25.0 Female Rarh Panch Karma 2021-07-24
202119089 89 Naresh kumar 12.0 Male Boha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119088 88 Suraj kumar 8.0 Male bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119087 87 Pal kaur 36.0 Female Barnala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119086 86 Bachhitar kaur 47.0 Female Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119085 85 Bohar singh 50.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119084 84 Varinder kaur 38.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119083 83 Bhagwan dass 40.0 Male Sahnewali Swastharakshan 2021-07-24
202119082 82 Deepi Rani 23.0 Female Khiala kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119081 81 Harshdep 35.0 Male Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119080 80 Navneet singh 23.0 Male Matti Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119079 79 Magar singh 41.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-24
202119078 78 Dupinder kaur 45.0 Female Delluan Panch Karma 2021-07-24
202119077 77 Harmandeep 29.0 Male Joga Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119076 76 Lovepreet kaur 32.0 Female Aklia Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119075 75 Raspreet singh 41.0 Male Phaphre Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-24
202119074 74 Pal Singh 30.0 Male Chakerain Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-24
202119073 73 Parmjit kaur 10.0 Female Sahnewali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119072 72 Bhagwant kaur 42.0 Female Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119071 71 Balwan singh 35.0 Male Jhunir Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119070 70 Gurpreet kaur 12.0 Female Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119069 69 mamta 9.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119068 68 Sonu kumar 29.0 Male Alampur Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119067 67 Simmu Rani 27.0 Female Chakerian Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119066 66 Rozy gupta 21.0 Female Mandali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119065 65 Manpreet singh 43.0 Male Dhilwan Panch Karma 2021-07-24
202119064 64 Satwant kaur 39.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119063 63 bant singh 46.0 Male Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119062 62 Rajwinder singh 40.0 Male Saharna Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119061 61 Binder kaur 32.0 Female Kallo Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119060 60 Raj singh 44.0 Male Nangal kalan Panch Karma 2021-07-24
202119059 59 Harpal singh 39.0 Male Mansa khurd Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-24
202119058 58 Kartar kaur 51.0 Female Khilan Swastharakshan 2021-07-24
202119057 57 Joginder kaur 40.0 Female Delluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119056 56 Charanjit kaur 48.0 Female matti Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-24
202119055 55 baldev kaur 63.0 Female Aklia Emergency 2021-07-24
202119054 54 Gurvir kaur 47.0 Female Moffar Panch Karma 2021-07-24
202119053 53 Paljit kaur 7.0 Female Khiala kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119052 52 Dharam singh 51.0 Male Malkpur Panch Karma 2021-07-24
202119051 51 Mukhtiar singh 48.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119050 50 Ginder kaur 55.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119049 49 Rahul kumar 26.0 Male Burj hari Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119048 48 Tej kaur 46.0 Female Bajewala Swastharakshan 2021-07-24
202119047 47 Ravi kumar 4.0 Male Mandali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119046 46 Karanveer 40.0 Male Bhai desa Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119045 45 Shalani Gupta 32.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119044 44 Narinderpal kaur 42.0 Female Jhabbar Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-24
202119043 43 Sukhwinder kaur 33.0 Female Tamkot Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-24
202119042 42 Karamjit kaur 35.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119041 41 Sukhjinder singh 40.0 Male Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119040 40 Darshan singh 42.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-24
202119039 39 Janki 26.0 Female Datewas Panch Karma 2021-07-24
202119038 38 Jashandeep 6.0 Female Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119037 37 Gurdev kaur 36.0 Female Jawaharke Swastharakshan 2021-07-24
202119036 36 Jinder kaur 37.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119035 35 Ekam kaur 24.0 Female Chakerian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119034 34 Manak singh 27.0 Male Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119033 33 Tajinder kaur 33.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119032 32 Vicky kumar 36.0 Male Bajewal Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119031 31 Rashpal singh 44.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-24
202119030 30 Pammi kaur 45.0 Female Datewas Panch Karma 2021-07-24
202119029 29 Sartaj 40.0 Male Boha Panch Karma 2021-07-24
202119028 28 Joban singh 27.0 Male Budhlada Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-24
202119027 27 Gurtej singh 8.0 Male Khokhar kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119026 26 Roop singh 39.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119025 25 Gurmit kaur 45.0 Female Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119024 24 Gurtej kaur 42.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119023 23 Rimpy Rani 28.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119022 22 Prema Rani 28.0 Female Ralla Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119021 21 Shinder 34.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-24
202119020 20 Nanak singh 46.0 Male Malko Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-24
202119019 19 Jagdev singh 21.0 Male Tahlian Panch Karma 2021-07-24
202119018 18 Sukhvir kaur 35.0 Female Khara Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119017 17 Kaku 2.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119016 16 Payal 23.0 Female Barnala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119015 15 Mohinder singh 42.0 Male Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119014 14 Kaka Singh 39.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119013 13 Rakhi jain 29.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-24
202119012 12 Naveen singla 36.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119011 11 Ajay kumar 31.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119010 10 Navjot kaur 29.0 Female Jhabbar Swastharakshan 2021-07-24
202119009 9 Jyoti Rani 21.0 Female Aklia Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-24
202119008 8 Harnoor 4.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-24
202119007 7 Jaspreet singh 30.0 Male Khiva khurd Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119006 6 Harjeet 23.0 Male Ubha Shalya Vibhagh 2021-07-24
202119005 5 Krishan singh 29.0 Male Rarh Panch Karma 2021-07-24
202119004 4 Rupinder 28.0 Male Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119003 3 Himanshi 26.0 Female Piplian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-24
202119002 2 Deepak chahal 21.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-24
202119001 1 Harbans singh 28.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-24
202119000 116 Davinder kaur 41.0 Female kallo Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118999 115 Vimla devi 56.0 Female Atla kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-23
202118998 114 Neelam Rani 35.0 Female Budhlada Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118997 113 Parminder kaur 30.0 Female Bhikhi Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-23
202118996 112 Bhawna 3.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118995 111 Baru Ram 40.0 Male Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118994 110 gurchet kaur 37.0 Female Tamkot Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118993 109 Daljit singh 33.0 Male Moffar Swastharakshan 2021-07-23
202118992 108 Bhuro kaur 49.0 Female Tahlian Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118991 107 chet singh 53.0 Male Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118990 106 Manak singh 40.0 Male Nangal kalan Swastharakshan 2021-07-23
202118989 105 Preeti Rani 26.0 Female Mandali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118988 104 Ashok kumar 21.0 Male Boha Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118987 103 Gurdas kaur 49.0 Female bappiana Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-23
202118986 102 santosh Rani 52.0 Female Jhabbar Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-23
202118985 101 Yadvinder singh 4.0 Male Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118984 100 Gurnam kaur 47.0 Female Chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118983 99 ajaib singh 30.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118982 98 Lalli Singh 43.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-23
202118981 97 Tinku kumar 35.0 Male Kotli Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-23
202118980 96 Monty 10.0 Male Datewas Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118979 95 mohinder kaur 38.0 Female Bhupal Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-23
202118978 94 Rajni Rani 3.0 Female Dullowal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118977 93 Rimpy Rani 46.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118976 92 Jagdish kaur 48.0 Female Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118975 91 Babblu kumar 24.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118974 90 Gulab kaur 45.0 Female Rarh Swastharakshan 2021-07-23
202118973 89 Gurjot kaur 22.0 Female Barnaal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118972 88 Jagsir singh 40.0 Male mansa Panch Karma 2021-07-23
202118971 87 Gursewak kaur 33.0 Female Malko Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118970 86 Lekh Ram 42.0 Male Mandali Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118969 85 atma singh 4.0 Male Khokhar kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118968 84 Babbu Ram 49.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-23
202118967 83 Nirmla devi 28.0 Female Aklia Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118966 82 Ragvir kaur 26.0 Female Jogi peer Panch Karma 2021-07-23
202118965 81 bant singh 54.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118964 80 Nirdev singh 36.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118963 79 Shalani 25.0 Female Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118962 78 Rajvir kaur 11.0 Female bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118961 77 Raju Singh 36.0 Male Dhaipai Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118960 76 Kajal Rani 35.0 Female Bhikhi Panch Karma 2021-07-23
202118959 75 Mohit kumar 8.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118958 74 Jeet kaur 40.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118957 73 Dharmveer 52.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118956 72 Narinderpal 44.0 Male Rarh Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118955 71 Veerpal kaur 29.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118954 70 Manjit kaur 42.0 Female Tamkot Swastharakshan 2021-07-23
202118953 69 Lakha singh 39.0 Male Joga Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-23
202118952 68 Sukhjeet kaur 28.0 Female Burj rathi Panch Karma 2021-07-23
202118951 67 Kamalpreet 40.0 Female Dhilwan Panch Karma 2021-07-23
202118950 66 Sajan singh 28.0 Male mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-23
202118949 65 Anju Rani 46.0 Female Chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118948 64 Govind singh 41.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118947 63 Manmeet kaur 9.0 Female Bhupal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118946 62 Jasvir singh 35.0 Male Mandali Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118945 61 Jasdeep kaur 45.0 Female Tamkot Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118944 60 Bittu singh 33.0 Male mansa Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118943 59 Jagpreet singh 31.0 Male Budhlada Panch Karma 2021-07-23
202118942 58 Gurdev kaur 36.0 Female Rarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118941 57 Gurpreet kaur 28.0 Female Dullowal Panch Karma 2021-07-23
202118940 56 Deepali 24.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118939 55 Deepak kumar 40.0 Male cheema Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118938 54 Gurdial singh 36.0 Male matti Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118937 53 Baldeep singh 29.0 Male Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118936 52 Ekam singh 49.0 Male Saharna Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-23
202118935 51 Fateh singh 52.0 Male Bajewala Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-23
202118934 50 Naresh kumar 7.0 Male Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118933 49 Rahul kumar 4.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118932 48 Deep kaur 39.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-23
202118931 47 Baljit kaur 59.0 Female Akkanwali Emergency 2021-07-23
202118930 46 Gurmehar kaur 39.0 Female chappianwali Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118929 45 Tajinder singh 30.0 Male Ubha Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118928 44 Gurpiar kaur 23.0 Female Dalel wala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118927 43 Mehar singh 55.0 Male Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118926 42 Gurmeet kaur 26.0 Female Gurne Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118925 41 Anoop kumar 47.0 Male bareta Panch Karma 2021-07-23
202118924 40 Satinder singh 25.0 Male Jawaharke Panch Karma 2021-07-23
202118923 39 Raj kaur 36.0 Female Kotra Swastharakshan 2021-07-23
202118922 38 Gagan chahal 29.0 Male burj hari Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-23
202118921 37 Rajvir singh 51.0 Male Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118920 36 Parmjeet kaur 40.0 Female Tahlian Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118919 35 Anjali Garg 32.0 Female Mansa khurd Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118918 34 Brij lal 21.0 Male Nangal kalan Panch Karma 2021-07-23
202118917 33 Amandep kaur 12.0 Female Malkpur Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118916 32 Harjas kaur 28.0 Female Bhai desa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118915 31 Basant kaur 35.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118914 30 Kulvir kaur 10.0 Female Moffar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118913 29 Bahadur singh 40.0 Male Bappiana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-23
202118912 28 Gourav kumar 27.0 Male Ubha Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118911 27 Darshan singla 44.0 Male Khiala kalan Panch Karma 2021-07-23
202118910 26 Mandeep kaur 34.0 Female Bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118909 25 Bila singh 55.0 Male Lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118908 24 Jarnail Kaur 34.0 Female Mandali Swastharakshan 2021-07-23
202118907 23 Geeta rani 33.0 Female Gurne Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118906 22 Bhola singh 46.0 Male Kotra Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118905 21 Inderveer kaur 32.0 Female Samao Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118904 20 Karnail singh 45.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-23
202118903 19 Kala singh 42.0 Male Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-23
202118902 18 Parveen kumar 40.0 Male Ralla Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-23
202118901 17 sagar kaur 28.0 Female Khokhar kalan Panch Karma 2021-07-23
202118900 16 Joti Rani 31.0 Female gurne Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118899 15 Kewal singh 29.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118898 14 Gagandeep 20.0 Male Burj hari Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118897 13 Aman kaur 7.0 Female Hero khurd Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118896 12 Pinku 8.0 Male mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-23
202118895 11 Sawan singh 22.0 Male Khara Panch Karma 2021-07-23
202118894 10 Shalani 38.0 Female bareta Swastharakshan 2021-07-23
202118893 9 Varinder kaur 30.0 Female Chakerian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-23
202118892 8 Nitin singla 32.0 Male Jhabbar Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118891 7 Inderjit 24.0 Male Kotra Panch Karma 2021-07-23
202118890 6 Sukhdeep singh 36.0 Male aklia Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118889 5 Komal kaur 39.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-23
202118888 4 Manak singh 28.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-23
202118887 3 Sukhjeet kaur 36.0 Female Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-23
202118886 2 Jatinder kaur 34.0 Female Joga Panch Karma 2021-07-23
202118885 1 Jot singh 26.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-23
202118884 114 Deso kaur 43.0 Female Delluana Swastharakshan 2021-07-22
202118883 113 Raveena 25.0 Female Akkanwali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118882 112 Vishal kumar 30.0 Male Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118881 111 Amrik singh 45.0 Male Bhupal Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-22
202118880 110 Ajaib singh 40.0 Male Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-22
202118879 109 Anamika 50.0 Female jawaharke Panch Karma 2021-07-22
202118878 108 Gurmukh singh 30.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118877 107 Navdeep singh 6.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118876 106 Gulab singh 47.0 Male Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-22
202118875 105 binder singh 46.0 Male Khokhar kalan Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118874 104 Raj Rani 37.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118873 103 Reshma Rani 39.0 Female Khiala kalan Swastharakshan 2021-07-22
202118872 102 Naginder kaur 32.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118871 101 Atma singh 22.0 Male Sher khan Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118870 100 Nursi Ram 46.0 Male Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-22
202118869 99 Bhola singh 53.0 Male Chakerian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-22
202118868 98 Sukhwinder singh 30.0 Male lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118867 97 Harbilas ram 48.0 Male Datewas Panch Karma 2021-07-22
202118866 96 Navjot kaur 26.0 Female Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118865 95 Anjali Rani 44.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-22
202118864 94 Ram kumar 10.0 Male Chakerian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118863 93 Rahul kumar 12.0 Male budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118862 92 Parma kaur 38.0 Female mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118861 91 Bakshish singh 36.0 Male barnala Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118860 90 Dharma singh 42.0 Male Mandali Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118859 89 Mohani kaur 6.0 Female Rarh Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118858 88 Nirbhai singh 7.0 Male Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118857 87 Simmi kaur 32.0 Female Mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118856 86 Nirmal kaur 33.0 Female Rarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118855 85 Sharnjit kaur 45.0 Female mandali Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118854 84 Rupinder kaur 32.0 Female Bhupal Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118853 83 baljeet singh 50.0 Male bajewala Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118852 82 Raju kumar 36.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118851 81 Ashok kumar 36.0 Male Khara Panch Karma 2021-07-22
202118850 80 Veena groh 33.0 Female Dalel wala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118849 79 Nirdev singh 42.0 Male akkanwali Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-22
202118848 78 Ajmer singh 38.0 Male Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-22
202118847 77 Rubi Rani 22.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-22
202118846 76 Gurjot singh 38.0 Male Tahlian Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118845 75 Rimpy rani 30.0 Female Rarh Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118844 74 Rajesh kumar 7.0 Male Piplian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118843 73 Parkash kaur 40.0 Female Atla kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118842 72 Charanjit kaur 34.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-22
202118841 71 Nasib kaur 32.0 Female Burj ubha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118840 70 Gurjit kaur 52.0 Female Sher khan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-22
202118839 69 Harcharan singh 42.0 Male Boha Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-22
202118838 68 Pardeep kumar 38.0 Male Mann bibrian Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118837 67 Rajwinder kaur 35.0 Female dullowal Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118836 66 Puran singh 51.0 Male Datewas Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118835 65 Brij lal 43.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118834 64 Suraj kuamr 24.0 Male Tamkot Panch Karma 2021-07-22
202118833 63 Karanveer 40.0 Female Kotli Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-22
202118832 62 Sukhwinder singh 39.0 Male Mour kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-22
202118831 61 Satinder kaur 44.0 Female Bareta Panch Karma 2021-07-22
202118830 60 Anuradha 28.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118829 59 Raj kumar 45.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118828 58 Sajia 4.0 Female Thuthian wali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118827 57 Pankaj kumar 7.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118826 56 Amrinder kaur 62.0 Female Joga Emergency 2021-07-22
202118825 55 Satnam singh 41.0 Male Lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118824 54 Balvir singh 49.0 Male Matti Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-22
202118823 53 Surinder kaur 47.0 Female Khiala kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-22
202118822 52 Jaggi singh 30.0 Male Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118821 51 Tek kaur 36.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-22
202118820 50 Jasmail kaur 32.0 Female Jhabbar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118819 49 Tania goyal 8.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118818 48 Gurchet singh 40.0 Male Kallo Panch Karma 2021-07-22
202118817 47 Vimla devi 46.0 Female Bappiana Panch Karma 2021-07-22
202118816 46 Sunder singh 46.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118815 45 Sewak singh 50.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118814 44 karm kaur 33.0 Female Thuthian wali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118813 43 Roop singh 45.0 Male Kotli Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118812 42 Anjali goyal 31.0 Female mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118811 41 Sagar singh 30.0 Male Mour kalan Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118810 40 Pushpinder kaur 23.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118809 39 Simer gill 39.0 Female Ralla Panch Karma 2021-07-22
202118808 38 Vishali 23.0 Female Bareta Panch Karma 2021-07-22
202118807 37 Jeet kaur 35.0 Female Kallo Swastharakshan 2021-07-22
202118806 36 Happy singh 29.0 Male Khokhar kalan Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118805 35 Manjeet kaur 40.0 Female Budhlada Panch Karma 2021-07-22
202118804 34 Ajay kumar 27.0 Male Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118803 33 Rahul kumar 22.0 Male Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118802 32 Raminder kaur 6.0 Female Tamkot Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118801 31 Nirmal singh 38.0 Male Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-22
202118800 30 Nachhatar singh 39.0 Male Matti Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-22
202118799 29 Samar kaur 33.0 Female Jogi peer Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118798 28 Binder kaur 25.0 Female Lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118797 27 Balwinder singh 46.0 Male Mander Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118796 26 Gurvinder kaur 28.0 Female Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118795 25 Lovedeep singh 26.0 Male Kotra Panch Karma 2021-07-22
202118794 24 Simran kaur 25.0 Female Rarh Panch Karma 2021-07-22
202118793 23 Upkar kaur 31.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-22
202118792 22 Neelam 30.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118791 21 Teja Rani 24.0 Female Khiva kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118790 20 Tarsem kumar 9.0 Male Chakerian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118789 19 Naginder kaur 40.0 Female Matti Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118788 18 Jaswant kaur 37.0 Female Bhupal Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-22
202118787 17 Deepti Rani 36.0 Female Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118786 16 Mohamad sadik 42.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118785 15 Veerpal kaur 34.0 Female Aklia Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-22
202118784 14 Narinder 29.0 Female Khiva khurd Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118783 13 Manmohan 24.0 Male Bir kalan Panch Karma 2021-07-22
202118782 12 Sukhjeet kaur 27.0 Female Atla kalan Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118781 11 Vicky jain 28.0 Male Barre Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118780 10 Jashan singh 7.0 Male Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118779 9 Taman singla 40.0 Male Khara Swastharakshan 2021-07-22
202118778 8 Harmeen kaur 22.0 Female Delluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-22
202118777 7 Hardev singh 28.0 Male Boha Shalya Vibhagh 2021-07-22
202118776 6 Vikas kumar 30.0 Male Khara Panch Karma 2021-07-22
202118775 5 Sukhvir kaur 5.0 Female Bhikhi Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-22
202118774 4 Seema rani 26.0 Female Khiva kalan Panch Karma 2021-07-22
202118773 3 Fateh singh 33.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118772 2 Navdeep kaur 26.0 Female Atla kalan Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118771 1 Vaneet singla 23.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-22
202118770 2 Bimla devi 61.0 Female Jawaharke Emergency 2021-07-21
202118769 1 Karmjit kaur 56.0 Female nangal kalan Emergency 2021-07-21
202118768 117 Shinder kaur 60.0 Female Smalu Panch Karma 2021-07-20
202118767 116 Manpreet kaur 24.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118766 115 Sushma Rani 40.0 Female Bhikhi Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118765 114 Gurdas singh 49.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-20
202118764 113 Roshan lal 48.0 Male Bareta Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-20
202118763 112 Leela singh 55.0 Male Akkanwali Panch Karma 2021-07-20
202118762 111 Mohit kumar 3.0 Male Barnala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118761 110 Nasrin begum 37.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118760 109 Rakesh kumar 32.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118759 108 Monty 26.0 Male Khara Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118758 107 lakhwinder kaur 36.0 Female Samao Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118757 106 Indervir singh 48.0 Male Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118756 105 Surjeet kaur 50.0 Female Jhabbar Panch Karma 2021-07-20
202118755 104 Karanvir singh 28.0 Male Bajewala Panch Karma 2021-07-20
202118754 103 Mohinder singh 44.0 Male Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118753 102 Indejit 10.0 Female Tahlian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118752 101 Nisha kumari 23.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118751 100 Surinder kaur 27.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118750 99 Mandeep kaur 35.0 Female Moosa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118749 98 Manvir kaur 40.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-20
202118748 97 Sohan singh 41.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118747 96 Shalani 33.0 Female Budhalda Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118746 95 Lovepreet singh 8.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118745 94 Chitwant kaur 56.0 Female Barnala Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-20
202118744 93 Pala singh 38.0 Male Mander Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118743 92 Davinder kaur 33.0 Female Gurne Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-20
202118742 91 Kaka singh 47.0 Male Malko Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118741 90 Rupinder kaur 43.0 Female Kallo Panch Karma 2021-07-20
202118740 89 Bittu singh 30.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-20
202118739 88 Manak Ram 46.0 Male Bhupal Swastharakshan 2021-07-20
202118738 87 Sito kaur 39.0 Female Bhai desa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118737 86 Ekam kaur 27.0 Female Bhai desa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118736 85 Raja Ram 33.0 Male Ubha Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118735 84 Gurmail singh 52.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118734 83 Satvir singh 22.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118733 82 Satti singh 45.0 Male Tahlian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-20
202118732 81 Gurmeet kaur 34.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-20
202118731 80 Pargat singh 33.0 Male Jawaharke Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118730 79 Rohan kumar 8.0 Male Boha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118729 78 Simran kaur 3.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118728 77 Soma singh 38.0 Male Mansa khurd Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118727 76 Gurbaz singh 46.0 Male Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118726 75 Sandeep singh 26.0 Male Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118725 74 Sumanpreet 22.0 Female Joga Panch Karma 2021-07-20
202118724 73 Deep kaur 33.0 Female Atla kalan Panch Karma 2021-07-20
202118723 72 Rubby jindal 36.0 Female Mandali Swastharakshan 2021-07-20
202118722 71 bhola singh 39.0 Male Mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118721 70 Gurcharan singh 55.0 Male Malko Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118720 69 Balvir singh 45.0 Male Bareta Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-20
202118719 68 Jagdev kaur 50.0 Female Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-20
202118718 67 Jagsir singh 40.0 Male Datewas Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118717 66 Preeto kaur 36.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118716 65 Happy kumar 27.0 Male Saharna Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118715 64 Manmohan kaur 32.0 Female Mandali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118714 63 Manohar lal 35.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-20
202118713 62 Yadvir singh 21.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-20
202118712 61 Karma singh 43.0 Male Lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118711 60 Prem kumar 44.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118710 59 Des Raj 49.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118709 58 Dapinder kaur 12.0 Female Rarh Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118708 57 Manjeet kaur 48.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118707 56 Jagjit kaur 36.0 Female Mour kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118706 55 Jeet kaur 37.0 Female Bareta Swastharakshan 2021-07-20
202118705 54 Harjinder kaur 31.0 Female Matti Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118704 53 Mintu 38.0 Male Kot dharmu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-20
202118703 52 Raju singh 42.0 Male Burj hari Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-20
202118702 51 Raj kaur 32.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118701 50 Lakhjinder kaur 40.0 Female Moosa Panch Karma 2021-07-20
202118700 49 Vikram singla 38.0 Male Khokhar kalan Panch Karma 2021-07-20
202118699 48 Bharat singh 35.0 Male Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118698 47 Pal singh 50.0 Male Bappiana Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118697 46 Rima Gupta 6.0 Female Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118696 45 Naminder kaur 45.0 Female Dullowal Swastharakshan 2021-07-20
202118695 44 Aman kaur 36.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118694 43 Kamalpreet 30.0 Female Boha Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118693 42 Sukhjeet kaur 38.0 Female Piplian Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118692 41 Sukhdev singh 40.0 Male Atla kalan Panch Karma 2021-07-20
202118691 40 Babita bansal 7.0 Female Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118690 39 Gurnam sidhu 42.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118689 38 Yuvraj singh 37.0 Male Dalel wala Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-20
202118688 37 Bablu kumar 46.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-20
202118687 36 Inder singla 33.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118686 35 Babby 36.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118685 34 Babbu singh 46.0 Male Malkpur Panch Karma 2021-07-20
202118684 33 Pari jain 24.0 Female Malko Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118683 32 Kala singh 42.0 Male Khiala kalan Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118682 31 Jatinder kaur 8.0 Female Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118681 30 Joginder kaur 45.0 Female Phaphre Panch Karma 2021-07-20
202118680 29 Lakha singh 64.0 Male Gurne Emergency 2021-07-20
202118679 28 Sukhpal kaur 34.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118678 27 Sukhdeep 30.0 Female Khilan Swastharakshan 2021-07-20
202118677 26 Gaganjit kaur 38.0 Female Chakerian Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118676 25 Monika verma 41.0 Female Aklia Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-20
202118675 24 Bir kaur 34.0 Female Bareta Panch Karma 2021-07-20
202118674 23 Ramandeep 25.0 Male Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118673 22 Preet 31.0 Male Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118672 21 Jiwan singh 12.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118671 20 Juginder kaur 33.0 Female Nangal kalan Swastharakshan 2021-07-20
202118670 19 Harpal 32.0 Female Samao Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118669 18 Raj singh 27.0 Male Khiva kalan Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118668 17 Jinder 35.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-20
202118667 16 Harnek 41.0 Male Cheema Panch Karma 2021-07-20
202118666 15 Surinder gill 32.0 Male Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118665 14 Diljeet 9.0 Male Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118664 13 Palvinder 6.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118663 12 Mohit kumar 33.0 Male Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118662 11 Narinder singh 36.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118661 10 Sarup singh 41.0 Male Kot lallu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-20
202118660 9 Gurnam singh 26.0 Male Joga Swastharakshan 2021-07-20
202118659 8 Preet kaur 27.0 Female Hire wala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-20
202118658 7 Anmol verma 30.0 Male Shekhpura Shalya Vibhagh 2021-07-20
202118657 6 Manpreet 23.0 Male barre Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-20
202118656 5 Dhaman singh 47.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118655 4 Parmeet singh 8.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-20
202118654 3 Jatinder kaur 44.0 Female Ubha Panch Karma 2021-07-20
202118653 2 Harmeet kaur 31.0 Female mansa Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118652 1 Janta singh 27.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-20
202118651 120 Murti kaur 32.0 Female Bajewala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118650 119 Renu Garg 36.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118649 118 Gulab kaur 49.0 Female Gurne Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-19
202118648 117 Manak singh 47.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-19
202118647 116 Sukhram 35.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118646 115 Rajesh Jindal 4.0 Male mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118645 114 Sukhbir singh 53.0 Male Dalel wala Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-19
202118644 113 Harmail singh 24.0 Male Kotli kalan Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118643 112 Manju Rani 25.0 Female Ubha Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118642 111 Arshdeep singh 8.0 Male Bajewala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118641 110 Chameli devi 26.0 Female Kotra Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118640 109 Tony 36.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118639 108 Ujagar singh 29.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-19
202118638 107 Gagandeep 36.0 Female Bhai desa Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118637 106 Darshna devi 65.0 Female Chakerian Emergency 2021-07-19
202118636 105 Sarbjeet kaur 45.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-19
202118635 104 Vishu 30.0 Male Kotli Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118634 103 Varinder kaur 33.0 Female lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118633 102 Harjit kaur 36.0 Female Mour kalan Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118632 101 Manminder kaur 30.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118631 100 Balvir 40.0 Female Mandali Panch Karma 2021-07-19
202118630 99 Amrinder kaur 24.0 Female Khara Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118629 98 Bimla devi 28.0 Female Boha Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118628 97 Sukhdep singh 31.0 Male Kallo Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-19
202118627 96 Jeet kaur 47.0 Female Mandali Panch Karma 2021-07-19
202118626 95 Gurvinder singh 33.0 Male Saharna Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118625 94 jatinder singh 22.0 Male Kot lallu Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118624 93 Kulvir kaur 7.0 Female Dalel wala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118623 92 Bahadur singh 50.0 Male Bhai desa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-19
202118622 91 Mohit bansal 24.0 Male Akkanwali Panch Karma 2021-07-19
202118621 90 Ravinder goyal 44.0 Male budhlada Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118620 89 Sakshi jain 34.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118619 88 Amrinder kaur 31.0 Female gurne Swastharakshan 2021-07-19
202118618 87 Tajinder kaur 41.0 Female Bappiana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118617 86 Mahinder singh 33.0 Male Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118616 85 Pushpinder singh 43.0 Male lalliuana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-19
202118615 84 Harveer kaur 28.0 Female Mansa khurd Panch Karma 2021-07-19
202118614 83 Tinku 47.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118613 82 babbli 34.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118612 81 satveer singh 5.0 Male Mojo kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118611 80 Balvir kaur 26.0 Female Rarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118610 79 Darshan singh 49.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-19
202118609 78 Bila khan 42.0 Male Jawaharke Panch Karma 2021-07-19
202118608 77 Ravinder kumar 27.0 Male Hero khurd Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118607 76 Nirmal singh 28.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118606 75 Monty jain 9.0 Male Datewas Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118605 74 Jyoti Rani 39.0 Female Chakerian Swastharakshan 2021-07-19
202118604 73 Satinder kaur 22.0 Female Burj ubha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118603 72 Bhola singh 24.0 Male Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118602 71 Ranjeet kaur 31.0 Female Gurne Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-19
202118601 70 Kuldep kaur 20.0 Female Dullowal Panch Karma 2021-07-19
202118600 69 Gurvinder 21.0 Male kot dharmu Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118599 68 Kamaldeep 10.0 Female Bhai desa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118598 67 Yoginder 32.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-07-19
202118597 66 Sangeeta Rani 28.0 Female Mour kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118596 65 Anamika 29.0 Female Khara Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118595 64 Disha 36.0 Female Aklia Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-19
202118594 63 Parmeet 46.0 Female Bir kalan Panch Karma 2021-07-19
202118593 62 Yurvraj 44.0 Male Bhamme kalan Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118592 61 Inder verma 33.0 Female dalel wala Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118591 60 Sohan 34.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118590 59 Babbu 8.0 Male Kotli kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118589 58 tajinder verma 42.0 Female Moosa Panch Karma 2021-07-19
202118588 57 Armandeep 6.0 Male Burj rathi Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118587 56 Gurmehar singh 45.0 Male gurne Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118586 55 Amar kumar 9.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118585 54 Naveen kuamr 45.0 Male Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118584 53 Tajinder kaur 36.0 Female Akkanwali Swastharakshan 2021-07-19
202118583 52 Geeta 26.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118582 51 Upkar 37.0 Female Boha Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118581 50 Dhaman verma 34.0 Male Boha Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-19
202118580 49 Vishali 38.0 Female Burj rathi Panch Karma 2021-07-19
202118579 48 Parmeet kaur 35.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118578 47 Mohan lal 40.0 Male datewas Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118577 46 Manohar Lal 48.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-19
202118576 45 Prabhjeet singh 23.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118575 44 Tony 9.0 Male Kotra Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118574 43 Garima 32.0 Female Moosa Swastharakshan 2021-07-19
202118573 42 Damanjit 26.0 Female Kallo Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118572 41 Anupriya 6.0 Female Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118571 40 Shalani 41.0 Female samao Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-19
202118570 39 Harman kaur 25.0 Female Ubha Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118569 38 Pargat singh 39.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-19
202118568 37 Lali singh 42.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118567 36 darshan kaur 36.0 Female Ubha Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118566 35 surinder 33.0 Male Datewas Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-19
202118565 34 Nagidner kaur 31.0 Female Khiala kalan Swastharakshan 2021-07-19
202118564 33 Amrinder kaur 28.0 Female Boha Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118563 32 Jaginder 63.0 Female Gurne Emergency 2021-07-19
202118562 31 Pinku 10.0 Male budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118561 30 Urvashi 22.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118560 29 Monty 33.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118559 28 Vikram singh 37.0 Male Barnala Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118558 27 Gurmohan kaur 32.0 Female Rarh Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118557 26 Chitwant kaur 28.0 Female gurne Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-19
202118556 25 satti kaur 30.0 Female Bareta Panch Karma 2021-07-19
202118555 24 Davinder sekhon 36.0 Male Ralla Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-19
202118554 23 Yuvraj 28.0 Male Hire wala Panch Karma 2021-07-19
202118553 22 Joti 23.0 Female Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118552 21 manju Rani 41.0 Female Khiva Kalan Swastharakshan 2021-07-19
202118551 20 Tej kaur 35.0 Female Boha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118550 19 Ekam singh 33.0 Male Kotra Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118549 18 pargat singh 22.0 Male Mojo Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-19
202118548 17 Amrinder kaur 27.0 Female Bhikhi Panch Karma 2021-07-19
202118547 16 Parmjeet singh 50.0 Male Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118546 15 Mahinder chahal 30.0 Female khiva khurd Panch Karma 2021-07-19
202118545 14 Tanminder kaur 4.0 Female Cheema Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118544 13 Jaswinder kaur 34.0 Female Aklia Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-19
202118543 12 Gurinder jain 24.0 Female Khiva kalan Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118542 11 Pushpal kaur 28.0 Female Mojo Swastharakshan 2021-07-19
202118541 10 Om kumar 21.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118540 9 aman jain 28.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118539 8 Monu 7.0 Male Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-19
202118538 7 Rajinder singh 28.0 Male Tamkot Swastharakshan 2021-07-19
202118537 6 Surinder kaur 25.0 Female gurne Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-19
202118536 5 sohan singla 36.0 Male Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-07-19
202118535 4 Sohani 32.0 Female Kotra Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-19
202118534 3 Rohani 26.0 Female Hero kalan Panch Karma 2021-07-19
202118533 2 Parmeet singh 28.0 Male Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118532 1 Harjinder kaur 30.0 Female Joga Kaya Chikitsa 2021-07-19
202118531 1 Bhagwan singh 62.0 Male Kotli kalan Emergency 2021-07-18
202118530 118 Jagmohan kaur 48.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-17
202118529 117 Reshma Rani 44.0 Female Barnala Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118528 116 Shinder singh 37.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118527 115 Pinki Rani 10.0 Female Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118526 114 Sawan kaur 35.0 Female Ralla Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118525 113 satvir kaur 37.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118524 112 Gurinder kaur 31.0 Female Matti Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118523 111 Des Raj 6.0 Male bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118522 110 Sarbi Rani 34.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-17
202118521 109 Geeta Rani 32.0 Female Burj rathi Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118520 108 Najar singh 40.0 Male Bappiana Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118519 107 Lakha singh 57.0 Male Khokhar kalan Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118518 106 Teja singh 52.0 Male Atla kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-17
202118517 105 Avinash kumar 9.0 Male Datewas Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118516 104 Mahinder kaur 31.0 Female Gurne Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118515 103 Kulwinder kaur 30.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118514 102 Jeet kaur 32.0 Female Mandali Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118513 101 Satinder kaur 8.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118512 100 Amrik singh 25.0 Male bareta Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118511 99 manpreet kaur 4.0 Female Barnala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118510 98 Narinder kaur 48.0 Female Khara Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-17
202118509 97 Gurmail singh 47.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118508 96 Chatin singh 43.0 Male Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118507 95 Sushma Rani 30.0 Female Bareta Swastharakshan 2021-07-17
202118506 94 gurdev kaur 38.0 Female Khara Swastharakshan 2021-07-17
202118505 93 Arvinder kaur 26.0 Female Mour kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118504 92 gurpreet singh 42.0 Male Mandali Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-17
202118503 91 Varinder kumar 51.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118502 90 Kuljit kaur 22.0 Female Jhabbar Panch Karma 2021-07-17
202118501 89 Sire kaur 33.0 Female Saharna Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118500 88 Leela singh 38.0 Male Mandali Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118499 87 Tajinder kaur 40.0 Female Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118498 86 Raj kaur 50.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-17
202118497 85 Harmandeep kaur 29.0 Female Khilan Panch Karma 2021-07-17
202118496 84 Bhawna 11.0 Female mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118495 83 Kamal Rani 40.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118494 82 Prem kumar 49.0 Male Budhlada Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118493 81 Lucky singh 41.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-17
202118492 80 Bachan kaur 35.0 Female Barnala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118491 79 Upkar singh 40.0 Male Lalluana Panch Karma 2021-07-17
202118490 78 pardeep singh 25.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118489 77 Yuvraj singh 23.0 Male Datewas Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118488 76 Sakshi 7.0 Female Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118487 75 Gurminder kaur 33.0 Female Rarh Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118486 74 Inderjit kaur 40.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118485 73 Suraj kumar 30.0 Male Ralla Panch Karma 2021-07-17
202118484 72 Varidner kaur 29.0 Female Dullowal Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118483 71 Karmjit singh 60.0 Male Bhupal Emergency 2021-07-17
202118482 70 Sanjana 5.0 Female Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118481 69 Ramesh kumar 42.0 Male Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118480 68 Mohit jindal 27.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118479 67 Gurdas singh 48.0 Male Piplian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-17
202118478 66 Mohit kumar 37.0 Male Bareta Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118477 65 Vikas kumar 33.0 Male Kotra Swastharakshan 2021-07-17
202118476 64 Gurvir kaur 38.0 Female Boha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118475 63 Komal 43.0 Female Mander Panch Karma 2021-07-17
202118474 62 Babbi 24.0 Female Gurne Panch Karma 2021-07-17
202118473 61 Surinder singh 36.0 Male Kallo Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118472 60 Rajesh kumar 50.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118471 59 Mahinder verma 36.0 Male Burj Rathi Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118470 58 Khushpreet kaur 12.0 Female Datewas Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118469 57 Harpinder singh 26.0 Male Kotra Panch Karma 2021-07-17
202118468 56 Usha Rani 26.0 Female Jogi peer Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118467 55 Vishal kumar 28.0 Male Mandali Panch Karma 2021-07-17
202118466 54 Rajinder kaur 39.0 Female Saharna Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-17
202118465 53 Rajwinder kaur 20.0 Female Rarh Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118464 52 Atamjit singh 45.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118463 51 Maginder kaur 41.0 Female Sahnewali Swastharakshan 2021-07-17
202118462 50 Rajdeep singh 4.0 Male Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118461 49 Gurmohar kaur 34.0 Female Tahlian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118460 48 Vikram singh 32.0 Male Matti Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118459 47 Khushi 21.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-17
202118458 46 Harinder kaur 30.0 Female Jhunir Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118457 45 Jagtar singh 38.0 Male Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118456 44 Janta singh 46.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118455 43 Mandjinder kaur 40.0 Female Bhupal Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-17
202118454 42 Lovedeep singh 35.0 Male delluana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118453 41 Gurjot kaur 8.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118452 40 Gagan kaur 25.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118451 39 parmod singh 40.0 Male Malkpur Swastharakshan 2021-07-17
202118450 38 mandeep kaur 25.0 Female barnala Panch Karma 2021-07-17
202118449 37 Gurpal singh 21.0 Male Khiala kalan Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118448 36 Charanjit 32.0 Male Burj hari Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118447 35 Nagam 26.0 Female Bhai desa Panch Karma 2021-07-17
202118446 34 rashmi 36.0 Female mander Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118445 33 happy 27.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118444 32 Khushpreet kaur 27.0 Female Phaphre Panch Karma 2021-07-17
202118443 31 Sukhvinder kaur 34.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118442 30 Mohinder kaur 31.0 Female Mansa khurd Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118441 29 Bachan singh 40.0 Male Moffar Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118440 28 Gurman 22.0 Female Khilan Panch Karma 2021-07-17
202118439 27 Aman kaur 45.0 Female aklia Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118438 26 Meenu 30.0 Female mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118437 25 Kirpal kaur 39.0 Female Joga Swastharakshan 2021-07-17
202118436 24 Gurnam kaur 35.0 Female Piplian Swastharakshan 2021-07-17
202118435 23 Taman 24.0 Male Piplian Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118434 22 Kartar singh 7.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118433 21 Sukhmani kaur 33.0 Female Khokhar kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118432 20 Harsh verma 22.0 Male Budhlada Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118431 19 Amrinder kaur 32.0 Female Mojo kalan Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118430 18 Parmeet singh 30.0 Male Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118429 17 Komal jain 24.0 Male Hero khurd Panch Karma 2021-07-17
202118428 16 Surinder kaur 36.0 Female Tamkot Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118427 15 Suraj verma 28.0 Male Chakerian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118426 14 Fatehveer singh 45.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-17
202118425 13 Parmeet chahal 35.0 Female hero kalan Panch Karma 2021-07-17
202118424 12 Manoj kumar 23.0 Male Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118423 11 Moginder 25.0 Female mansa Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118422 10 Amrinder 11.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-17
202118421 9 Fateh singh 20.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118420 8 Sonam verma 23.0 Female Bareta Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-17
202118419 7 Ekam jain 29.0 Male Piplian Panch Karma 2021-07-17
202118418 6 Pushpal kaur 36.0 Female Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118417 5 Manmohan jain 38.0 Male Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118416 4 Parminder bhullar 35.0 Male Joga Shalya Vibhagh 2021-07-17
202118415 3 Katinder kaur 22.0 Female Hero kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-17
202118414 2 Mandeep sigh 26.0 Male Joga Panch Karma 2021-07-17
202118413 1 Monu 25.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-17
202118412 115 Arpita kumari 30.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-16
202118411 114 Jagpreet kaur 23.0 Female moosa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118410 113 gurdev singh 33.0 Male Kotli Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118409 112 Kirandeep singh 44.0 Male bhai desa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-16
202118408 111 Disha verma 30.0 Female Budhlada Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-16
202118407 110 Bhushan kumar 30.0 Male Burj dhilwan Panch Karma 2021-07-16
202118406 109 Sangeeta Rani 50.0 Female Barnala Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118405 108 Parmeet kaur 12.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118404 107 Harman singh 7.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118403 106 Pankaj kumar 27.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118402 105 Upkar singh 42.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-16
202118401 104 Tajinder kaur 50.0 Female Aklia Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-16
202118400 103 Prema Rani 44.0 Female Mour kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-16
202118399 102 Amrinder kaur 21.0 Female Budhlada Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118398 101 Harpal kaur 33.0 Female Lalluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118397 100 Jagsir singh 40.0 Male Chappianwali Swastharakshan 2021-07-16
202118396 99 Dupinder kaur 21.0 Female Jhunir Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118395 98 Bir singh 42.0 Male Kallo Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118394 97 Kartar kaur 43.0 Female Bhupal Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-16
202118393 96 Renu 36.0 Female barnala Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-16
202118392 95 maninder singh 39.0 Male Matti Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118391 94 Fatehvir 10.0 Female Moffar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118390 93 Teja Singh 28.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118389 92 Jaspal kaur 38.0 Female Delluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118388 91 Bhupinder singh 33.0 Male dhalewan Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118387 90 Mahinder kaur 46.0 Female Mansa khurd Panch Karma 2021-07-16
202118386 89 Lakha singh 53.0 Male Mansa khurd Panch Karma 2021-07-16
202118385 88 Baljeet kaur 22.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118384 87 Mahesh kumar 40.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118383 86 Ajaib singh 37.0 Male Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118382 85 Tania 9.0 Female Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118381 84 Avtar singh 5.0 Male Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118380 83 Kuldeep kaur 42.0 Female Thuthian wali Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118379 82 mona Rani 46.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-16
202118378 81 karmjit kaur 37.0 Female Rarh Swastharakshan 2021-07-16
202118377 80 Lakhwinder singh 25.0 Male Moffar Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118376 79 Amrik kaur 36.0 Female Matti Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118375 78 Prabhjot kaur 29.0 Female Barnala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118374 77 Janta singh 49.0 Male Khara Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-16
202118373 76 Birpal kaur 30.0 Female mandali Panch Karma 2021-07-16
202118372 75 Sukhpreet kaur 22.0 Female Rarh Panch Karma 2021-07-16
202118371 74 Baldev kaur 46.0 Female Barnala Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118370 73 Gurdeep kaur 58.0 Female Nangal kalan Emergency 2021-07-16
202118369 72 Jagtar singh 53.0 Male Kotli Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118368 71 Amandeep 6.0 Male Malko Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118367 70 Sukhi kaur 47.0 Female Malko Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118366 69 Gursewak kaur 46.0 Female Malko Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118365 68 Manjot kaur 28.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118364 67 Jaswinder kaur 39.0 Female Rarh Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118363 66 Gurlal kaur 31.0 Female Jhabbar Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118362 65 Chetan verma 4.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118361 64 Dalbir Singh 26.0 Male Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118360 63 Abishek kumar 35.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-16
202118359 62 Jetha lal 44.0 Male Bareta Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-16
202118358 61 Navjot kaur 24.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-16
202118357 60 Navneet singh 21.0 Male mansa Panch Karma 2021-07-16
202118356 59 Deepi kaur 32.0 Female Kot Dharmu Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118355 58 Navdeep singh 44.0 Male Dullowal Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118354 57 Geeta rani 30.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118353 56 Rajan kaur 25.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118352 55 Darshan singh 33.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-07-16
202118351 54 Preet kaur 28.0 Female Bhamme kalan Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118350 53 Major kaur 55.0 Female Ralla Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-16
202118349 52 Nasib singh 50.0 Male Jourkian Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118348 51 Parmeet 41.0 Female Tahlian Panch Karma 2021-07-16
202118347 50 Goldy 7.0 Male Cheema Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118346 49 Gurcharan kaur 22.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-16
202118345 48 Tajinder 31.0 Male Tahlian Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118344 47 Ekam singh 42.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118343 46 Jot sidhu 11.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118342 45 Satinder kaur 35.0 Female Khiala Swastharakshan 2021-07-16
202118341 44 Dharm kaur 38.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118340 43 Lakhvir kaur 31.0 Female Piplian Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118339 42 Pargat singh 24.0 Male Samao Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-16
202118338 41 Rimpy Rani 39.0 Female Phaphre Panch Karma 2021-07-16
202118337 40 Nirmal kaur 33.0 Female Joga Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118336 39 Pardeep singh 38.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118335 38 Veerpal kaur 25.0 Female Bareta Panch Karma 2021-07-16
202118334 37 Ramandeep 55.0 Female Mansa khurd Swastharakshan 2021-07-16
202118333 36 Khushpreet 5.0 Female Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118332 35 Kamalpreet 42.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118331 34 Mandeep kaur 33.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-16
202118330 33 Preeti Rani 21.0 Female Khiva kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118329 32 Harpinder Singh 25.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118328 31 Atamjit singh 42.0 Male mansa Panch Karma 2021-07-16
202118327 30 Gurmohar kaur 44.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-16
202118326 29 Kala singh 47.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118325 28 Karm singh 35.0 Male Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118324 27 Gagan singh 40.0 Male Datewas Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118323 26 Baljeet kaur 60.0 Female Mansa Emergency 2021-07-16
202118322 25 Mandeep singh 20.0 Male Khiva kalan Swastharakshan 2021-07-16
202118321 24 Jeet singh 42.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118320 23 Sarbjeet kaur 45.0 Female Mojo Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-16
202118319 22 Sandeep singh 28.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-16
202118318 21 Raj singh 40.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-16
202118317 20 Roshani Garg 30.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-16
202118316 19 Sangram singh 26.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118315 18 Avika jain 29.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118314 17 Rohan bansal 22.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118313 16 Preeti Rani 36.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-16
202118312 15 Sukhman singh 48.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-16
202118311 14 Pushpal singh 44.0 Male Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118310 13 Rajveer singh 28.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118309 12 jatinder kaur 10.0 Female Kotra Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118308 11 Raminder kaur 39.0 Female Khokhar kalan Shalya Vibhagh 2021-07-16
202118307 10 Sakshi jain 36.0 Female Gurne Swastharakshan 2021-07-16
202118306 9 Sirat kaur 22.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-16
202118305 8 Joti Rani 33.0 Female Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-16
202118304 7 Kamal kaur 21.0 Female Burj hari Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118303 6 Parmeet singh 41.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-16
202118302 5 Kewal kaur 33.0 Female Mojo kalan Panch Karma 2021-07-16
202118301 4 Jatinder 6.0 Female Moosa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-16
202118300 3 Bimla devi 36.0 Female Boha Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118299 2 Satti singh 38.0 Male Mojo Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118298 1 mohinder kaur 23.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-16
202118297 112 Arman deep 30.0 Female Malko Swastharakshan 2021-07-15
202118296 111 Lovedeep kaur 22.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118295 110 Atma singh 48.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118294 109 Usha Rani 39.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-15
202118293 108 Nasib kaur 40.0 Female Mandali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-15
202118292 107 Harbir kaur 26.0 Female Piplian Panch Karma 2021-07-15
202118291 106 Karanveer 35.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118290 105 Joti Rani 29.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118289 104 Rakesh kumar 8.0 Male Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118288 103 Kewal kaur 49.0 Female Jawaharke Swastharakshan 2021-07-15
202118287 102 Bachan kaur 34.0 Female Mander Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118286 101 Satveer kaur 25.0 Female Bhai desa Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118285 100 Avtar singh 47.0 Male Sahnewali Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118284 99 Indermohan 36.0 Male Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-15
202118283 98 Gulab kaur 42.0 Female malkpur Panch Karma 2021-07-15
202118282 97 Ram singh 33.0 Male Barnala Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118281 96 Inderveer 3.0 Female Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118280 95 Jasmail kaur 28.0 Female Gurne Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118279 94 Niranjan singh 46.0 Male Makha Swastharakshan 2021-07-15
202118278 93 Charanjit kaur 21.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118277 92 Babbu 20.0 Male Jourkian Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118276 91 Harjeet singh 52.0 Male Malko Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118275 90 Gagan kaur 36.0 Female Khara Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-15
202118274 89 Sukhpal singh 32.0 Male Malko Panch Karma 2021-07-15
202118273 88 Nisha 10.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118272 87 Karnail singh 40.0 Male Mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118271 86 Pritam singh 33.0 Male Jogi peer Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118270 85 Daljit kaur 45.0 Female Mandali Swastharakshan 2021-07-15
202118269 84 Roshni 20.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118268 83 Narinder kaur 25.0 Female Samao Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118267 82 Om kumar 36.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118266 81 Bharpur kaur 51.0 Female Tamkot Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-15
202118265 80 Aman 21.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-15
202118264 79 sukhjeet kaur 8.0 Female Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118263 78 Nirmla kaur 42.0 Female Mann bibrian Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118262 77 Vijay kumar 32.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118261 76 Amandeep kaur 31.0 Female Khiala kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118260 75 Roshan lal 36.0 Male Mandali Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118259 74 Dupinder kaur 27.0 Female Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118258 73 Ranjeet kaur 39.0 Female Aklia Panch Karma 2021-07-15
202118257 72 bant kaur 50.0 Female Budhalda Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118256 71 Gurjot kaur 6.0 Female Bhupal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118255 70 Parminder singh 22.0 Male Mojo kalan Panch Karma 2021-07-15
202118254 69 Parminder 45.0 Female Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118253 68 Sharman 33.0 Female Mojo khurd Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118252 67 Jas kaur 21.0 Female Kallo Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118251 66 Simmi kaur 30.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118250 65 Rupinder kaur 29.0 Female Matti Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118249 64 Gurkirtan singh 39.0 Male Jhabbar Panch Karma 2021-07-15
202118248 63 Baljeet kaur 26.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118247 62 Rajwinder singh 22.0 Male Barnala Panch Karma 2021-07-15
202118246 61 parkash kaur 46.0 Female Saharna Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118245 60 Tania 28.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118244 59 Gurcharan kaur 36.0 Female Bhamme Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118243 58 sanjay kumar 20.0 Male Joga Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118242 57 Manju jain 37.0 Female Mour kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118241 56 Gurtej singh 33.0 Male malkpur Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-15
202118240 55 Des Raj 30.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-15
202118239 54 Gurmit kaur 22.0 Female Aklia Panch Karma 2021-07-15
202118238 53 Harmeet kaur 29.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118237 52 Payal 6.0 Female Mander Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118236 51 Nachhatar kaur 52.0 Female Phaphre Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118235 50 Shinder kaur 47.0 Female Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118234 49 Noor sharma 38.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118233 48 Buta singh 25.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118232 47 Krishna devi 51.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-15
202118231 46 Kalu Ram 50.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118230 45 Mukhdeep kaur 5.0 Female Moffar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118229 44 Pardeep kumar 3.0 Male Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118228 43 Krishan kumar 32.0 Male Mandali Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118227 42 Bhura singh 43.0 Male Budhlada Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-15
202118226 41 Veerpal kaur 42.0 Female Khara Swastharakshan 2021-07-15
202118225 40 Joginder kaur 40.0 Female burj ubha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118224 39 Jasdeep singh 40.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-15
202118223 38 Rudlu Ram 48.0 Male Andianwali Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-15
202118222 37 Sonu Ram 44.0 Male Andianwali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-15
202118221 36 Manak singh 47.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-15
202118220 35 Varinder singh 46.0 Male Kot bhara Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118219 34 Darshan singh 47.0 Male Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118218 33 Kamalpreet kaur 27.0 Female Kot Dharmu Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118217 32 Bhola singh 59.0 Male Dullowal Emergency 2021-07-15
202118216 31 Jagdish singh 28.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118215 30 Jassi 22.0 Female Hero kalan Panch Karma 2021-07-15
202118214 29 Jiwan Ram 40.0 Male Mandali Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118213 28 Fateh singh 33.0 Male Sahnewali Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118212 27 Khushi 4.0 Female Jhunir Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118211 26 Davinder singh 7.0 Male Thuthian wali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118210 25 Rupinder kaur 24.0 Female Cheema Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118209 24 Karm kaur 35.0 Female Nangal kalan Swastharakshan 2021-07-15
202118208 23 Bachan singh 48.0 Male Burj hari Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-15
202118207 22 Hardev singh 35.0 Male Burj hari Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-15
202118206 21 Gurdev kaur 45.0 Female Budhlada Panch Karma 2021-07-15
202118205 20 Rano kaur 31.0 Female Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118204 19 Harbans kaur 35.0 Female Tamkot Panch Karma 2021-07-15
202118203 18 Bhajan kaur 40.0 Female Rarh Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118202 17 Kartar kaur 36.0 Female Joga Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118201 16 Rashmi Rani 9.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118200 15 Ranjeet 40.0 Male Nangal Kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-15
202118199 14 Pooja Rani 26.0 Female Akkanwali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118198 13 Mamta 30.0 Female Boha Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118197 12 Mohit Jain 33.0 Male Dhalewan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-15
202118196 11 Parminder singh 44.0 Male Bhikhi Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-15
202118195 10 Harjeet singh 35.0 Male Hero khurd Panch Karma 2021-07-15
202118194 9 Kewal Singh 26.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118193 8 Saroj Rani 31.0 Female Khiva kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-15
202118192 7 Jagjeet kaur 38.0 Female Jawaharke Swastharakshan 2021-07-15
202118191 6 Sukhdev singh 28.0 Male Jawaharke Shalya Vibhagh 2021-07-15
202118190 5 Preeti Rani 29.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-15
202118189 4 Ajay kumar 41.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-15
202118188 3 Gagan kaur 30.0 Female Boha Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118187 2 Amrinder 5.0 Female Gurne Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-15
202118186 1 davinder singh 25.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-15
202118185 115 Tony 38.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-07-14
202118184 114 Raj kaur 58.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-14
202118183 113 Mukhtiar kaur 50.0 Female Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118182 112 Fatima 33.0 Female Rarh Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-14
202118181 111 Poonam Rani 23.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118180 110 Kala singh 41.0 Male Phaphre Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-14
202118179 109 Khushal singh 55.0 Male Tamkot Panch Karma 2021-07-14
202118178 108 Yadvinder kaur 34.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-14
202118177 107 Manpreet kaur 22.0 Female Khiala kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118176 106 Vanita 30.0 Female Aklia Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118175 105 Saminder kaur 40.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-14
202118174 104 Chetan kumar 36.0 Male Khilan Panch Karma 2021-07-14
202118173 103 Dharma singh 48.0 Male Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118172 102 Jaginder kaur 45.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118171 101 Gurpreet kaur 42.0 Female Boha Swastharakshan 2021-07-14
202118170 100 Gurpiar singh 53.0 Male Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118169 99 Murti devi 42.0 Female Cheema Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-14
202118168 98 Sourav kumar 24.0 Male Mander Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-14
202118167 97 Anjali 32.0 Female Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118166 96 Naginder kaur 28.0 Female jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118165 95 Parmjit kaur 42.0 Female Mander Swastharakshan 2021-07-14
202118164 94 Kirna kaur 27.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118163 93 Billu singh 47.0 Male Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118162 92 Gurdial kaur 54.0 Female Datewas Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118161 91 Monty 8.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118160 90 Baljinder kaur 36.0 Female Joga Swastharakshan 2021-07-14
202118159 89 Jaswidner kaur 30.0 Female Budhalda Swastharakshan 2021-07-14
202118158 88 Kewal singh 42.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-14
202118157 87 Tej kaur 40.0 Female Burj dhilwan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118156 86 Gurminder kaur 29.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118155 85 Simerjit kaur 25.0 Female Burj rathi Panch Karma 2021-07-14
202118154 84 Inder kaur 28.0 Female Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118153 83 Tajinder singh 20.0 Male Budhlada Panch Karma 2021-07-14
202118152 82 Gagandeep 5.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118151 81 Deepak 31.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118150 80 Manoj 36.0 Male Bappiana Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118149 79 Vishal kumar 7.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118148 78 Ajay kumar 30.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118147 77 Sonam 40.0 Female Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118146 76 Balkar singh 21.0 Male Thuhian wali Panch Karma 2021-07-14
202118145 75 Monika 21.0 Female mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118144 74 Himanshu 48.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118143 73 Sangeeta rani 32.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118142 72 Om kumar 41.0 Male Bareta Swastharakshan 2021-07-14
202118141 71 Tarsem singh 26.0 Male Rarh Panch Karma 2021-07-14
202118140 70 Prabhjot kaur 40.0 Female atla kalan Panch Karma 2021-07-14
202118139 69 Sohani kaur 39.0 Female Chakerian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118138 68 Sneh lata 46.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118137 67 Mohan sharma 46.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118136 66 Harinder singh 42.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118135 65 Mahinder kaur 33.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118134 64 Mewa singh 63.0 Male Khokhar kalan Emergency 2021-07-14
202118133 63 Kamlesh rani 52.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-14
202118132 62 pal singh 48.0 Male Mandali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-14
202118131 61 Parminder singh 27.0 Male Saharna Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118130 60 Veerpal kaur 36.0 Female Mandali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118129 59 Kiranjit singh 28.0 Male Matti Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118128 58 Sushma devi 24.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118127 57 Kuldeep singh 12.0 Male Datewas Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118126 56 Jasdeep 9.0 Male Bhupal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118125 55 Charanjeet 47.0 Female Boha Panch Karma 2021-07-14
202118124 54 Iqbal singh 30.0 Male Budhalda Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118123 53 Dalwinder singh 47.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-14
202118122 52 Rani kaur 52.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118121 51 manjeet kaur 50.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118120 50 Bhupinder kaur 29.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118119 49 gurjot kaur 35.0 Female Khilan Swastharakshan 2021-07-14
202118118 48 Bhura singh 48.0 Male Dalel wala Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-14
202118117 47 Vazir singh 40.0 Male Kotli Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-14
202118116 46 Preet kaur 26.0 Female Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118115 45 Rakhi 21.0 Female Thuthian wali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118114 44 Lucky 30.0 Male Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118113 43 Vikram 26.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118112 42 Minder kaur 45.0 Female Aklia Panch Karma 2021-07-14
202118111 41 Gurminder singh 28.0 Male Joga Panch Karma 2021-07-14
202118110 40 gurmukh singh 10.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118109 39 Babli Rani 4.0 Female Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118108 38 Amrinder singh 46.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118107 37 Upinder kaur 38.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118106 36 Manohar lal 48.0 Male mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-14
202118105 35 Rajveer kaur 8.0 Female Chakerian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118104 34 Rajinder 33.0 Male Mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118103 33 Fatehveer 22.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118102 32 Sukhmani kaur 40.0 Female Burj hari Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118101 31 Yuvraj kaur 33.0 Female Budhlada Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118100 30 Komal kaur 30.0 Female Bhai desa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118099 29 Harman kaur 35.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-14
202118098 28 Pargat singh 35.0 Male Bhikhi Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-14
202118097 27 Daspreet kaur 21.0 Female Malko Panch Karma 2021-07-14
202118096 26 Harminder kaur 32.0 Female Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118095 25 Daman 36.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118094 24 Babbita 31.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-14
202118093 23 Gobind kaur 39.0 Female kotra Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118092 22 Baldeep kaur 28.0 Female Bareta Panch Karma 2021-07-14
202118091 21 Karanvir 24.0 Female Kallo Panch Karma 2021-07-14
202118090 20 Ajaib singh 50.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-14
202118089 19 Sohan kaur 43.0 Female Bappiana Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118088 18 Dupinder kaur 37.0 Female Dullowal Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-14
202118087 17 Binder singh 45.0 Male Phaphre Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118086 16 Sohan lal 45.0 Male Bareta Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-14
202118085 15 Krishan kumar 40.0 Male Datewas Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-14
202118084 14 Kulvir singh 25.0 Male Lalluana Panch Karma 2021-07-14
202118083 13 Babbli 34.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118082 12 Kewal singh 35.0 Male Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118081 11 Ajay kumar 10.0 Male Mojo khurd Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118080 10 Dharam singh 41.0 Male Chakerian Swastharakshan 2021-07-14
202118079 9 Preeti 39.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-14
202118078 8 Varinder singh 22.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-14
202118077 7 Gurmohar kaur 34.0 Female Hero khurd Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-14
202118076 6 Fateh 33.0 Male Aklia Panch Karma 2021-07-14
202118075 5 Pargat singh 4.0 Male Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118074 4 Mahinder 39.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118073 3 Gurdeep 6.0 Female Kotra Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-14
202118072 2 Baljeet singh 55.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118071 1 Harjeet kaur 32.0 Female Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-14
202118070 112 nirmal kaur 40.0 Female Mandali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118069 111 Jagdish singh 49.0 Male Saharna Shalya Vibhagh 2021-07-13
202118068 110 Veera singh 38.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-13
202118067 109 Binder singh 51.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-13
202118066 108 Hakam singh 47.0 Male Thuthian wali Panch Karma 2021-07-13
202118065 107 Deep 22.0 Female Kot lallu Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118064 106 Jasjit kaur 30.0 Female mandali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118063 105 Sukhman 45.0 Male Kotra Shalya Vibhagh 2021-07-13
202118062 104 Sukhjinder singh 50.0 Male Khara Panch Karma 2021-07-13
202118061 103 Anoop kumar 40.0 Male Budhlada Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-13
202118060 102 Ramnek 38.0 Male Bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118059 101 Preeti 26.0 Female Tamkot Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118058 100 Gurpreet 28.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-13
202118057 99 Amrinder 43.0 Female Boha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-13
202118056 98 Naman sidhu 23.0 Female Budhlada Panch Karma 2021-07-13
202118055 97 Jeeti 33.0 Male Malkpur Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118054 96 Jagdeep kaur 29.0 Female Chakerian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118053 95 Gurmit kaur 27.0 Female Malko Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118052 94 Chandan 33.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-13
202118051 93 Manpreet kaur 26.0 Female Dalel wala Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118050 92 Gurmehar kaur 36.0 Female Samao Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118049 91 Yash jindal 41.0 Male Jassi kalan Panch Karma 2021-07-13
202118048 90 Gurpal singh 38.0 Male Kallo Shalya Vibhagh 2021-07-13
202118047 89 Gurpiar singh 40.0 Male Budhalda Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-13
202118046 88 Anjali 23.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118045 87 Kirpal singh 42.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118044 86 Inderjeet 48.0 Female Malko Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-13
202118043 85 Jasdeep 30.0 Female Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118042 84 Sukhpal Singh 40.0 Male Kotra Panch Karma 2021-07-13
202118041 83 Darshan 7.0 Female Jawahrke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202118040 82 Dilraj Singh 39.0 Male Mojo Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118039 81 Jagraj singh 32.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118038 80 Mehtab kaur 33.0 Female Jawaharke Swastharakshan 2021-07-13
202118037 79 Manoj 22.0 Male Lalluana Shalya Vibhagh 2021-07-13
202118036 78 Gurchan singh 33.0 Male Malkpur Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-13
202118035 77 Sarbi kaur 44.0 Female Bareta Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-13
202118034 76 Mukhtiar singh 46.0 Male Piplian Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118033 75 Lakhvir 9.0 Female Khiva kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202118032 74 Rajinder kaur 51.0 Female Kot Dharmu Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118031 73 Inder 11.0 Male Gurne Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202118030 72 Gurmehar kaur 39.0 Female Rarh Swastharakshan 2021-07-13
202118029 71 Paljinder 32.0 Female Delluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118028 70 manjeet verma 36.0 Male Delluana Shalya Vibhagh 2021-07-13
202118027 69 lal singh 43.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118026 68 Khushpreet 36.0 Male Khiala kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-13
202118025 67 Kamal deep 20.0 Male Phaphre Panch Karma 2021-07-13
202118024 66 Satpal 34.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118023 65 Jasjeet 21.0 Female Mander Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118022 64 Mohit jain 11.0 Male Gurne Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202118021 63 Geeta 32.0 Female Aspal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118020 62 Darshna devi 41.0 Female Akkanwali Shalya Vibhagh 2021-07-13
202118019 61 Chandan verma 32.0 Male Jawaharke Swastharakshan 2021-07-13
202118018 60 Darshan singh 63.0 Male Kallo Emergency 2021-07-13
202118017 59 Prbhjot kaur 46.0 Female Tahlian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-13
202118016 58 Daljit kaur 22.0 Female Matti Panch Karma 2021-07-13
202118015 57 Parveen 26.0 Male Ubha Panch Karma 2021-07-13
202118014 56 Parminder 41.0 Male Borawal Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118013 55 Maninder sekhon 43.0 Male Hire wala Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118012 54 Arshdeep 31.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118011 53 Veerpal 10.0 Female Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202118010 52 Karmal kaur 22.0 Female Akkanwali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202118009 51 Kiranpal 40.0 Female Bhupal Swastharakshan 2021-07-13
202118008 50 Jaswidner bhullar 47.0 Female Burj hari Shalya Vibhagh 2021-07-13
202118007 49 Veer bhan 46.0 Male Thuthian wali Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-13
202118006 48 Preet kaur 36.0 Female Burj ubha Shalya Vibhagh 2021-07-13
202118005 47 Tej kaur 45.0 Female Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118004 46 Simerjeet 8.0 Female Bhai desa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202118003 45 Kuljinder verma 35.0 Male Ralla Panch Karma 2021-07-13
202118002 44 Gurvinder chahal 41.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118001 43 Surinder singh 38.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-13
202118000 42 Iqbal kaur 30.0 Female Mojo Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202117999 41 Jagpreet kaur 38.0 Female Hero kalan Panch Karma 2021-07-13
202117998 40 Fateh singh 5.0 Male Moffar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202117997 39 Jatinder singh 30.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117996 38 Tony 9.0 Male Ubha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202117995 37 Sawan singh 50.0 Male Nangal kalan Swastharakshan 2021-07-13
202117994 36 Murti kaur 40.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117993 35 Nandani 27.0 Female Ralla Shalya Vibhagh 2021-07-13
202117992 34 Pargat singh 48.0 Male kallo Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-13
202117991 33 Arshdeep 21.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-13
202117990 32 Kiranjeet kaur 23.0 Female Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117989 31 Sansar Singh 59.0 Male Kotli Emergency 2021-07-13
202117988 30 Inderveer kaur 28.0 Female Malko Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202117987 29 Tejo kaur 50.0 Female Gurne Swastharakshan 2021-07-13
202117986 28 Jeet kaur 40.0 Female Boha Shalya Vibhagh 2021-07-13
202117985 27 Suman 24.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202117984 26 Kuljinder kaur 35.0 Female Burj rathi Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-13
202117983 25 Daspreet goyal 30.0 Male Datewas Panch Karma 2021-07-13
202117982 24 Kuldeep singh 40.0 Male Samao Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117981 23 Preet 22.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117980 22 Yuvi chahal 40.0 Female Khara Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-13
202117979 21 Harjit verma 33.0 Male Bhikhi Panch Karma 2021-07-13
202117978 20 Dharminder kaur 33.0 Female Mander Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117977 19 Amandeep kaur 21.0 Female Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117976 18 Vikram singh 11.0 Male Ubha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202117975 17 Ragveer kaur 29.0 Female Mour kalan Swastharakshan 2021-07-13
202117974 16 Gurnoor 30.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202117973 15 Gurmail mohar 42.0 Male Chakerian Shalya Vibhagh 2021-07-13
202117972 14 Karan jindal 40.0 Male Budhlada Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-13
202117971 13 Tajinder verma 39.0 Female Pipliana Panch Karma 2021-07-13
202117970 12 Parminder garg 33.0 Female Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117969 11 Amandeep 5.0 Female Moosa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202117968 10 Devi lal 40.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-13
202117967 9 Sukhdev 24.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-13
202117966 8 Raj Rani 38.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-13
202117965 7 Gurdev kaur 36.0 Female bareta Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117964 6 Sukhdev singh 26.0 Male Tahlian Shalya Vibhagh 2021-07-13
202117963 5 Harjeet 25.0 Male gurne Panch Karma 2021-07-13
202117962 4 Mahindr kaur 33.0 Female Mansa khurd Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-13
202117961 3 Bila singh 54.0 Male Hero khurd Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117960 2 Ramesh kumar 30.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-13
202117959 1 Mandeep kaur 10.0 Female rarh Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-13
202117958 115 Narata Ram 43.0 Male Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-12
202117957 114 Rahul kumar 20.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-12
202117956 113 Naginder kaur 38.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117955 112 Amrinder kaur 47.0 Female Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117954 111 Dildeep singh 2.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117953 110 Maljinder kaur 42.0 Female Boha Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117952 109 Parminder singh 55.0 Male Jourkian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117951 108 Santosh kumar 46.0 Male Budhlada Panch Karma 2021-07-12
202117950 107 Rashmeet kaur 40.0 Female Piplian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-12
202117949 106 Balvir singh 30.0 Male Mandali Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117948 105 Gobind singh 40.0 Male Saharna Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117947 104 Balvan singh 48.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117946 103 Parmjit kaur 40.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117945 102 Raj kaur 43.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-12
202117944 101 Gurpreet 22.0 Male Khilan Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117943 100 Gagan singh 28.0 Male Hero khurd Panch Karma 2021-07-12
202117942 99 Sharanjit kaur 42.0 Female Budhlada Swastharakshan 2021-07-12
202117941 98 Som kumar 32.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117940 97 Mahinder kaur 51.0 Female Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117939 96 Monty 35.0 Male Samao Panch Karma 2021-07-12
202117938 95 Shalini 29.0 Female Malko Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117937 94 Baljit kaur 37.0 Female Jawaharek Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117936 93 Fatehveer 4.0 Male Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117935 92 Dharam kaur 46.0 Female mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-12
202117934 91 Samunder singh 49.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117933 90 Varinder kaur 33.0 Female Khara Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117932 89 Upkar singh 25.0 Male Datewas Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117931 88 Puneet kumar 33.0 Male Barnala Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117930 87 Amrinder singh 25.0 Male Matti Panch Karma 2021-07-12
202117929 86 Tania 23.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117928 85 Brij lal 52.0 Male Datewas Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117927 84 Parkash kaur 48.0 Female Datewas Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-12
202117926 83 Manmeet kaur 29.0 Female Tamkot Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117925 82 Vandana 39.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-12
202117924 81 Rahul 22.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117923 80 Ekam singh 38.0 Male Kotli Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117922 79 Jatinder kumar 66.0 Male Akkanwali Emergency 2021-07-12
202117921 78 Komal preet 8.0 Female burj rathi Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117920 77 Kamal Rai 40.0 Female Bhai desa Panch Karma 2021-07-12
202117919 76 Anita Thakur 26.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117918 75 Jatinder singh 42.0 Male Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117917 74 Surjeet 8.0 Male Bhupal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117916 73 Savita devi 32.0 Female Kot Dharmu Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117915 72 Anu Sharma 23.0 Female lalluana Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117914 71 Anamika 34.0 Female Moffar Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117913 70 Suraj kumar 34.0 Male mansa Panch Karma 2021-07-12
202117912 69 Saroj kaur 35.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117911 68 Deepak 30.0 Male boha Swastharakshan 2021-07-12
202117910 67 Naveen kaur 36.0 Female bareta Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117909 66 Sarbjit singh 21.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117908 65 Rajveer kaur 44.0 Female Bhupal Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-12
202117907 64 Vaneet 28.0 Female malko Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117906 63 Birbal singh 28.0 Male Kallo Panch Karma 2021-07-12
202117905 62 Neeta Rani 27.0 Female Aklia Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117904 61 Jashandeep 3.0 Female Chakerian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117903 60 Gurpreet kaur 10.0 Female Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117902 59 Mohan lal 50.0 Male Mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117901 58 Devi lal 49.0 Male Jhunir Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117900 57 Yadvir singh 31.0 Female kallo Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117899 56 Dalvir kaur 38.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-12
202117898 55 Parveen kaur 28.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-12
202117897 54 Manjeet kaur 26.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117896 53 Amanpreet kaur 22.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117895 52 Manjot 7.0 Female Bhupal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117894 51 Jaswinder kaur 45.0 Female Jhabbar Panch Karma 2021-07-12
202117893 50 Jassy 23.0 Male Bhupal Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117892 49 Amandeep kaur 26.0 Female Chakerian Panch Karma 2021-07-12
202117891 48 Manpreet kaur 38.0 Female Boha Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117890 47 Tej singh 40.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117889 46 Simer kaur 22.0 Female Barnala Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117888 45 Aneet Rani 3.0 Female Pilchian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117887 44 Mani 30.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-12
202117886 43 Preeti yadav 37.0 Female bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117885 42 Sukhmidner kaur 39.0 Female Delluana Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117884 41 Amrinder singh 48.0 Male Tamkot Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-12
202117883 40 Harman kaur 38.0 Female Gurne Panch Karma 2021-07-12
202117882 39 Dimpy 30.0 Female Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117881 38 Parveen 39.0 Male Khiala kalan Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117880 37 Mandeep singh 43.0 Male Khokhar Panch Karma 2021-07-12
202117879 36 Pal kaur 28.0 Female Khara Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117878 35 Sarbjot singh 8.0 Male Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117877 34 Sangeeta Rani 47.0 Female Bhamme Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117876 33 Deepa 34.0 Male Kot Dharmu Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117875 32 Jagdev kaur 36.0 Female Mander Swastharakshan 2021-07-12
202117874 31 Satinder 35.0 Female Dullowal Panch Karma 2021-07-12
202117873 30 Ajay kumar 20.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117872 29 Mandeep 24.0 Female Rarh Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117871 28 Manju 31.0 Female Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117870 27 Gurmeet singh 46.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117869 26 Minder kaur 31.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117868 25 Parminder kaur 6.0 Female Mansa khurd Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117867 24 Sarbi kaur 36.0 Female Moosa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117866 23 Joti Rani 45.0 Female Moffar Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117865 22 Pargat kaur 33.0 Female Dhilwan Panch Karma 2021-07-12
202117864 21 Pardeep kaur 36.0 Female tamkot Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-12
202117863 20 Jeet kaur 34.0 Female Phaphre Panch Karma 2021-07-12
202117862 19 Parsin kaur 38.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117861 18 Inderjeet singh 40.0 Male Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117860 17 Satinder kaur 29.0 Female Joga Swastharakshan 2021-07-12
202117859 16 Anvinder 4.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117858 15 Geeta rani 28.0 Female Tamkot Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117857 14 mandeep sharma 29.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117856 13 Anmol verma 31.0 Male Hero kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-12
202117855 12 Pushpinder singh 28.0 Male gurne Panch Karma 2021-07-12
202117854 11 Komal Rani 21.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-12
202117853 10 Gurmohar singh 30.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117852 9 Rajveer kaur 33.0 Female Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117851 8 Satinder kaur 10.0 Female Chakerian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-12
202117850 7 Indermohan sharma 40.0 Male Makha Swastharakshan 2021-07-12
202117849 6 Yuvi brar 36.0 Male Dhaipai Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117848 5 Jasdeep kaur 38.0 Female mansa Shalya Vibhagh 2021-07-12
202117847 4 parmeet kaur 22.0 Female Bhikhi Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-12
202117846 3 Gurpreet bansal 26.0 Male Hero kalan Panch Karma 2021-07-12
202117845 2 Jatinder kaur 32.0 Female Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117844 1 Sukhman singh 24.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-12
202117843 1 Bhagwan kaur 64.0 Female Burj Hari Emergency 2021-07-11
202117842 114 Rajveer kaur 37.0 Female Ralla Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117841 113 Balvir kaur 33.0 Female dalel wala Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117840 112 Ratan kumar 6.0 Male Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117839 111 baldev singh 50.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-10
202117838 110 Davinder kaur 30.0 Female Kallo Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-10
202117837 109 Gurmohar kaur 43.0 Female Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117836 108 Kulvir kaur 38.0 Female Jourkian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117835 107 Bhola singh 51.0 Male mansa Swastharakshan 2021-07-10
202117834 106 Sukhpal kaur 25.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117833 105 Tinu 20.0 Male Budhlada Panch Karma 2021-07-10
202117832 104 Suraj kumar 29.0 Male Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117831 103 Nathu ram 56.0 Male Cheema Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-10
202117830 102 Murti devi 39.0 Female Bappiana Swastharakshan 2021-07-10
202117829 101 Dilshan 9.0 Male Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117828 100 Mandeep kaur 30.0 Female Burj Rathi Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117827 99 Sarup singh 53.0 Male Jourkian Panch Karma 2021-07-10
202117826 98 Gurpreet kaur 30.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117825 97 Bhajan kaur 38.0 Female Malko Swastharakshan 2021-07-10
202117824 96 Jeet singh 52.0 Male Tahlian Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117823 95 Babbu 40.0 Male bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117822 94 Pari 21.0 Female Samao Panch Karma 2021-07-10
202117821 93 Parminder 12.0 Male Dullowal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117820 92 Sukhmani 35.0 Female Sahnewali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117819 91 manjinder 44.0 Male Dhilwan Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117818 90 Parminder singh 53.0 Male Gurne Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-10
202117817 89 Navi 22.0 Male Burj jhabbar Panch Karma 2021-07-10
202117816 88 Ramanpreet singh 26.0 Male Burj rathi Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117815 87 Diljit kaur 23.0 Female Jhabbar Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117814 86 Jatinder 38.0 Male Piplian Swastharakshan 2021-07-10
202117813 85 Surjit kaur 33.0 Female Mansa khurd Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117812 84 Natha singh 46.0 Male Budhlada Panch Karma 2021-07-10
202117811 83 Dimpal 8.0 Female Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117810 82 Chintu 5.0 Male Akkanwali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117809 81 Amarjeet singh 39.0 Male Chakerian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-10
202117808 80 Sarup singh 38.0 Male Bappiana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117807 79 Rajesh kumar 27.0 Male Bappiana Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117806 78 Puneet kumar 24.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117805 77 Hushanpreet kaur 42.0 Female Saharna Panch Karma 2021-07-10
202117804 76 Varinder singh 44.0 Male Jhanduke Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117803 75 Gurdas singh 40.0 Male akkanwali Panch Karma 2021-07-10
202117802 74 Harpreet kaur 27.0 Female Kot Lallu Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117801 73 Harjeet kaur 33.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117800 72 Jatinder kaur 32.0 Female Rarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117799 71 Tajinder kaur 36.0 Female Delluana Swastharakshan 2021-07-10
202117798 70 Gulab kaur 37.0 Female Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117797 69 Indermohan singh 42.0 Male datewas Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117796 68 kewal Ram 31.0 Male Hero khurd Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117795 67 Ranjit kaur 36.0 Female Lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117794 66 Vikram singh 26.0 Male Burj dhilwan Panch Karma 2021-07-10
202117793 65 Mannat 10.0 Female Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117792 64 Maninder kaur 25.0 Female Joga Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117791 63 Jadvinder 30.0 Male Nangal kalan Panch Karma 2021-07-10
202117790 62 Neetu 20.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117789 61 Narinder singh 40.0 Male Datewas Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-10
202117788 60 Sukhdarshan kaur 36.0 Female Delluana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117787 59 Jatin kumar 28.0 Male Kotra Panch Karma 2021-07-10
202117786 58 Gurdeep kaur 27.0 Female Gurne Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117785 57 Santosh kumar 36.0 Male Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117784 56 Gulab singh 31.0 Male Barnala Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117783 55 Namdev kaur 41.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-10
202117782 54 Rinki 3.0 Female Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117781 53 Kamlesh Rani 38.0 Female Delluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117780 52 Hargun kaur 29.0 Female Moffar Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117779 51 baljeet kaur 20.0 Female Aklia Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117778 50 Satpal kaur 26.0 Female Khiva kalan Panch Karma 2021-07-10
202117777 49 Kulwant kaur 30.0 Female Ralla Panch Karma 2021-07-10
202117776 48 Bhuro kaur 55.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-10
202117775 47 Dalveer singh 42.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117774 46 Raj kumar 6.0 Male Piplian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117773 45 Niranjan singh 52.0 Male datewas Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117772 44 Parveen kaur 34.0 Female Bhamme kalan Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117771 43 deep 32.0 Male Jawaharke Swastharakshan 2021-07-10
202117770 42 Inder 33.0 Male Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117769 41 pawan kumar 28.0 Male Piplian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117768 40 arsh 22.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-10
202117767 39 Samir 27.0 Male Jhunir Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117766 38 Jatinder 4.0 Male Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117765 37 Sunder singh 50.0 Male Burj hari Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-10
202117764 36 Kiranpreet kaur 34.0 Female Chakerian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117763 35 Sangeeta 45.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117762 34 Jasvinder kaur 26.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-10
202117761 33 Mintu 41.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117760 32 Harpreet kaur 23.0 Female Kotra Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117759 31 Jetha singh 40.0 Male Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117758 30 Sarup singh 29.0 Male khiva kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-10
202117757 29 Babita rani 38.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-10
202117756 28 bachan singh 61.0 Male Sahnewali Emergency 2021-07-10
202117755 27 Amrinder singh 55.0 Male Mojo Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117754 26 Meet kaur 28.0 Female Phaphre Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117753 25 Malkeet 32.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117752 24 Jashandeep 21.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117751 23 Sukhminder 30.0 Female Bhupal Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117750 22 Anmol kaur 8.0 Female Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117749 21 Komal kaur 21.0 Female Khilan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117748 20 Mehtab kaur 41.0 Female Boha Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117747 19 Gurcharn kaur 44.0 Female Aklia Panch Karma 2021-07-10
202117746 18 Veerpal kaur 30.0 Female Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117745 17 Sukhjinder 11.0 Female Moosa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-10
202117744 16 Rashmi 28.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117743 15 Anuj kumar 20.0 Male Joga Panch Karma 2021-07-10
202117742 14 Surinder 37.0 Female Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117741 13 Manjot Kaur 28.0 Female Khiva kalan Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117740 12 Shalani jain 24.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117739 11 Jatinder 26.0 Male Hero khurd Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117738 10 Saman kaur 36.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-10
202117737 9 Gurjant 38.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117736 8 Kamal Rai 24.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117735 7 Joti Rani 25.0 Female mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-10
202117734 6 Mahinder kaur 33.0 Female Hero kalan Swastharakshan 2021-07-10
202117733 5 Sukhmani kaur 38.0 Female Mojo Shalya Vibhagh 2021-07-10
202117732 4 Parminder 33.0 Female Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-10
202117731 3 Kewal kaur 35.0 Female Moosa Panch Karma 2021-07-10
202117730 2 Upkar 30.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117729 1 Manjeet 32.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-07-10
202117728 116 Harjit kaur 20.0 Female Malko Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117727 115 Ginder kaur 50.0 Female Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117726 114 Krisan kumar 41.0 Male Bhai desa Panch Karma 2021-07-09
202117725 113 Amanjot kaur 22.0 Female Saharna Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117724 112 Gurinder singh 32.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117723 111 Nishu 11.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117722 110 Manpreet kaur 6.0 Female Tamkot Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117721 109 Jagdeep singh 21.0 Male Burj ubha Panch Karma 2021-07-09
202117720 108 Happy Rani 28.0 Female bhai desa Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117719 107 Salinder kaur 50.0 Female Bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117718 106 manmohan kaur 45.0 Female Bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117717 105 Komal kaur 24.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117716 104 Malkit kaur 36.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-09
202117715 103 Karmjit singh 5.0 Male Bhupal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117714 102 usha arora 20.0 Female Joga Panch Karma 2021-07-09
202117713 101 Ravi kumar 19.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117712 100 Manjeet singh 22.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117711 99 Pushpinder 47.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-09
202117710 98 Sawaran singh 63.0 Male Nangal kalan Emergency 2021-07-09
202117709 97 Juginder kaur 48.0 Female Mander Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-09
202117708 96 Rupinder kaur 23.0 Female Rarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117707 95 Ujagar singh 30.0 Male Mander Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117706 94 Ekam 28.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-07-09
202117705 93 Gulab singh 42.0 Male Dhalewan Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117704 92 Balwant kaur 56.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117703 91 Rubby 25.0 Female Mandali Panch Karma 2021-07-09
202117702 90 Raju 20.0 Male Khilan Panch Karma 2021-07-09
202117701 89 mamta 9.0 Female Rarh Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117700 88 Bhola singh 55.0 Male Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-09
202117699 87 Dharm kaur 57.0 Female Tamkot Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-09
202117698 86 Harjot singh 38.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117697 85 Diljeet singh 28.0 Male Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117696 84 Rani kaur 20.0 Female Aklia Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117695 83 Basant kaur 33.0 Female Ralla Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117694 82 Kulwinder kaur 2.0 Female Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117693 81 Preeto kaur 22.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-09
202117692 80 Mela singh 50.0 Male bappiana Swastharakshan 2021-07-09
202117691 79 kala singh 41.0 Male Kotli Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-09
202117690 78 Kuldeep singh 43.0 Male Kotli Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-09
202117689 77 Kamaldeep 21.0 Male Bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117688 76 Jatinder kaur 25.0 Female Joga Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117687 75 Gurwinder kaur 40.0 Female Saharna Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117686 74 Kewal Ram 57.0 Male Saharna Panch Karma 2021-07-09
202117685 73 Tota Ram 58.0 Male Delluana Emergency 2021-07-09
202117684 72 Jaswinder kaur 52.0 Female Rarh Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117683 71 Bhuro kaur 46.0 Female Akkanwali Swastharakshan 2021-07-09
202117682 70 Harjinder singh 50.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117681 69 Bharti Rani 20.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-09
202117680 68 Shalu Singla 25.0 Female Budhlada Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117679 67 Prem kumari 28.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117678 66 Yuvraj 8.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117677 65 Gurmit kaur 28.0 Female Karmgarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117676 64 Parmod kumar 31.0 Male Banawali Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117675 63 Gaganjit 22.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117674 62 Komal 33.0 Female mansa Panch Karma 2021-07-09
202117673 61 Vishav 4.0 Male Akkanwali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117672 60 Ramanveer 21.0 Male Burj dhilwan Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117671 59 Hardev singh 40.0 Male Datewas Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-09
202117670 58 Naginder singh 35.0 Male Malkpur Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-09
202117669 57 Manjeet singh 39.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117668 56 Simmi kaur 30.0 Female Gurne Swastharakshan 2021-07-09
202117667 55 Natha singh 50.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117666 54 Binder kaur 36.0 Female Burj rathi Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117665 53 Gurmail kaur 44.0 Female Chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117664 52 Karanjeet 34.0 Female Jhabbar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117663 51 Sandeep kaur 39.0 Female Kallo Panch Karma 2021-07-09
202117662 50 Lovepreet kaur 37.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-09
202117661 49 harjit kaur 41.0 Female datewas Swastharakshan 2021-07-09
202117660 48 Nirmal kaur 53.0 Female Thuthian wali Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-09
202117659 47 Vishal jain 56.0 Male Mour kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-09
202117658 46 Surinder 30.0 Female Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117657 45 Amrinder kaur 48.0 Female Burj dhilwan Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117656 44 Simerjit singh 38.0 Male Phaphre Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117655 43 Jashandeep 24.0 Male Chakerian Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117654 42 Dardeep kaur 28.0 Female Khara Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117653 41 Vicky 47.0 Male Alampur Panch Karma 2021-07-09
202117652 40 Harbans singh 3.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117651 39 Sukhjeet kaur 32.0 Female Hero khurd Panch Karma 2021-07-09
202117650 38 Narinder kaur 44.0 Female Delluana Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117649 37 Simar Rani 35.0 Female Aklia Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117648 36 Atma singh 37.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117647 35 harman singh 33.0 Male Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117646 34 Kuljeet singh 10.0 Male Dullowal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117645 33 Inderjit kaur 42.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-09
202117644 32 Fateh kaur 28.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-09
202117643 31 Ranjeet kaur 32.0 Female Khilan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117642 30 Baljinder kaur 35.0 Female Bhai desa Swastharakshan 2021-07-09
202117641 29 Virpal kaur 31.0 Female Burj hari Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-09
202117640 28 Mandeep singh 46.0 Male Akkanwali Panch Karma 2021-07-09
202117639 27 Jaspal kaur 36.0 Female Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117638 26 Vinder kaur 8.0 Female Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117637 25 balpreet 6.0 Male Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117636 24 Darshan singh 38.0 Male Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117635 23 Jeet singh 40.0 Male Moffar Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117634 22 Harjeet kaur 30.0 Female Piplian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117633 21 Preeti Rani 29.0 Female Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117632 20 Sukhdarshan kaur 43.0 Female Khilan Panch Karma 2021-07-09
202117631 19 Prem lata 46.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-09
202117630 18 Lovedeep singh 41.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-09
202117629 17 Sushma Devi 28.0 Female Kotra Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117628 16 Sukhveer kaur 34.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117627 15 Pardeep kaur 34.0 Female Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117626 14 Aman 37.0 Male Hero Khurd Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-09
202117625 13 Sukhi kaur 26.0 Female Khokhar kalan Panch Karma 2021-07-09
202117624 12 Parminder kaur 23.0 Female Hero khurd Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117623 11 Sukhwinder 27.0 Female Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117622 10 Fateh singh 3.0 Male Nangla kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-09
202117621 9 Joti Rani 21.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-09
202117620 8 Binder kaur 29.0 Female mansa Swastharakshan 2021-07-09
202117619 7 Saminder kaur 23.0 Female Jawaharke Shalya Vibhagh 2021-07-09
202117618 6 Rekha Rani 40.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-09
202117617 5 Avneet kaur 38.0 Female Gurne Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-09
202117616 4 Santosh kumar 40.0 Male Ubha Panch Karma 2021-07-09
202117615 3 Sukhdarshan kaur 37.0 Female Gurne Panch Karma 2021-07-09
202117614 2 Kewal 29.0 Male Nangal khurd Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117613 1 Rajdeep singh 26.0 Male Nangal khurd Kaya Chikitsa 2021-07-09
202117612 111 Amarjit kaur 41.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117611 110 Raminder kaur 26.0 Female Bhupal Panch Karma 2021-07-08
202117610 109 Pritpal singh 51.0 Male Mansa khurd Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-08
202117609 108 Raman kaur 50.0 Female Mojo khurd Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117608 107 Pushpinder kaur 32.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117607 106 Babli Rani 36.0 Female Ralla Swastharakshan 2021-07-08
202117606 105 Ramesh kumari 32.0 Female Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117605 104 Saksham singla 23.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117604 103 Naveen garg 45.0 Male Burj ubha Panch Karma 2021-07-08
202117603 102 nachhatar kaur 53.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-08
202117602 101 Kanu Sharma 45.0 Male Kot Bhara Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117601 100 Chanchal 20.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117600 99 Bhola singh 41.0 Male Thuthian wali Swastharakshan 2021-07-08
202117599 98 Happy kumar 22.0 Male Malko Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117598 97 vishali garg 36.0 Female Burj ubha Panch Karma 2021-07-08
202117597 96 Shalok sharma 29.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117596 95 Dharam singh 50.0 Male Kot lallu Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117595 94 Harmanjit kaur 32.0 Female Burj Hari Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117594 93 Jeet kaur 35.0 Female Aklia Swastharakshan 2021-07-08
202117593 92 Balora Ram 44.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117592 91 Boota Singh 30.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117591 90 Charanjeet kaur 29.0 Female Danewala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117590 89 Kuljinder singh 24.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117589 88 Neetu Rani 22.0 Female Khokhar kalan Panch Karma 2021-07-08
202117588 87 Amrik kaur 46.0 Female Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117587 86 Gurnoor kaur 23.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117586 85 Rajinder kaur 27.0 Female Dullowal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117585 84 Geeta devi 31.0 Female Moffar Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117584 83 Beant kaur 34.0 Female Nangal kalan Swastharakshan 2021-07-08
202117583 82 Rimpy 10.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117582 81 Lovepreet kaur 21.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117581 80 Gurpal kaur 40.0 Female Ramnagar Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117580 79 Naginder Kaur 41.0 Female Moosa Panch Karma 2021-07-08
202117579 78 kuldeep singh 38.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117578 77 Gurminder 40.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117577 76 Chitwant kaur 23.0 Female Jawaharke Panch Karma 2021-07-08
202117576 75 Yuvraj kaur 37.0 Female Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117575 74 Binder singh 64.0 Male Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117574 73 Gaman kaur 38.0 Female Khiva kalan Panch Karma 2021-07-08
202117573 72 Naveen kumar 39.0 Male Boha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-08
202117572 71 Sudanshu 28.0 Male Atla kalan Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117571 70 Manminder kaur 40.0 Female Jawaharke Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-08
202117570 69 Parminder kaur 37.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117569 68 Balwant kaur 25.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117568 67 Pritpal sidhu 36.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-08
202117567 66 Kewal kaur 30.0 Female Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117566 65 Preeti 39.0 Female Mander Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117565 64 Maninder 47.0 Male Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-08
202117564 63 mandeep kaur 38.0 Female Alampur Panch Karma 2021-07-08
202117563 62 Ajay kumar 40.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117562 61 Varinder kaur 35.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117561 60 Monty 9.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117560 59 Paramjeet kaur 23.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117559 58 Satinder 41.0 Male Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117558 57 Gurmeet kaur 38.0 Female Mander Swastharakshan 2021-07-08
202117557 56 Ekam 22.0 Female Chakerian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117556 55 Anmol 3.0 Female Cheema Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117555 54 Baljinder Bhullar 32.0 Male Bhamme kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-08
202117554 53 Vicky 39.0 Male Mander Panch Karma 2021-07-08
202117553 52 Rubby 36.0 Female Barre Panch Karma 2021-07-08
202117552 51 Sukhman 37.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117551 50 Jaswant kaur 53.0 Female Chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117550 49 Sandeep 6.0 Male Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117549 48 Paramveer 24.0 Male nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-08
202117548 47 Roshni 24.0 Female Jawaharke Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-08
202117547 46 Riya garg 22.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117546 45 Parminder kaur 28.0 Female Hire wala Panch Karma 2021-07-08
202117545 44 Raj kaur 27.0 Female Mojo Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117544 43 Mukhtyar singh 68.0 Male Tamkot Emergency 2021-07-08
202117543 42 Sukhjeet 28.0 Female Kotra Swastharakshan 2021-07-08
202117542 41 Gursimer kaur 26.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117541 40 Avinash garg 32.0 Male Dullowal Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117540 39 Ravipal 40.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-08
202117539 38 Jasvinder verma 37.0 Male Jawaharke Panch Karma 2021-07-08
202117538 37 Raj kaur 38.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117537 36 Jatinder singh 29.0 Male Piplian Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117536 35 Manpreet 10.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117535 34 Jeeto Rani 35.0 Female Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-08
202117534 33 Simi kaur 31.0 Female Dullowal Panch Karma 2021-07-08
202117533 32 Jaswinder 39.0 Female Barnala Panch Karma 2021-07-08
202117532 31 Rajwinder 40.0 Male Bhamme kalan Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117531 30 Preet kaur 34.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117530 29 Kiran 9.0 Female Bhamme kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117529 28 Ramanpreet 26.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117528 27 Mandeep 31.0 Female mansa Swastharakshan 2021-07-08
202117527 26 Reena 30.0 Female Boha Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117526 25 Satpal singh 36.0 Male joga Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-08
202117525 24 Ranvir kaur 38.0 Female Nangal kalan Panch Karma 2021-07-08
202117524 23 Hardev singh 50.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117523 22 Preet chahal 36.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117522 21 Vicky 7.0 Male Kotla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117521 20 Narinder kaur 36.0 Female Delluana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-08
202117520 19 Manav kumar 31.0 Male Burj dhilwan Panch Karma 2021-07-08
202117519 18 Aman kumar 46.0 Male Hero kalan Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117518 17 Yuvraj singh 26.0 Male Hero khurd Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117517 16 Manohar lal 49.0 Male Mojo Swastharakshan 2021-07-08
202117516 15 Babbu 48.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-08
202117515 14 Vishal garg 37.0 Male Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-08
202117514 13 Gagan kaur 5.0 Female Hero khurd Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117513 12 Veerpal kaur 3.0 Female Mojo Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117512 11 Gurvinder singh 46.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117511 10 Fateh singh 40.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117510 9 Vishal 10.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117509 8 Satinder kaur 37.0 Female Hero khurd Swastharakshan 2021-07-08
202117508 7 Varidner kaur 29.0 Female Kotra Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-08
202117507 6 Dharam 50.0 Male Kotra Shalya Vibhagh 2021-07-08
202117506 5 paramjit kaur 37.0 Female Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-08
202117505 4 jatinder 36.0 Male Khiva kalan Panch Karma 2021-07-08
202117504 3 Sukhi kaur 7.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-08
202117503 2 Kewal kaur 34.0 Female Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117502 1 Jatinder singh 25.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-08
202117501 112 Gargi 9.0 Female Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117500 111 Satinder kaur 35.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117499 110 Ragveer singh 46.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-07
202117498 109 Gurlal Singh 49.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-07
202117497 108 Ashish Goyal 24.0 Male Jhanduke Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117496 107 Harpal kaur 32.0 Female Mander Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117495 106 Davinder kaur 32.0 Female Lalluana Swastharakshan 2021-07-07
202117494 105 Khushdeep kaur 44.0 Female Narinderpura Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117493 104 Nandu 33.0 Male Joga Swastharakshan 2021-07-07
202117492 103 Nandani 30.0 Female Mour kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117491 102 Pooja Rani 40.0 Female Mandali Panch Karma 2021-07-07
202117490 101 Pargat kaur 30.0 Female Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117489 100 Bittu singh 46.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-07
202117488 99 Nirmal singh 35.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117487 98 Narinder singh 8.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117486 97 balkar kaur 31.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-07
202117485 96 Ekam kaur 37.0 Female Matti Swastharakshan 2021-07-07
202117484 95 Yuvraj kaur 34.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117483 94 Sawraj kaur 52.0 Female Matti Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-07
202117482 93 Pawan kaur 21.0 Female Tamkot Panch Karma 2021-07-07
202117481 92 Arshdeep kaur 45.0 Female Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117480 91 Dalwinder kaur 24.0 Female Khokhar kalan Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117479 90 Babbu 45.0 Male Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117478 89 Pari 3.0 Female Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117477 88 Boota 30.0 Male Khilan Swastharakshan 2021-07-07
202117476 87 davinder kaur 26.0 Female Datewas Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117475 86 Gurdial kaur 50.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117474 85 Labh kaur 40.0 Female Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117473 84 Maninder kaur 48.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-07
202117472 83 Sukhjeet singh 40.0 Male Jawaharke Panch Karma 2021-07-07
202117471 82 Krishan kumar 3.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117470 81 Bhura singh 44.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117469 80 Aman 21.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117468 79 Jinder 29.0 Male Khiva kalan Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117467 78 Veer 28.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-07
202117466 77 Baljeet 37.0 Female Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-07
202117465 76 Rubby 22.0 Female Khilan Panch Karma 2021-07-07
202117464 75 Vicky 36.0 Male Atla kalan Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117463 74 Vinder 31.0 Male Mander Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117462 73 Ragveer kaur 31.0 Female Gurne Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117461 72 Sangeeta Rani 35.0 Female Barre Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117460 71 Virpal kaur 31.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-07
202117459 70 Raj kaur 32.0 Female Gurne Swastharakshan 2021-07-07
202117458 69 Riya jain 26.0 Female Barnala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117457 68 Rainder 60.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117456 67 Surinder kaur 38.0 Female Mann bibrian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-07
202117455 66 Sukhjinder kaur 33.0 Female Jawaharke Panch Karma 2021-07-07
202117454 65 Gursimer kaur 22.0 Female Kotra Panch Karma 2021-07-07
202117453 64 Avinash 35.0 Male Bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117452 63 Taj singh 30.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117451 62 Rajinder kaur 23.0 Female Kotra Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117450 61 Sanju 28.0 Male Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-07
202117449 60 Jadvinder kaur 4.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117448 59 Binder singh 48.0 Male Bappiana Panch Karma 2021-07-07
202117447 58 Raj Rani 45.0 Female Mander Panch Karma 2021-07-07
202117446 57 Mandeep kaur 33.0 Female Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117445 56 inderjit kaur 26.0 Female Dharmpura Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117444 55 Bhuro kaur 45.0 Female Delluana Swastharakshan 2021-07-07
202117443 54 Vishali 32.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117442 53 Raman 36.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117441 52 Ajay kumar 30.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-07
202117440 51 Gourav kumar 36.0 Male Samao Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-07
202117439 50 Jaggi 25.0 Male Kotra Panch Karma 2021-07-07
202117438 49 monty garg 30.0 Male Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117437 48 Kinder kaur 31.0 Female Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117436 47 Yogesh kumar 61.0 Male Kotra Emergency 2021-07-07
202117435 46 Yuvraj singh 40.0 Male Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117434 45 Saroj kaur 21.0 Female Lalluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117433 44 Simmu kaur 26.0 Female Ubha Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117432 43 Parkash 30.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-07
202117431 42 Santosh kumar 34.0 Male Moosa Panch Karma 2021-07-07
202117430 41 Parminder 31.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117429 40 Gurmohar singh 9.0 Male Nangal klaan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117428 39 Jeeto Devi 31.0 Male Dhapai Swastharakshan 2021-07-07
202117427 38 Shalani 22.0 Female Moosa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117426 37 Jaswinder 30.0 Female Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117425 36 Happy Rani 25.0 Female Hero kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-07
202117424 35 Hardeep singh 8.0 Male Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117423 34 Kiran 39.0 Male Delluana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-07
202117422 33 Soni 23.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-07
202117421 32 Ramandeep kaur 30.0 Female Khiva khurd Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117420 31 Ammy 10.0 Male Barnala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117419 30 Satpal kaur 29.0 Female Hero khurd Swastharakshan 2021-07-07
202117418 29 Ranvir kaur 23.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117417 28 Akrity jain 42.0 Female Kotra Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117416 27 Vicky garg 38.0 Male Hero khurd Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-07
202117415 26 Navdep singh 40.0 Male Ubha Panch Karma 2021-07-07
202117414 25 Naginder kaur 37.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117413 24 Jainder singh 26.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117412 23 Gurmeet kaur 6.0 Female Khiva kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117411 22 Devi lal 40.0 Male Bhikhi Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-07
202117410 21 Jeeto Devi 31.0 Female Dhapai Panch Karma 2021-07-07
202117409 20 Amrinder singh 29.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117408 19 Jaswinder kaur 32.0 Female Mojo Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117407 18 Happy 9.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117406 17 Shalani 29.0 Female Ubha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117405 16 Simmi kaur 39.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117404 15 Rajwinder kaur 35.0 Female Bhikhi Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-07
202117403 14 Karan singh 39.0 Male Khiva kalan Panch Karma 2021-07-07
202117402 13 Bhuwan singh 29.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117401 12 Pushpinder kaur 25.0 Female Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117400 11 Raman kaur 32.0 Female Moosa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-07
202117399 10 Mandeep kaur 30.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-07
202117398 9 Ranvir kaur 32.0 Female Barnala Shalya Vibhagh 2021-07-07
202117397 8 Hardev singh 25.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117396 7 Ranvir kaur 39.0 Female Hero kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-07
202117395 6 Ankit Thakur 38.0 Male Moosa Panch Karma 2021-07-07
202117394 5 Vicky 29.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117393 4 Navdeep 22.0 Male Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117392 3 Preet 30.0 Female Hero khurd Panch Karma 2021-07-07
202117391 2 Naginder kaur 8.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-07
202117390 1 Simer 32.0 Female Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-07
202117389 114 Kaviya 25.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117388 113 Gurmeet singh 33.0 Male Burj hari Panch Karma 2021-07-06
202117387 112 Kuldeep kaur 40.0 Female Thuthian wali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-06
202117386 111 Ram vilas 41.0 Male Datewas Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117385 110 Nanak Ram 40.0 Male Jhunir Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117384 109 Shammi Rani 32.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117383 108 Karma singh 36.0 Male Dullowal Panch Karma 2021-07-06
202117382 107 Vijay 25.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117381 106 Tony 45.0 Male Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-06
202117380 105 Kusam 24.0 Female Bappiana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117379 104 Hina khan 46.0 Female Budhlada Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117378 103 Sukhdev singh 20.0 Male Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117377 102 Gora lal 52.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117376 101 Rajinder kaur 22.0 Female Kallo Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117375 100 Vijay ram 20.0 Male Sahnewali Panch Karma 2021-07-06
202117374 99 Disha Sharma 32.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117373 98 Harpal kaur 45.0 Female Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117372 97 Mandeep kaur 26.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117371 96 Bhupinder kaur 31.0 Female Jagga ram Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117370 95 Balvir singh 42.0 Male Barnala Panch Karma 2021-07-06
202117369 94 Harnam singh 50.0 Male Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117368 93 Tej kaur 32.0 Female Phaphre bhai ke Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117367 92 Mithu singh 50.0 Male Burj jhabbar Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117366 91 Aginder kaur 22.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117365 90 Gurdas kaur 42.0 Female Piplian Swastharakshan 2021-07-06
202117364 89 Bahadur singh 30.0 Male Jagga Panch Karma 2021-07-06
202117363 88 Govind kumar 7.0 Male Thuthian wali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117362 87 Harmail singh 37.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117361 86 Darshan kaur 48.0 Female chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117360 85 Rano 58.0 Female Mansa Emergency 2021-07-06
202117359 84 Bila khan 36.0 Male Atla kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117358 83 Nirmal singh 44.0 Male Kot bhara Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117357 82 Gagan kaur 40.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117356 81 neetu Rani 28.0 Female Aklia Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117355 80 Sukhjeet kaur 40.0 Female Khiala kalan Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117354 79 Bhola singh 55.0 Male Chakerian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117353 78 Ranjeet singh 53.0 Male Kotli kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-06
202117352 77 Gulab kaur 50.0 Female Jawaharke Panch Karma 2021-07-06
202117351 76 Shamsher singh 55.0 Male Matti Panch Karma 2021-07-06
202117350 75 Surinder singh 10.0 Male Ubha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117349 74 Veerpal kaur 61.0 Female Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117348 73 Rahul singla 8.0 Male Dalel wala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117347 72 mohani singh 48.0 Male Mann bibrian Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117346 71 Preet kaur 25.0 Female Dullowal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117345 70 Khushpreet kaur 30.0 Female Moonak Swastharakshan 2021-07-06
202117344 69 Jasveer kaur 39.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117343 68 Gurmeet kaur 46.0 Female Boha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-06
202117342 67 Amrik kaur 34.0 Female Gurne Panch Karma 2021-07-06
202117341 66 Pyara singh 44.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117340 65 Gourav kumar 40.0 Male Bappiana Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117339 64 Jagdish singh 22.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117338 63 Satpal singh 35.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117337 62 Jassi kaur 8.0 Female Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117336 61 Khemkaran 8.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117335 60 Chandan singh 28.0 Male Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117334 59 Baljinder kaur 39.0 Female Mander Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117333 58 Kulwant kaur 22.0 Female Atla kalan Panch Karma 2021-07-06
202117332 57 Daljeet singh 25.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117331 56 Hari Ram 33.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117330 55 Gurinder kaur 32.0 Female Ubha Swastharakshan 2021-07-06
202117329 54 Sonam bansal 22.0 Male Jhunir Panch Karma 2021-07-06
202117328 53 Chitwant singh 39.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117327 52 Saginder kaur 32.0 Female Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117326 51 Mahinder singh 27.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117325 50 Vishal jain 29.0 Male boha Panch Karma 2021-07-06
202117324 49 Shallu 22.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117323 48 Om kumar 36.0 Male Samao Panch Karma 2021-07-06
202117322 47 Sandep singh 33.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117321 46 Harinder kaur 58.0 Female Kotra Emergency 2021-07-06
202117320 45 Sandep kaur 29.0 Female mansa Swastharakshan 2021-07-06
202117319 44 Suhana kaur 28.0 Female Mojo Swastharakshan 2021-07-06
202117318 43 Joti devi 30.0 Female Barnala Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117317 42 Anu Sharma 22.0 Female Mour kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117316 41 Prabh singh 42.0 Male Tahlian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-06
202117315 40 Harsimer singh 41.0 Male Bajewala Panch Karma 2021-07-06
202117314 39 Parneet kaur 34.0 Female Moosa Panch Karma 2021-07-06
202117313 38 Mohinder singh 28.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117312 37 Sunita jain 25.0 Female Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117311 36 Partap singh 10.0 Male mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117310 35 komal 7.0 Female Khiva kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117309 34 Vimal singh 46.0 Male Piplian Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117308 33 Dimpy jain 22.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117307 32 Vishal 36.0 Male jawaharke Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117306 31 Navtej kaur 26.0 Female Aklia Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-06
202117305 30 Yogesh kumar 28.0 Male Khilan Panch Karma 2021-07-06
202117304 29 Raju 32.0 Male Samao Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117303 28 Mohit jain 28.0 Male Malko Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117302 27 Bhola singh 44.0 Male Piplian Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117301 26 Jasmeet kaur 24.0 Female piplian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117300 25 Upkar kaur 41.0 Female Khiva kalan Swastharakshan 2021-07-06
202117299 24 Varinder 23.0 Female Kotli kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117298 23 Veer singh 31.0 Male Mansa khurd Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117297 22 Jeet singh 37.0 Male Kotra Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-06
202117296 21 Partap kaur 25.0 Female Khilan Panch Karma 2021-07-06
202117295 20 Gupal kaur 23.0 Female Chakerian Panch Karma 2021-07-06
202117294 19 Sukhjeet kaur 3.0 Female Gurne Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117293 18 Deepu 21.0 Female Kotli kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117292 17 Prabhjot kaur 22.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117291 16 Bharat jain 38.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117290 15 Shekhar 36.0 Male Ubha Swastharakshan 2021-07-06
202117289 14 Karminder singh 22.0 Male Boha Panch Karma 2021-07-06
202117288 13 Upinder verma 30.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117287 12 Veepal kaur 24.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117286 11 Nanki kaur 23.0 Female Hero khurd Swastharakshan 2021-07-06
202117285 10 Purinderjeet kaur 38.0 Female Kot Lallu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-06
202117284 9 Pushpinder kaur 40.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-06
202117283 8 Jaggu 8.0 Male Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117282 7 Rajinder kaur 22.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117281 6 Yuvraj singh 26.0 Male Piplian Shalya Vibhagh 2021-07-06
202117280 5 Babbi 24.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117279 4 Kamal 3.0 Female Hero kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117278 3 Deep 21.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-06
202117277 2 Ekam 6.0 Female Boha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-06
202117276 1 Suhana kaur 23.0 Female Tahlian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-06
202117275 115 Manak Singh 42.0 Male Budhlada Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117274 114 Vinod kumar 45.0 Male Phaphre Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117273 113 Karamjit kaur 40.0 Female Thuthian wali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117272 112 Bholi kaur 42.0 Female Gurne Swastharakshan 2021-07-05
202117271 111 Baljeet kaur 40.0 Female Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117270 110 Bablu 10.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117269 109 Diljeet kaur 21.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117268 108 Jaspal singh 44.0 Male Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117267 107 Ajay kumar 8.0 Male Kallo Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117266 106 Chatar Singh 52.0 Male Kot Lallu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-05
202117265 105 Pinki Rani 20.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117264 104 Pal kaur 37.0 Female Barnala Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117263 103 Jasmeen kaur 36.0 Female Bhikhi Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117262 102 Saggu 29.0 Female Kotra Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117261 101 Aginder kaur 12.0 Female Dullowal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117260 100 Gurnam kaur 50.0 Female Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-05
202117259 99 Pushpal singh 33.0 Male Tahlian Panch Karma 2021-07-05
202117258 98 Davinder singh 24.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117257 97 Tania 3.0 Female Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117256 96 Jatinder singh 31.0 Male Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117255 95 Harpal singh 41.0 Male Hero kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117254 94 Babbu 41.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117253 93 Gurnam kaur 35.0 Female Lalluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117252 92 Tajinder kaur 39.0 Female Kallo Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117251 91 Harman kaur 21.0 Female Jhabbar Panch Karma 2021-07-05
202117250 90 Ekam 32.0 Male mansa Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117249 89 Inderveer kaur 26.0 Female mansa Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117248 88 Parminder singh 7.0 Male Chappian wali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117247 87 Rajan singh 22.0 Male Mander Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117246 86 Tamana Rani 28.0 Female Tamkot Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117245 85 Sourav kumar 23.0 Male Dullowal Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117244 84 Gurdev kaur 38.0 Female mansa Swastharakshan 2021-07-05
202117243 83 Ramu 29.0 Male Tamkot Panch Karma 2021-07-05
202117242 82 Arjun kumar 26.0 Male Datewas Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117241 81 Komal kaur 41.0 Female Chakerian Panch Karma 2021-07-05
202117240 80 Subeg singh 47.0 Male Phaphre bhai ke Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117239 79 Arvinder kaur 30.0 Female mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-05
202117238 78 Ram singh 39.0 Male mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117237 77 Sakshi jain 22.0 Female Delluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117236 76 Pawan kumar 28.0 Male Khilan Panch Karma 2021-07-05
202117235 75 Mannu 6.0 Male Chakerian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117234 74 Jaspreet singh 42.0 Male Burj rathi Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117233 73 Kartar kaur 36.0 Female mansa Swastharakshan 2021-07-05
202117232 72 Pardeep 38.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117231 71 Simer kaur 22.0 Female Bajewala Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117230 70 Harjot singh 31.0 Male Andianwali Panch Karma 2021-07-05
202117229 69 Harjiwan kaur 40.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-05
202117228 68 Tajinder singh 45.0 Male Joga Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117227 67 Ravina Rani 32.0 Female Thuthian wali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117226 66 deep 20.0 Female Ralla Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117225 65 Happy 21.0 Male Malko Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117224 64 Harmanjot 29.0 Female Malko Panch Karma 2021-07-05
202117223 63 Sandeep 31.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117222 62 Priya 23.0 Female Barnala Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117221 61 Sanjeev kumar 39.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117220 60 Sonu verma 40.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117219 59 Jinder kaur 34.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-05
202117218 58 Goldy 4.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117217 57 Mohit jindal 23.0 Male Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117216 56 Preeti rani 33.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117215 55 Rajinder singh 27.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-07-05
202117214 54 Shalu 20.0 Female Bhai desa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117213 53 Virender kaur 20.0 Female Burj hari Panch Karma 2021-07-05
202117212 52 Rajdeep kaur 21.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117211 51 Survir kaur 48.0 Female Delluana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117210 50 Jeet kaur 45.0 Female Kotli kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-05
202117209 49 Binder kaur 44.0 Female Moffar Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117208 48 Manvinder kaur 27.0 Female Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117207 47 Mohan lal 45.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117206 46 amandeep kaur 25.0 Female Nangal kalan Panch Karma 2021-07-05
202117205 45 pardeep kaur 22.0 Female Mansa khurd Panch Karma 2021-07-05
202117204 44 Surj singh 30.0 Male Bhamme kalan Swastharakshan 2021-07-05
202117203 43 Rashmi jain 33.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117202 42 Anjinder bansal 44.0 Male Jawaharke Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117201 41 Murti devi 42.0 Female Hero kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117200 40 Rakhi 35.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-05
202117199 39 Pushpindr kaur 40.0 Female Khara Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117198 38 Sagar singh 9.0 Male Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117197 37 Shalani devi 29.0 Female Gurne Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117196 36 pargat singh 40.0 Male Pilchian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-05
202117195 35 Santosh kumar 35.0 Male Mansa Panch Karma 2021-07-05
202117194 34 Mamta devi 53.0 Female Malko Emergency 2021-07-05
202117193 33 Hardeep singh 21.0 Male Malko Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117192 32 Sonia bajaj 10.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117191 31 Sonam jain 22.0 Female Dullowal Panch Karma 2021-07-05
202117190 30 Neetu 39.0 Female Kotra Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117189 29 Vaneet kaur 49.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117188 28 Rani kaur 28.0 Female Jawaharke Swastharakshan 2021-07-05
202117187 27 Harpal kaur 36.0 Female Atla kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117186 26 Parveen 30.0 Male cheema Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117185 25 Jinder 32.0 Male Jassi kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-05
202117184 24 Puneet verma 25.0 Male Joga Panch Karma 2021-07-05
202117183 23 Manjinder chahal 42.0 Female Tamkot Panch Karma 2021-07-05
202117182 22 Rajveer kaur 28.0 Female Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117181 21 Baldev singh 40.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117180 20 Harjit kaur 7.0 Female Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117179 19 Hardeep singh 35.0 Male Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-05
202117178 18 Suman Rani 38.0 Female Mour kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117177 17 Rajinder kaur 33.0 Female Jassi kalan Swastharakshan 2021-07-05
202117176 16 Sandeep bhullar 28.0 Male Khiva kalan Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117175 15 Jeet kaur 23.0 Female Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117174 14 atinder singh 29.0 Male Mojo Panch Karma 2021-07-05
202117173 13 Kewal singh 21.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117172 12 Jagjeet singh 40.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117171 11 sandeep 6.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117170 10 Sawan kaur 36.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-05
202117169 9 Anita 23.0 Female Dalel wala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-05
202117168 8 Nirmal singh 29.0 Male Khara Shalya Vibhagh 2021-07-05
202117167 7 Harjot singh 41.0 Male Hero khurd Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-05
202117166 6 Ramandeep singh 46.0 Male hero kalan Panch Karma 2021-07-05
202117165 5 Kiran kaur 41.0 Female Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117164 4 Anu Kumari 5.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-05
202117163 3 Parmeet singh 26.0 Male Nangal kalan Panch Karma 2021-07-05
202117162 2 Dilsahn 28.0 Female Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117161 1 Mandeep 26.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-05
202117160 2 Bindu Rani 61.0 Female Kot Dharmu Emergency 2021-07-04
202117159 1 Madan lal 64.0 Male Jhunir Emergency 2021-07-04
202117158 112 Pali kaur 39.0 Female Joga Swastharakshan 2021-07-03
202117157 111 Sukhi kaur 26.0 Female Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117156 110 Urvashi 28.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117155 109 Gurdas singh 47.0 Male Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-03
202117154 108 Karanpal kaur 32.0 Female Mandali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-03
202117153 107 Sukhwant kaur 40.0 Female mandali Panch Karma 2021-07-03
202117152 106 Joban kaur 23.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117151 105 Tinku 22.0 Male Samao Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117150 104 Fateh singh 40.0 Male Chappian wali Panch Karma 2021-07-03
202117149 103 Jindu 24.0 Male Mojo khurd Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117148 102 Teena goyal 21.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117147 101 Tania 30.0 Female Bhamme kalan Swastharakshan 2021-07-03
202117146 100 Neelam 20.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117145 99 Mahinder kaur 54.0 Female mansa Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117144 98 Mindo kaur 55.0 Female Khiala kalan Panch Karma 2021-07-03
202117143 97 Megha 34.0 Female mansa Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117142 96 Sagarpal 44.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-03
202117141 95 Jagpreet kaur 4.0 Female Kotra Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117140 94 Shalinder singh 21.0 Male Khilan Panch Karma 2021-07-03
202117139 93 Dupinder singh 30.0 Male Cheema Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117138 92 Nirmal kaur 36.0 Female Thuthian wali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117137 91 Bhagwan singh 48.0 Male Khokhar kalan Swastharakshan 2021-07-03
202117136 90 Harpreet kaur 39.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117135 89 Saroj kumari 22.0 Female Delluana Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117134 88 Harjeet singh 43.0 Male Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117133 87 Sudesh kumar 45.0 Male Gurne Panch Karma 2021-07-03
202117132 86 Murti devi 28.0 Female lalluana Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117131 85 Anshy 3.0 Male Moffar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117130 84 Gurtej kaur 33.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-03
202117129 83 Ranjeet kaur 24.0 Female Thuthian wali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117128 82 Rajwinder singh 31.0 Male Kotra Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117127 81 Rupinder kaur 38.0 Female Burj dhilwan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-03
202117126 80 maninder kaur 22.0 Female Moffar Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117125 79 Ruldu Ram 47.0 Male Sahnewali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-03
202117124 78 Karnail kaur 40.0 Female Kot Dharmu Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117123 77 Tamana goyal 46.0 Female Joga Panch Karma 2021-07-03
202117122 76 Jaswant kaur 12.0 Female Akkanwali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117121 75 Jeet singh 53.0 Male Mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117120 74 Roshni Rani 35.0 Female Jhabbar Swastharakshan 2021-07-03
202117119 73 Vikram arora 24.0 Male Thuhian wali Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117118 72 Deep kaur 20.0 Female Atla kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117117 71 Sawan singh 44.0 Male Gurne Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-03
202117116 70 Rubby 29.0 Female Chakerian Panch Karma 2021-07-03
202117115 69 Aman singh 38.0 Male Khilan Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117114 68 Jaswant singh 56.0 Male Chappianwali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-03
202117113 67 Sukhkaran singh 26.0 Male Piplian Panch Karma 2021-07-03
202117112 66 Rekha Rani 30.0 Female mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117111 65 baltej goyal 34.0 Male Samao Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117110 64 Raj singh 10.0 Male Kotli kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117109 63 Beant kaur 39.0 Female bhai desa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117108 62 Bhinder kaur 37.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-03
202117107 61 Pal kaur 34.0 Female Gurne Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117106 60 Rano kaur 28.0 Female Dullowal Panch Karma 2021-07-03
202117105 59 Ramanjot 25.0 Male Ubha Panch Karma 2021-07-03
202117104 58 Palvir singh 5.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117103 57 Komaljeet 25.0 Female Bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117102 56 Harinder kaur 42.0 Female Bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117101 55 Kamal Rani 40.0 Female Jhabbar Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-03
202117100 54 Sukhdev kaur 51.0 Female matti Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-03
202117099 53 Gurjeet singh 22.0 Male Bhai desa Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117098 52 Tuka Ram 40.0 Male Bappiana Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117097 51 Sanjay kumar 29.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-03
202117096 50 Boota singh 62.0 Male Khilan Emergency 2021-07-03
202117095 49 Mandeep kaur 42.0 Female budhlada Swastharakshan 2021-07-03
202117094 48 Sanjana 6.0 Female Kolgarh Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117093 47 Dharma singh 47.0 Male Burj Rathi Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-03
202117092 46 Kuldeep kaur 22.0 Female Bhai desa Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117091 45 Jotu Ram 23.0 Male mansa Panch Karma 2021-07-03
202117090 44 Sangeeta Rani 29.0 Female Khara Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117089 43 Ragveer kaur 31.0 Female Burj ubha Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117088 42 Joti Rani 27.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117087 41 Gourav kumar 9.0 Male Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117086 40 Goldy jain 36.0 Male Aklia Swastharakshan 2021-07-03
202117085 39 Sukhjeet kaur 39.0 Female Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-03
202117084 38 Sagram kaur 41.0 Female Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-03
202117083 37 Jagtej singh 38.0 Male Phaphre Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117082 36 Aman kaur 26.0 Female Borawal Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117081 35 Parminder singh 22.0 Male Datewas Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117080 34 Amrinder singh 41.0 Male Gurne Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117079 33 Harman kaur 21.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-03
202117078 32 Lakhwinder kaur 31.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117077 31 Preeti Rani 7.0 Female Burj hari Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117076 30 Jeeti Rani 33.0 Female Ralla Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-03
202117075 29 Manjeet singh 36.0 Male Tamkot Panch Karma 2021-07-03
202117074 28 Komal Rani 32.0 Female Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117073 27 Nisha 26.0 Female Jhunir Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117072 26 Simmi kaur 36.0 Female Kotra Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117071 25 Ashwani 4.0 Male Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117070 24 Yuvraj kumar 35.0 Male Moosa Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117069 23 Usha Rani 40.0 Female Bareta Swastharakshan 2021-07-03
202117068 22 Upasna 36.0 Female Budhlada Panch Karma 2021-07-03
202117067 21 Karnail singh 48.0 Male Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-03
202117066 20 Nathu Ram 45.0 Male Dullowal Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-03
202117065 19 Varinder singh 40.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117064 18 Binder kaur 24.0 Female Kot Lallu Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117063 17 Raminder 19.0 Female Jawaharke Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117062 16 Jetha ram 48.0 Male Tahlian Panch Karma 2021-07-03
202117061 15 Jagga singh 38.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117060 14 Manveer kaur 42.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-03
202117059 13 Mejor kaur 33.0 Female Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117058 12 Gurdial kaur 31.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-03
202117057 11 Suman devi 33.0 Female Barre Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-03
202117056 10 Manjeet 40.0 Female Khokhar kalan Shalya Vibhagh 2021-07-03
202117055 9 Pargat singh 47.0 Male Piplian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-03
202117054 8 Gurdev singh 28.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117053 7 Veerpal 35.0 Female Bareta Panch Karma 2021-07-03
202117052 6 Naginder singh 6.0 Male Chakerian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117051 5 Khushal kaur 32.0 Female Hero khurd Panch Karma 2021-07-03
202117050 4 Harjeet singh 30.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117049 3 Pushpinder 8.0 Female Hero kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-03
202117048 2 Rashmi 26.0 Female Dharmpur Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117047 1 Kewal singh 29.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-03
202117046 113 Mado dass 43.0 Male Khilan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-02
202117045 112 Anshi kumar 29.0 Male Mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117044 111 Gurmit singh 20.0 Male Bhai desa Panch Karma 2021-07-02
202117043 110 Ajmer singh 26.0 Male Kotra Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-02
202117042 109 Rampal singh 46.0 Male mansa Shalya Vibhagh 2021-07-02
202117041 108 Sneh lata 32.0 Female Khilan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202117040 107 Darshan kumar 30.0 Male Ubha Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117039 106 Sarbo kaur 28.0 Female Khilan Shalya Vibhagh 2021-07-02
202117038 105 Tejo kaur 50.0 Female Chakerian Shalya Vibhagh 2021-07-02
202117037 104 Bhan kaur 38.0 Female Mander Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202117036 103 Parkash kaur 39.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117035 102 Birj lal 48.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117034 101 Ramesh kumar 47.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-02
202117033 100 Goggi singh 46.0 Male Boha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-02
202117032 99 Ruldu singh 54.0 Male Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117031 98 Charna Singh 29.0 Male Mojo khurd Swastharakshan 2021-07-02
202117030 97 Babli kaur 28.0 Female Sahnewali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202117029 96 Hardev kaur 41.0 Female Burj hari Swastharakshan 2021-07-02
202117028 95 Balkar kaur 45.0 Female Malko Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117027 94 Murti Devi 42.0 Female Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117026 93 Charno Rani 45.0 Female Mandali Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-02
202117025 92 Gurchet singh 51.0 Male Mandali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-02
202117024 91 Bira kaur 50.0 Female Sahnewali Shalya Vibhagh 2021-07-02
202117023 90 Sanju 42.0 Male Kot Dharmu Shalya Vibhagh 2021-07-02
202117022 89 Billu singh 35.0 Male Kot Lallu Panch Karma 2021-07-02
202117021 88 Balvir singh 56.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117020 87 Karm singh 49.0 Male Bhupal Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117019 86 Chaman Lal 61.0 Male Mansa Emergency 2021-07-02
202117018 85 Satinder kaur 37.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202117017 84 Anju bala 24.0 Female Jhunir Shalya Vibhagh 2021-07-02
202117016 83 Vishnu 32.0 Male Phaphre Panch Karma 2021-07-02
202117015 82 Karan kumar 10.0 Male Kot Fatta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202117014 81 Tamana 4.0 Female Datewas Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202117013 80 Jagsir kaur 41.0 Female Dalel wala Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-02
202117012 79 Pardeep singh 48.0 Male Jawaharke Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-02
202117011 78 Lalli Singh 40.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117010 77 Jasdeep kaur 34.0 Female Tamkot Swastharakshan 2021-07-02
202117009 76 Prabhjot 41.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117008 75 Harinder singh 27.0 Male Jhabbar Panch Karma 2021-07-02
202117007 74 Mohit Sharma 20.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-02
202117006 73 Chameli Devi 38.0 Female Dullowal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202117005 72 Hari Ram 40.0 Male Bappiana Shalya Vibhagh 2021-07-02
202117004 71 Hargobind singh 9.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202117003 70 Neelam Rani 26.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202117002 69 Shallu 20.0 Female Samao Panch Karma 2021-07-02
202117001 68 Pooja 4.0 Female Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202117000 67 Mukhdeep singh 35.0 Male Bhai Desa Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116999 66 Sukhjit kaur 30.0 Female Burj Rathi Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116998 65 Ginder kaur 50.0 Female Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-02
202116997 64 Tony 29.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-07-02
202116996 63 Sohi singh 52.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-02
202116995 62 Harjinder Kaur 46.0 Female Narinder pura Shalya Vibhagh 2021-07-02
202116994 61 Parmeet kaur 25.0 Female Thuthian wali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202116993 60 Harman kaur 30.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-02
202116992 59 Tania 21.0 Female Khilan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202116991 58 Arvinder kaur 22.0 Female Tamkot Panch Karma 2021-07-02
202116990 57 Sumita Rani 41.0 Female Kot Dharmu Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116989 56 Jograj singh 44.0 Male Atla kalan Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116988 55 Parmeet kaur 29.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-02
202116987 54 Ajay kumar 10.0 Male Lalluana Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202116986 53 Sukhmani 8.0 Female Kotli kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202116985 52 Joginder kaur 33.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-02
202116984 51 Rajinder kaur 31.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202116983 50 Sushma Devi 35.0 Female Shekhpura Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-02
202116982 49 Raju 28.0 Male Bhamme kalan Swastharakshan 2021-07-02
202116981 48 Pal kaur 29.0 Female Moosa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202116980 47 Manohar lal 46.0 Male Dhalewan Panch Karma 2021-07-02
202116979 46 Raman kumar 32.0 Male Phaphre Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116978 45 Mandeep kaur 22.0 Female Khilan Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116977 44 Simer kaur 21.0 Female Mour Kalan Panch Karma 2021-07-02
202116976 43 Gursewak 40.0 Male Malko Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-02
202116975 42 Kulvinder 41.0 Male Hero kalan Shalya Vibhagh 2021-07-02
202116974 41 Charandeep kaur 29.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202116973 40 Arsh singh 42.0 Male Mander Shalya Vibhagh 2021-07-02
202116972 39 Gagan kaur 41.0 Female Tamkot Shalya Vibhagh 2021-07-02
202116971 38 Happy 7.0 Male Barnala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202116970 37 Varinder kaur 32.0 Female Ralla Panch Karma 2021-07-02
202116969 36 Chinto kaur 40.0 Female Moffar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202116968 35 Sant Singh 41.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-07-02
202116967 34 Gurvinder singh 33.0 Male Samao Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116966 33 Yogender singh 50.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116965 32 Parmeet singh 38.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-02
202116964 31 Nursi Ram 55.0 Male Chakerian Emergency 2021-07-02
202116963 30 Dilshan kaur 9.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202116962 29 Rahul 21.0 Male Kotra Panch Karma 2021-07-02
202116961 28 Satwinder kaur 27.0 Female Joga Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116960 27 Kuldeep singh 33.0 Male Delluana Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116959 26 Veeru 10.0 Male Cheema Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202116958 25 Gulab singh 49.0 Male Aklia Shalya Vibhagh 2021-07-02
202116957 24 Vir kaur 35.0 Female Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-02
202116956 23 Harjeet kaur 23.0 Female Anupgarh Panch Karma 2021-07-02
202116955 22 Yuvraj singh 26.0 Male Matti Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116954 21 Baljinder Singh 29.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116953 20 Kiran kaur 10.0 Female Akkanwali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202116952 19 Jagjeet singh 40.0 Male Hero kalan Panch Karma 2021-07-02
202116951 18 Harpal dhillon 44.0 Male Khara Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-02
202116950 17 Gurdev singh 31.0 Male Nangal kalan Swastharakshan 2021-07-02
202116949 16 Charanjit 8.0 Female Hero khurd Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202116948 15 Gurpal kaur 36.0 Female Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116947 14 Dilpreet 28.0 Female Kotra Shalya Vibhagh 2021-07-02
202116946 13 narinder kaur 37.0 Female mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-02
202116945 12 Bimal singh 56.0 Male Bhikhi Panch Karma 2021-07-02
202116944 11 Khushdeep 25.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116943 10 Sohan Lal 39.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116942 9 Sohan kaur 25.0 Female Hero khurd Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-02
202116941 8 Amandeep kaur 8.0 Female jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-02
202116940 7 Chitwant kaur 32.0 Female Nangal khurd Shalya Vibhagh 2021-07-02
202116939 6 Kewal singh 25.0 Male ubha Swastharakshan 2021-07-02
202116938 5 Roashni 32.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-02
202116937 4 Pargeet singh 35.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-02
202116936 3 Jeet singh 30.0 Male Hero kalan Panch Karma 2021-07-02
202116935 2 Surinder 26.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116934 1 Baljeet 25.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-02
202116933 119 Gurbaz singh 20.0 Male Malko Panch Karma 2021-07-01
202116932 118 Narinder kumar 25.0 Male Atla kalan Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116931 117 Sukhpreet kaur 21.0 Female Samao Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116930 116 Parvati 42.0 Female Khilan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116929 115 Gurnoor kaur 23.0 Female Piplian Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116928 114 Ranjit kaur 25.0 Female Malko Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116927 113 Gurnam singh 50.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-07-01
202116926 112 Rekha Rani 47.0 Female Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116925 111 Pawan kumar 55.0 Male Jhunir Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116924 110 Manmeet kaur 38.0 Female Mansa Panch Karma 2021-07-01
202116923 109 Dassi singh 38.0 Male Chakerian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116922 108 Vikas kumar 22.0 Male Matti Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116921 107 Mailo kaur 53.0 Female Thuthian wali Panch Karma 2021-07-01
202116920 106 Ramdev 35.0 Male Burj ubha Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116919 105 Ajay kumar 30.0 Male Dullowal Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116918 104 Reshma Rani 32.0 Female Kot Lallu Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116917 103 Usha rani 37.0 Female Datewas Swastharakshan 2021-07-01
202116916 102 Beant singh 40.0 Male Nangal kalan Panch Karma 2021-07-01
202116915 101 Balkaran kaur 29.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116914 100 Raj kaur 46.0 Female Bhupal Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116913 99 Bimal 52.0 Male Ubha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116912 98 Harjeet kaur 32.0 Female Burj hari Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116911 97 Kaka singh 59.0 Male Malko Emergency 2021-07-01
202116910 96 Jatinder kaur 8.0 Female Mour kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116909 95 Jarnail singh 48.0 Male Mandali Panch Karma 2021-07-01
202116908 94 Nirmal kumar 8.0 Male Datewas Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116907 93 Kuljeet 22.0 Female Boha Panch Karma 2021-07-01
202116906 92 Jatinder singh 52.0 Male Mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116905 91 Vishal jain 23.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116904 90 kasho Rani 36.0 Female Kot Dharmu Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116903 89 Nasib kaur 38.0 Female mansa Swastharakshan 2021-07-01
202116902 88 Rahul Sharma 28.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116901 87 Babblu 42.0 Male Bappiana Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116900 86 Kulwant kaur 38.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116899 85 Shallu Rani 24.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116898 84 Jeeto kaur 40.0 Female Barnala Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116897 83 Kavita 6.0 Female Dullowal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116896 82 Gaganveer singh 10.0 Male Gehle Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116895 81 sukhdev singh 39.0 Male Thuthian wali Panch Karma 2021-07-01
202116894 80 Major kaur 51.0 Female Jhabbar Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116893 79 Balvir kaur 51.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116892 78 Raj singh 45.0 Male Bareta Panch Karma 2021-07-01
202116891 77 Jangir kaur 33.0 Female Tamkot Swastharakshan 2021-07-01
202116890 76 Monty 20.0 Male Budhlada Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116889 75 Karmjot kaur 26.0 Female Gurne Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116888 74 Manish kumar 38.0 Male Dalel wala Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116887 73 Jadvinder singh 20.0 Male Burj ubha Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116886 72 Pargat kaur 53.0 Female Bhai desa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116885 71 Harmail singh 10.0 Male Bappiana Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116884 70 Mohani kaur 30.0 Female Burj Rathi Panch Karma 2021-07-01
202116883 69 Happy Rani 32.0 Female Bhai desa Panch Karma 2021-07-01
202116882 68 Jaggi singh 28.0 Male Bappiana Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116881 67 Bogha singh 50.0 Male Dhalewan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116880 66 Veerpal kaur 24.0 Female Khara Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116879 65 Gagan kaur 30.0 Female Lalluana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116878 64 Fateh singh 40.0 Male Mojo khurd Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116877 63 Pushpinder kaur 36.0 Female Khiala kalan Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116876 62 Tajinder 8.0 Female Boha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116875 61 Ravinder 40.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116874 60 Bhola singh 46.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-07-01
202116873 59 Jeet kaur 38.0 Female Chakerian Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116872 58 Neetu Rani 22.0 Female Datewas Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116871 57 Inderjeet singh 31.0 Male Mander Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116870 56 Sarbi Rani 21.0 Female Mansa khurd Panch Karma 2021-07-01
202116869 55 Gurpreet singh 11.0 Male Chakerian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116868 54 Manu 41.0 Male Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116867 53 Devki 46.0 Female Samao Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116866 52 Parveen lata 41.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116865 51 Gaggi kaur 57.0 Female Delluana Emergency 2021-07-01
202116864 50 Jasmail kaur 28.0 Female Mour kalan Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116863 49 Mandeep kaur 40.0 Female Khiva khurd Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116862 48 Sapna Rani 4.0 Female Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116861 47 Hardev kaur 51.0 Female Jhunir Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116860 46 Kewal kaur 38.0 Female Aklia Swastharakshan 2021-07-01
202116859 45 Aneeta Rani 21.0 Female Kot Lallu Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116858 44 Tej singh 41.0 Male Atla kalan Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116857 43 Kuldeep kaur 35.0 Female Bhamme kalan Panch Karma 2021-07-01
202116856 42 Veer kaur 34.0 Female Phaphre Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116855 41 Rajan singh 41.0 Male Joga Panch Karma 2021-07-01
202116854 40 Sukhwinder singh 48.0 Male Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116853 39 Preeti Rani 35.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116852 38 Babbu 43.0 Male Aklia Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116851 37 Juginder singh 26.0 Male Dullowal Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116850 36 Ekam 6.0 Female Ubha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116849 35 Rajni gupta 33.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116848 34 Jugraj singh 24.0 Male Sahnewali Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116847 33 Sukhpreet singh 41.0 Male Kot Dharmu Swastharakshan 2021-07-01
202116846 32 Simerjeet kaur 29.0 Female Bhamme kalan Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116845 31 Sarabjeet kaur 36.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116844 30 Ramandeep 41.0 Female Kotra Panch Karma 2021-07-01
202116843 29 Sandeep kaur 25.0 Female Jawaharke Panch Karma 2021-07-01
202116842 28 Rajvinder singh 42.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116841 27 Ravinder kaur 21.0 Female Kot Dharmu Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116840 26 Kamal 4.0 Male Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116839 25 Rajinder kaur 41.0 Female Hero khurd Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116838 24 Tej singh 54.0 Male Cheema Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116837 23 Swaran kaur 41.0 Female Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116836 22 Deepika 35.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-07-01
202116835 21 Disha verma 25.0 Female Dullowal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116834 20 Mohinder kaur 30.0 Female Ubha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116833 19 Harjeet kaur 41.0 Female Boha Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116832 18 Gurjeet kaur 31.0 Female Pilchian Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116831 17 Sukhvinder singh 41.0 Male Khokhar kalan Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116830 16 Mandeep kaur 26.0 Female Hero kalan Panch Karma 2021-07-01
202116829 15 Taj singh 42.0 Male Hero kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-07-01
202116828 14 Darshan singh 58.0 Male Tahlian Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116827 13 Nirmal singh 8.0 Male Dhaipai Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116826 12 Kewal kaur 41.0 Female Chakerian Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116825 11 Daman singh 35.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116824 10 Mindo 37.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-07-01
202116823 9 Bhupinder kaur 31.0 Female Moosa Swastharakshan 2021-07-01
202116822 8 Mohinder kaur 29.0 Female Hero khurd Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116821 7 Sukhpreet kaur 25.0 Female Nangal khurd Shalya Vibhagh 2021-07-01
202116820 6 Samsher singh 41.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-07-01
202116819 5 Bila khan 41.0 Male Tahlian Panch Karma 2021-07-01
202116818 4 Bura singh 49.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116817 3 Suraj 51.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116816 2 Sahan kaur 11.0 Female Piplian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-07-01
202116815 1 Amrik kaur 26.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-07-01
202116814 114 Varinder 30.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116813 113 Hardev singh 51.0 Male Burj Rathi Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-30
202116812 112 Gurlabh singh 53.0 Male Kotli kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-30
202116811 111 Bhan chand 41.0 Male Narinderpura Panch Karma 2021-06-30
202116810 110 Sukhdeep kaur 3.0 Female Moffar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116809 109 Veera singh 44.0 Male Datewas Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116808 108 Bhupinder singh 20.0 Male Mander Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116807 107 Satpal singh 41.0 Male Jawaharke Swastharakshan 2021-06-30
202116806 106 Charanjeet kaur 27.0 Female Bhai desa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116805 105 Daljeet kaur 30.0 Female Burj Sema Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116804 104 Mukhtiar kaur 46.0 Female Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116803 103 Jetha lal 46.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-30
202116802 102 Jagdeep singh 28.0 Male Burj Rathi Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-30
202116801 101 Swaran singh 53.0 Male Datewas Panch Karma 2021-06-30
202116800 100 Preet singh 41.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116799 99 Goldy 6.0 Male Jourkian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116798 98 Gurpal singh 43.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116797 97 Amandeep 20.0 Male Kotra Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116796 96 Tajinder kaur 25.0 Female Burj hari Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116795 95 Chetna 26.0 Female bareta Swastharakshan 2021-06-30
202116794 94 Bhajan kaur 47.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116793 93 Gurdev singh 52.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116792 92 manak Ram 60.0 Male Dullowal Emergency 2021-06-30
202116791 91 Jadvinder singh 12.0 Male Atla kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116790 90 Yash kumar 23.0 Male Jawaharke Panch Karma 2021-06-30
202116789 89 Joban kaur 49.0 Female Phaphre Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-30
202116788 88 Gurlal kaur 58.0 Female Kallo Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-30
202116787 87 Mandeep kaur 52.0 Female Kolgarh Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116786 86 Phindr kaur 24.0 Female Khilan Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116785 85 Jagjeet kaur 37.0 Female Atla kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116784 84 Sukhpal kaur 22.0 Female Matti Swastharakshan 2021-06-30
202116783 83 darshan kaur 28.0 Female Atla kalan Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116782 82 Indervir singh 12.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116781 81 Raja Ram 47.0 Male Khokhar kalan Panch Karma 2021-06-30
202116780 80 Karmjit kaur 22.0 Female Mojo khurd Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116779 79 Kulwinder kaur 25.0 Female Mansa khurd Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116778 78 Sakshi 24.0 Female mansa Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116777 77 Ramneek singh 26.0 Male Dullowal Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116776 76 Harminder kaur 11.0 Female Kot Dharmu Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116775 75 Gurjit kaur 22.0 Female kallo Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116774 74 Kaka singh 45.0 Male Mour kalan Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116773 73 Deepa Ram 24.0 Male Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116772 72 Shivji Ram 36.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-30
202116771 71 Jassu 34.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-30
202116770 70 Lakhvir kaur 43.0 Female Chakerian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-30
202116769 69 Binder kaur 48.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116768 68 Rahul 21.0 Male Bhaini bagha Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116767 67 Aman kaur 10.0 Female Burj Jhabbar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116766 66 Amrik Singh 30.0 Male Kot Dharmu Panch Karma 2021-06-30
202116765 65 Jeeto kaur 40.0 Female Boha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116764 64 Gurjot kaur 51.0 Female Phaphre Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116763 63 Rajwinder kaur 49.0 Female Bhamme kalan Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116762 62 Pooja Rani 46.0 Female Jawaharke Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-30
202116761 61 Gurmeet kaur 5.0 Female Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116760 60 Gagan singh 24.0 Male Cheema Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116759 59 Bhim sain 63.0 Male Nangal kalan Emergency 2021-06-30
202116758 58 Dalwinder kaur 50.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-30
202116757 57 Raj Rani 21.0 Female Bhamme kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116756 56 Rajinder kaur 33.0 Female Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116755 55 Anu bala 31.0 Female Bareta Swastharakshan 2021-06-30
202116754 54 Jinder kaur 35.0 Female Dullowal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116753 53 Surjeet singh 34.0 Male Kot Dharmu Panch Karma 2021-06-30
202116752 52 Rohit kumar 6.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116751 51 Jagat kaur 51.0 Female Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116750 50 Kamal kaur 40.0 Female Bhai desa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-30
202116749 49 Abhey 22.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116748 48 Tinku 6.0 Male Bhai desa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116747 47 Teena 21.0 Female Datewas Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116746 46 pargat singh 36.0 Male Nangal kalan Panch Karma 2021-06-30
202116745 45 Sukhmani Rani 26.0 Female Khilan Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116744 44 Gaggu singh 38.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116743 43 Pali kaur 32.0 Female Akkanwali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116742 42 Bablu kumar 29.0 Male Delluana Panch Karma 2021-06-30
202116741 41 Baljeet kaur 27.0 Female Chakerian Swastharakshan 2021-06-30
202116740 40 Jagsir singh 4.0 Male Kotli kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116739 39 Harmanjot 26.0 Female Samao Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116738 38 Harpreet kaur 40.0 Female Barnala Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116737 37 Khemkaran kaur 38.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116736 36 Hem raj 46.0 Male Budhlada Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-30
202116735 35 Gurdial kaur 48.0 Female Jogi peer Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116734 34 Baljeet kaur 30.0 Female Khilan Panch Karma 2021-06-30
202116733 33 Rajan kumar 7.0 Male Khilan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116732 32 Raman kaur 23.0 Female Moffar Panch Karma 2021-06-30
202116731 31 Lal singh 24.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116730 30 Baru mal 41.0 Male Gurne Swastharakshan 2021-06-30
202116729 29 Jasvir kaur 30.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116728 28 Jaggi singh 35.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116727 27 Gurmeet kaur 38.0 Female Bhikhi Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-30
202116726 26 Pushpinder kaur 39.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116725 25 Pari rani 31.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116724 24 Fateh singh 32.0 Male Dalel wala Panch Karma 2021-06-30
202116723 23 mahinder kaur 8.0 Female Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116722 22 veer kaur 43.0 Female Pilchian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-30
202116721 21 Arshdeep singh 27.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-30
202116720 20 Parveen kumar 23.0 Male Kolgarh Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116719 19 Babbu Ram 36.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116718 18 Amit kumar 30.0 Male Piplian Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116717 17 Manjot kaur 41.0 Female Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-30
202116716 16 Guddi kaur 32.0 Female Burj jhabbar Swastharakshan 2021-06-30
202116715 15 Rani kaur 33.0 Female Burj hari Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116714 14 parminder 34.0 Female Thuthian wali Panch Karma 2021-06-30
202116713 13 Murti devi 25.0 Female Samao Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116712 12 Veerpal kaur 6.0 Female Hero kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-30
202116711 11 Jasneet kaur 22.0 Female Barre Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-30
202116710 10 Kalu Ram 23.0 Male Borawal Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116709 9 Simer 31.0 Female Aklia Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-30
202116708 8 Bhushan kumar 30.0 Male joga Panch Karma 2021-06-30
202116707 7 Davinder kaur 36.0 Female Khiva khurd Shalya Vibhagh 2021-06-30
202116706 6 Jagjeet singh 29.0 Male Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-30
202116705 5 Gurvinder kaur 36.0 Female Moosa Panch Karma 2021-06-30
202116704 4 Bhushan kumar 30.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116703 3 Kulwinder kaur 25.0 Female Khara Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116702 2 Tarsem singh 25.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-06-30
202116701 1 Jaspreet 30.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-30
202116700 112 Gurnam kaur 42.0 Female mansa Swastharakshan 2021-06-29
202116699 111 Rupinder kaur 39.0 Female Tamkot Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116698 110 Gagandeep singh 21.0 Male Datewas Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116697 109 Atma singh 54.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-29
202116696 108 Bhajan kaur 52.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-29
202116695 107 Roop lal 44.0 Male Datewas Panch Karma 2021-06-29
202116694 106 Bhagat singh 44.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116693 105 Amanjot 7.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116692 104 Disha verma 35.0 Female Budhlada Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116691 103 Bhola singh 24.0 Male Nangal kalan Swastharakshan 2021-06-29
202116690 102 Gurdas kaur 38.0 Female Thuthian wali Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116689 101 Prerna Rani 22.0 Female Chakerian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116688 100 Gurmail singh 40.0 Male Mansa khurd Panch Karma 2021-06-29
202116687 99 Ginder kaur 51.0 Female Maur kalan Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116686 98 Bahadur singh 35.0 Male Ralla Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-29
202116685 97 Prem kumar 8.0 Male Himmatpura Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116684 96 Taran singh 48.0 Male Burj Rathi Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116683 95 Mukhtiar singh 40.0 Male Burj ubha Panch Karma 2021-06-29
202116682 94 jagsir kaur 25.0 Female chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116681 93 Dupinder kaur 30.0 Female Moosa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116680 92 Balwant singh 31.0 Male Moffar Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116679 91 Harbans kaur 39.0 Female Kotra Swastharakshan 2021-06-29
202116678 90 Reenu 21.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-29
202116677 89 Nirmal kaur 38.0 Female Piplian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-29
202116676 88 Ajaib singh 46.0 Male Kot dharmu Panch Karma 2021-06-29
202116675 87 Baljeet kaur 32.0 Female Phaphre Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116674 86 Mahesh kumar 31.0 Male Gurne Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116673 85 Darshi 10.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116672 84 Kaviya 20.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116671 83 Saroj Rani 39.0 Female Khiala kalan Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116670 82 Jeet singh 55.0 Male Kotli kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-29
202116669 81 Ajay kumar 30.0 Male Dhalewan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-29
202116668 80 Balkar kaur 42.0 Female Phaphre Panch Karma 2021-06-29
202116667 79 Bikkar kaur 40.0 Female thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116666 78 Gurpreet kaur 12.0 Female Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116665 77 Billu singh 45.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-29
202116664 76 Navneet kaur 35.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116663 75 Jagvinder kaur 29.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116662 74 Kirna kaur 36.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116661 73 Pari verma 22.0 Female Tamkot Panch Karma 2021-06-29
202116660 72 Tarsem singh 52.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116659 71 Ramesh kumar 12.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116658 70 Jaswinder singh 21.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116657 69 Janta singh 40.0 Male Phaphre Swastharakshan 2021-06-29
202116656 68 Binder kaur 31.0 Female Burj hari Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116655 67 Vishal kumar 30.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116654 66 Mandeep kaur 52.0 Female Kolgarh Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-29
202116653 65 Manjinder singh 45.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116652 64 Maljit singh 30.0 Male Gurne Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-29
202116651 63 Jora singh 32.0 Male Bhai desa Panch Karma 2021-06-29
202116650 62 Sagar 38.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116649 61 Sukhdeep 10.0 Female Akkanwali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116648 60 Minder kaur 37.0 Female Burj Dhilwan Swastharakshan 2021-06-29
202116647 59 Jagjeet kaur 20.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116646 58 Mehak 25.0 Female Moosa Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116645 57 Gurdep kaur 44.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-29
202116644 56 Parminder kaur 41.0 Female Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-29
202116643 55 Simmu Rani 21.0 Female Mansa khurd Panch Karma 2021-06-29
202116642 54 Suraj kumar 22.0 Male Moffar Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116641 53 Preetpal 30.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116640 52 Navi 9.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116639 51 Balor singh 62.0 Male Khara Emergency 2021-06-29
202116638 50 deepika 22.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116637 49 Ranjit singh 38.0 Male Jhunir Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116636 48 Gurpreet kaur 36.0 Female Bhupal Panch Karma 2021-06-29
202116635 47 Boota singh 24.0 Male Lalluana Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116634 46 Goldy 27.0 Male lalluana Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116633 45 Sito kaur 54.0 Female Chappian wali Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116632 44 Jasnoor kaur 31.0 Female Moffar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116631 43 Gurlal singh 27.0 Male Gurne Panch Karma 2021-06-29
202116630 42 Nonny 6.0 Male Burj ubha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116629 41 Satti kaur 33.0 Female Khilan Swastharakshan 2021-06-29
202116628 40 Baljinder kaur 36.0 Female Aklia Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-29
202116627 39 Rajinder kaur 29.0 Female Aklia Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-29
202116626 38 Roop kauir 48.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116625 37 Balvir kaur 25.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116624 36 Manmohan kaur 41.0 Female Jawaharke Panch Karma 2021-06-29
202116623 35 Narinder kaur 32.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116622 34 Jasmail kaur 35.0 Female Bappiana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116621 33 Jaskaran singh 51.0 Male Gurne Swastharakshan 2021-06-29
202116620 32 Yashika 6.0 Female Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116619 31 Bablu 30.0 Male Tamkot Panch Karma 2021-06-29
202116618 30 Puran chand 48.0 Male Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116617 29 Pala Ram 48.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-29
202116616 28 Balwinder singh 44.0 Male Bhaini bagha Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116615 27 Varinder kaur 33.0 Female Thuthian wali Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116614 26 Harjinder kaur 28.0 Female Chakerian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116613 25 Bhinder singh 8.0 Male Akkanwali Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116612 24 Ravinder kaur 26.0 Female Khilan Panch Karma 2021-06-29
202116611 23 Jugraj singh 52.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116610 22 Mailo kaur 50.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116609 21 Malwinder kaur 3.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116608 20 Amrit kaur 21.0 Female Khara Panch Karma 2021-06-29
202116607 19 Parminder kaur 41.0 Female Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-29
202116606 18 Jugraj singh 30.0 Male Chakerian Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116605 17 Kuldeep kaur 34.0 Female Khara Swastharakshan 2021-06-29
202116604 16 Karnail kaur 36.0 Female Kot Dharmu Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116603 15 Jetha lal 38.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116602 14 Raman kaur 25.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-29
202116601 13 Seema 22.0 Female Bareta Swastharakshan 2021-06-29
202116600 12 Harman kaur 21.0 Female Mander Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116599 11 Harphul singh 40.0 Male Delluana Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116598 10 Inderjit kaur 46.0 Female Jawaharke Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-29
202116597 9 Pankaj kumar 8.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-29
202116596 8 Daya Sharma 35.0 Female Budhlada Panch Karma 2021-06-29
202116595 7 Kala 36.0 Male Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116594 6 Jatinder singh 42.0 Male Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116593 5 Kuldeep singh 41.0 Male Piplian Shalya Vibhagh 2021-06-29
202116592 4 Pooja rani 29.0 Female Moosa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-29
202116591 3 Jagraj singh 26.0 Male Nangal kalan Panch Karma 2021-06-29
202116590 2 Preet kaur 36.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116589 1 Major Singh 52.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-06-29
202116588 115 Vivek kumar 6.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116587 114 Harjot singh 26.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116586 113 Rakesh garg 26.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-28
202116585 112 Harwinder kaur 50.0 Female Khilan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-28
202116584 111 Gulab kaur 50.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-28
202116583 110 Veena Rani 36.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116582 109 Komal Rani 21.0 Female Bhupal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116581 108 Munish kumar 10.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116580 107 Charanjit kaur 38.0 Female Piplian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116579 106 Billu singh 50.0 Male Kolgarh Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116578 105 Karm kaur 30.0 Female Nangal kalan Panch Karma 2021-06-28
202116577 104 Gursewak 9.0 Male Malko Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116576 103 Ajaib singh 40.0 Male Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116575 102 Balvir kaur 33.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116574 101 Leela singh 47.0 Male Chakerian Panch Karma 2021-06-28
202116573 100 Boota singh 48.0 Male Barnala Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-28
202116572 99 Radha rani 27.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116571 98 Gobind singh 55.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116570 97 Gagandeep 30.0 Female Khara Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116569 96 Harvinder kaur 40.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116568 95 Vishavjeet 28.0 Male Burj hari Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116567 94 Jasveer kaur 23.0 Female Ubha Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116566 93 Roop singh 42.0 Male Tamkot Panch Karma 2021-06-28
202116565 92 Diljeet kaur 25.0 Female Ralla Panch Karma 2021-06-28
202116564 91 Yogesh 8.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116563 90 Rozy 6.0 Female Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116562 89 Harpreet 39.0 Female Moffar Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-28
202116561 88 Baljeet 30.0 Female Ubha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-28
202116560 87 Kuldeep singh 36.0 Male Aklia Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116559 86 Parmjeet kaur 30.0 Female Mander Swastharakshan 2021-06-28
202116558 85 Aarti Rani 21.0 Female Boha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116557 84 Jaswant kaur 51.0 Female Mander Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116556 83 Jeet kaur 42.0 Female Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-28
202116555 82 Jinder singh 35.0 Male Ubha Panch Karma 2021-06-28
202116554 81 Jaswinder kaur 31.0 Female Bhupal Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116553 80 Rajinder kaur 32.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116552 79 Bhinder kaur 65.0 Female Mansa Emergency 2021-06-28
202116551 78 Pal kaur 6.0 Female Mojo Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116550 77 Sukhjeet singh 28.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116549 76 Kewal singh 45.0 Male Boha Swastharakshan 2021-06-28
202116548 75 Rajpreet kaur 33.0 Female Hero kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116547 74 Gurpal kaur 36.0 Female Delluana Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116546 73 Harjinder kaur 44.0 Female thuthian wali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-28
202116545 72 Harnek kaur 39.0 Female Khara Panch Karma 2021-06-28
202116544 71 Veer kaur 38.0 Female Samao Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116543 70 Surjeet singh 46.0 Male Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116542 69 Palvinder 6.0 Female Jhunir Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116541 68 Manpreet 20.0 Female Sahnewali Swastharakshan 2021-06-28
202116540 67 Pardeep kaur 38.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116539 66 Baldev kaur 32.0 Female Jawaharke Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116538 65 Parmeet 41.0 Female Bhikhi Panch Karma 2021-06-28
202116537 64 Anmol singh 30.0 Male Shekhpura Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116536 63 Manpreet singh 44.0 Male Boha Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-28
202116535 62 Gurnam singh 36.0 Male Delluana Panch Karma 2021-06-28
202116534 61 Raj singh 36.0 Male Phaphre bhai ke Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116533 60 Amarjit kaur 33.0 Female Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116532 59 Hardev kaur 28.0 Female Jogi peer Swastharakshan 2021-06-28
202116531 58 Shalani jain 36.0 Female Khiva kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116530 57 Rajpreet kaur 39.0 Female Bhupal Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116529 56 Daleep kaur 31.0 Female Shekhpur Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-28
202116528 55 Harveer kaur 39.0 Female Jawaharke Panch Karma 2021-06-28
202116527 54 Harpal kaur 26.0 Female barre Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116526 53 Gurmeet kaur 45.0 Female Dhalewan Panch Karma 2021-06-28
202116525 52 Gurpiar singh 31.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116524 51 Veerpal kaur 36.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116523 50 Harpinder 60.0 Female Nangal kalan Emergency 2021-06-28
202116522 49 Jaspal kaur 28.0 Female Samao Panch Karma 2021-06-28
202116521 48 Gurjant singh 39.0 Male Jassi kalan Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116520 47 Harjeet singh 42.0 Male Nangal kaln Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116519 46 Varinder kaur 45.0 Female Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-28
202116518 45 Vinder singh 30.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-28
202116517 44 Rimpy Rani 31.0 Female Piplian Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116516 43 Bagga singh 27.0 Male Ralla Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116515 42 Balwant kaur 35.0 Female Aklia Swastharakshan 2021-06-28
202116514 41 Veer kaur 41.0 Female Moosa Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116513 40 Harneet kaur 26.0 Female Tamkot Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116512 39 Mewa singh 50.0 Female Nangal kalan Swastharakshan 2021-06-28
202116511 38 Dilvir kaur 21.0 Female Bhamme kalan Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116510 37 Babbi kaur 25.0 Female Akkanwali Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-28
202116509 36 Darshan singh 40.0 Male Joga Panch Karma 2021-06-28
202116508 35 Harpal singh 28.0 Male Jawaharke Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116507 34 Simmi kaur 22.0 Female Cheema Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116506 33 Sanju singh 40.0 Male Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-28
202116505 32 Aman kaur 25.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116504 31 Naginder kaur 31.0 Female Hero khurd Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116503 30 Ekam kaur 9.0 Female Samao Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116502 29 Yuvraj singh 40.0 Male Joga Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-28
202116501 28 Sanjana bansal 23.0 Female Budhlada Panch Karma 2021-06-28
202116500 27 Om parkash 49.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116499 26 Dupinder kaur 36.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116498 25 Bohar singh 46.0 Male Delluana Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-28
202116497 24 Jadvinder kaur 29.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-06-28
202116496 23 Harman kaur 36.0 Female Samao Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116495 22 Pargat singh 30.0 Male Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-28
202116494 21 Amanpreet kaur 29.0 Female Mander Panch Karma 2021-06-28
202116493 20 Rajveer kaur 28.0 Female Boha Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116492 19 Om kumar 32.0 Male Kotli Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116491 18 Navjot kaur 8.0 Female Tahlian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116490 17 Rajdeep kaur 9.0 Female Piplian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116489 16 Sajan kumar 32.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116488 15 Balwant kaur 36.0 Female Khokhar kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116487 14 Sohna singh 45.0 Male Joga Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116486 13 Pargat singh 40.0 Male Jawaharke Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-28
202116485 12 Naveen kumar 21.0 Male Khiva kalan Panch Karma 2021-06-28
202116484 11 Preet kaur 31.0 Female Mojo khurd Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116483 10 Raju 10.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-28
202116482 9 Kanta singh 41.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116481 8 Hardeep 35.0 Female Barre Swastharakshan 2021-06-28
202116480 7 Simmi kaur 29.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-28
202116479 6 Shalu Rani 26.0 Female Mander Shalya Vibhagh 2021-06-28
202116478 5 Pinder singh 40.0 Male Bhamme kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-28
202116477 4 Bhushan Singh 45.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116476 3 Raj kumar 36.0 Male Hero khurd Panch Karma 2021-06-28
202116475 2 Kartar kaur 25.0 Female Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116474 1 Joban Singh 26.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-06-28
202116473 2 Poonam Rani 57.0 Female Delluana Emergency 2021-06-27
202116472 1 Bhuri devi 63.0 Female Mansa Emergency 2021-06-27
202116471 112 Hardev kaur 42.0 Female Burj Rathi Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116470 111 Karnail kaur 54.0 Female Burj Rathi Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116469 110 Mithu Singh 50.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-06-26
202116468 109 Simerjeet kaur 24.0 Female Dullowal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116467 108 Parteek kumar 25.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116466 107 Jagmohan kaur 21.0 Female Gurne Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116465 106 manmohan kaur 55.0 Female Jogi peer Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-26
202116464 105 Jeeti 22.0 Female Phaphre Panch Karma 2021-06-26
202116463 104 Makhan Singh 42.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116462 103 Upkar Singh 10.0 Male Khokhar kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116461 102 Ajaib Singh 33.0 Male Kot Dharmu Swastharakshan 2021-06-26
202116460 101 Jagvir kaur 36.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116459 100 Rubby Rani 22.0 Female Khilan Panch Karma 2021-06-26
202116458 99 Ujagar Singh 40.0 Male Bhupal Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116457 98 Sukhdev kaur 33.0 Female Bhupal Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116456 97 Ranjit kaur 38.0 Female Mann bibrian Swastharakshan 2021-06-26
202116455 96 Seera kaur 30.0 Female Lalluana Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116454 95 Ginder Singh 50.0 Male Sahnewali Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-26
202116453 94 Golo kaur 45.0 Female Kahngarh Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-26
202116452 93 Devi lal 40.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-26
202116451 92 Suman Rani 41.0 Female Barnala Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116450 91 Megh Raj 48.0 Male Barnala Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116449 90 Juginder singh 8.0 Male Moffar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116448 89 Leela Singh 40.0 Male Bhupal Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116447 88 Jinder kaur 26.0 Female Narinderpura Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116446 87 Monika 30.0 Female Budhlada Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116445 86 Nirmal kaur 44.0 Female Khilan Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116444 85 Om kumar 52.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116443 84 Jass Rani 51.0 Female Ralla Panch Karma 2021-06-26
202116442 83 Meena goyal 31.0 Female Bareta Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116441 82 Jeet kaur 33.0 Female Khara Panch Karma 2021-06-26
202116440 81 Manjit kaur 38.0 Female Barre Swastharakshan 2021-06-26
202116439 80 Mehakdeep 4.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116438 79 Gagandeep 26.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116437 78 Jinder singh 41.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116436 77 Balinderpal 29.0 Female Thuthian Wali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116435 76 Puran Singh 58.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116434 75 Vimla Devi 40.0 Female Kot Dharmu Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116433 74 Karanvir kaur 32.0 Female Jawaharke Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-26
202116432 73 Sukhi kaur 43.0 Female Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-26
202116431 72 Gurdarshan kaur 44.0 Female Daliewali Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116430 71 Manohar lal 37.0 Male Kot Lallu Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116429 70 Kaku khan 27.0 Male Dullowal Panch Karma 2021-06-26
202116428 69 Sagar 29.0 Male Ubha Panch Karma 2021-06-26
202116427 68 Rajveer 4.0 Female Dalel Wala Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116426 67 Rajdeep 33.0 Female Kotli Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116425 66 Raj rani 9.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116424 65 Harmeet kaur 22.0 Female Moosa Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116423 64 Amarjot kaur 32.0 Female Aklia Swastharakshan 2021-06-26
202116422 63 Harpreet kaur 23.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116421 62 Rajwinder kaur 26.0 Female Jhunir Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116420 61 Gurmail Kaur 47.0 Female Gurne Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-26
202116419 60 Hardeep Singh 40.0 Male Gurne Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-26
202116418 59 Kuldeep kaur 32.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-26
202116417 58 Surinder singh 31.0 Male Makha Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116416 57 Surjeet Singh 26.0 Male Jhunir Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116415 56 Palvinder kaur 32.0 Female Boha Panch Karma 2021-06-26
202116414 55 Tarsem Singh 28.0 Male Barre Swastharakshan 2021-06-26
202116413 54 Saroj Rani 31.0 Female Karmgarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116412 53 Davinder singh 28.0 Male Jassi kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-26
202116411 52 Bhura Singh 36.0 Male Samao Panch Karma 2021-06-26
202116410 51 Gurnam kaur 25.0 Female Shekhpura Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116409 50 Alam singh 61.0 Male Barre Emergency 2021-06-26
202116408 49 Monty 29.0 Male Mansa Swastharakshan 2021-06-26
202116407 48 Anmoldeep 25.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116406 47 pargat kaur 23.0 Female Shekhpura Panch Karma 2021-06-26
202116405 46 Hardev singh 48.0 Male Bappiana Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-26
202116404 45 Baldev singh 48.0 Male Tamkot Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-26
202116403 44 Baldev singh 33.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116402 43 Balvir kaur 34.0 Female Hero khurd Panch Karma 2021-06-26
202116401 42 Vaneet 27.0 Male Shekhpura Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116400 41 Manpreet singh 24.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116399 40 Raj kumar 9.0 Male Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116398 39 Mukhtiar kaur 34.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116397 38 Rajpreet kaur 28.0 Female Delluana Swastharakshan 2021-06-26
202116396 37 Lakshmir Rani 21.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116395 36 Bant kaur 34.0 Female Jawaharke Swastharakshan 2021-06-26
202116394 35 Lal Chand 41.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116393 34 Dalip kaur 43.0 Female Bhikhi Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-26
202116392 33 Gurjant kaur 31.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-26
202116391 32 Balkar kaur 27.0 Female Nangal kalan Panch Karma 2021-06-26
202116390 31 Janta singh 38.0 Male Tamkot Panch Karma 2021-06-26
202116389 30 Gurmez singh 34.0 Male Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116388 29 Harpreet kaur 6.0 Female Delluana Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116387 28 Harpal singh 40.0 Male Makha Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116386 27 Virpal kaur 28.0 Female Jawaharke Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116385 26 Harmanjot singh 10.0 Male Burj jhabbar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116384 25 Kiranpal 35.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116383 24 Jimmy 5.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116382 23 Sukhmani kaur 22.0 Female Khilan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116381 22 Bhusan lal 50.0 Male Bareta Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-26
202116380 21 Sunena sharma 25.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-26
202116379 20 Bhupinder kaur 36.0 Female Samao Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-26
202116378 19 Yogesh 30.0 Male Barnala Panch Karma 2021-06-26
202116377 18 Gursewak singh 45.0 Male Malko Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116376 17 Sagarpal 62.0 Male Lakhmerwala Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116375 16 Rashmi rani 8.0 Female Khara Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116374 15 Jasdev kaur 29.0 Female Khilan Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116373 14 Harpreet kaur 24.0 Female Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116372 13 Binder Kaur 36.0 Female Bhamme kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116371 12 Rimpy 26.0 Female Maur kalan Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116370 11 Gurdev kaur 43.0 Female Bareta Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-26
202116369 10 Gurjant kaur 39.0 Female Ubha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-26
202116368 9 Baghel singh 38.0 Male Gurne Shalya Vibhagh 2021-06-26
202116367 8 Shikha Rani 21.0 Female Sahnewali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-26
202116366 7 Gurmail kaur 23.0 Female Samao Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116365 6 Chintu 8.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116364 5 Princedeep 40.0 Male Samao Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-26
202116363 4 Darshan singh 7.0 Male Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-26
202116362 3 Harpal singh 26.0 Male Khara Panch Karma 2021-06-26
202116361 2 Gurnoor kaur 34.0 Female Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116360 1 Raminder singh 36.0 Male Cheema Kaya Chikitsa 2021-06-26
202116359 110 Ajaib singh 40.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116358 109 Tania 3.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116357 108 Manak singh 53.0 Male Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116356 107 Kewal kumar 40.0 Male Makha Panch Karma 2021-06-25
202116355 106 Jagsir singh 35.0 Male Kolgarh Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-25
202116354 105 Gurpair kaur 22.0 Female Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-25
202116353 104 Bhola singh 56.0 Male Mojo kalan Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116352 103 Raveena 32.0 Female Moffar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116351 102 Kuldeep kaur 33.0 Female Delluana Panch Karma 2021-06-25
202116350 101 Rampal kaur 28.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116349 100 Gezo kaur 48.0 Female dullowal Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-25
202116348 99 Harmandeep 22.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-25
202116347 98 Jalwinder singh 25.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116346 97 Raj kaur 40.0 Female Joga Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116345 96 Gulab kaur 50.0 Female Tamkot Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116344 95 Nirmla devi 40.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116343 94 Avi goyal 4.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116342 93 Rekha Rani 31.0 Female Burj Jhabbar Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116341 92 Sham verma 22.0 Male Budhlada Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116340 91 Pushpal kaur 42.0 Female Samao Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-25
202116339 90 Bittu singh 24.0 Male Jawaharke Panch Karma 2021-06-25
202116338 89 Mehar kaur 37.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116337 88 Jagmohan singh 40.0 Male Khiva khurd Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116336 87 Babbu Singh 28.0 Male Gurne Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-25
202116335 86 Parmeet kaur 11.0 Female Burj Rathi Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116334 85 Joti devi 31.0 Female nangal kalan Panch Karma 2021-06-25
202116333 84 Naveen kumar 39.0 Male Moffar Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116332 83 Bhan chand 55.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116331 82 Mewa singh 48.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-25
202116330 81 Kulwant kaur 30.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116329 80 Taj singh 43.0 Male Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-25
202116328 79 Jot singh 7.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116327 78 Joban singh 41.0 Male Mour kalan Swastharakshan 2021-06-25
202116326 77 Sukhmani devi 49.0 Female Hero khurd Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116325 76 Pargat singh 41.0 Male Bhikhi Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-25
202116324 75 Bagga singh 40.0 Male Moosa Panch Karma 2021-06-25
202116323 74 Parminder 31.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116322 73 Dalvir kaur 36.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116321 72 Manjot kaur 4.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116320 71 Ramvati devi 36.0 Female Datewas Swastharakshan 2021-06-25
202116319 70 Ravneet kaur 22.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116318 69 Jaspal kaur 48.0 Female Tamkot Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116317 68 Jaspal kaur 41.0 Female Bappiana Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116316 67 Shallu Garg 44.0 Female Budhlada Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116315 66 Gurdeep kaur 42.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-25
202116314 65 Gurpal kaur 37.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-25
202116313 64 mahinder kaur 31.0 Female Kot Dharmu Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116312 63 Navdeep singh 30.0 Female Burj hari Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116311 62 Boota singh 45.0 Male Phaphre Swastharakshan 2021-06-25
202116310 61 Murti devi 40.0 Female lalluana Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116309 60 harpal kaur 44.0 Female Gurne Panch Karma 2021-06-25
202116308 59 Gurnoor 30.0 Female Nangal kalan Panch Karma 2021-06-25
202116307 58 Raminder singh 6.0 Male Malko Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116306 57 Palwinder kaur 40.0 Female Cheema Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116305 56 Mandeep 24.0 Male ubha Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116304 55 Bhano kaur 58.0 Female Datewas Emergency 2021-06-25
202116303 54 Lovedeep kaur 35.0 Female Barre Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116302 53 Tarsem jindal 47.0 Male Boha Panch Karma 2021-06-25
202116301 52 Jagraj kaur 44.0 Female Thuthian wali Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116300 51 Suraj kumar 42.0 Male Barnala Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116299 50 Amanpreet kaur 39.0 Female Kot lall Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116298 49 Bharpur kaur 42.0 Female Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-25
202116297 48 Mahinder kaur 30.0 Female Gurne Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-25
202116296 47 Rasneet kaur 10.0 Female Khilan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116295 46 Palwinder kaur 40.0 Female Piplian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116294 45 Harcharan singh 42.0 Male Tahlian Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116293 44 Jatinder kaur 55.0 Female Khiva khurd Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-25
202116292 43 Binder kaur 27.0 Female mansa Panch Karma 2021-06-25
202116291 42 Baldev singh 29.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116290 41 Swaran singh 30.0 Male Mojo kalan Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116289 40 Mamta rani 26.0 Female Budhlada Swastharakshan 2021-06-25
202116288 39 Taj kaur 40.0 Female Nanagal kalan Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116287 38 Vicky jain 35.0 Male Khiva kalan Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116286 37 Bhuro kaur 46.0 Female Mander Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-25
202116285 36 Manju Rani 26.0 Female mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116284 35 Preeti Rani 22.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116283 34 Harmeet 21.0 Female Nangal kalan Panch Karma 2021-06-25
202116282 33 Varinder singh 7.0 Male Bhai desa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116281 32 navneet kaur 27.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-06-25
202116280 31 Rajni bala 48.0 Female Tahlian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116279 30 Tej kaur 43.0 Female Chakerian Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116278 29 Labh singh 42.0 Male Boha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-25
202116277 28 Shalu Rani 28.0 Female Mour kalan Panch Karma 2021-06-25
202116276 27 Dharam kaur 48.0 Female Mojo kalan Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116275 26 Goldy 6.0 Male Pilchian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116274 25 Inderjit 45.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116273 24 Rajdeep kaur 29.0 Female Aklia Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116272 23 Navjot kaur 8.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116271 22 naginder kaur 34.0 Female Khiva dialu wala Swastharakshan 2021-06-25
202116270 21 Kanta devi 39.0 Female Samao Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116269 20 Teena 32.0 Female Jawaharke Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-25
202116268 19 Dupinder kaur 40.0 Female Dhaipai Panch Karma 2021-06-25
202116267 18 Phinder kaur 30.0 Female Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116266 17 harcharan kaur 33.0 Female Moosa Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116265 16 Raja Ram 4.0 Male Datewas Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116264 15 Sukhmani 10.0 Female Delluana Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116263 14 Parminder 38.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116262 13 Bushan chand 52.0 Male Bhikhi Panch Karma 2021-06-25
202116261 12 Gagan kaur 39.0 Female Kotla Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116260 11 Indervir kaur 32.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116259 10 Puran singh 44.0 Male Ubha Swastharakshan 2021-06-25
202116258 9 Satinder kaur 33.0 Female Kotra Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-25
202116257 8 Ekam singh 48.0 Male Boha Shalya Vibhagh 2021-06-25
202116256 7 Parkash singla 30.0 Male budhlada Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-25
202116255 6 Fateh singh 42.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-25
202116254 5 Gurdeep kaur 36.0 Female Hero khurd Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116253 4 parminder singh 41.0 Male Ubha Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116252 3 Sukhdeep 9.0 Female nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-25
202116251 2 Rajan kumar 26.0 Male Ralla Panch Karma 2021-06-25
202116250 1 Mandeep singh 25.0 Male Joga Kaya Chikitsa 2021-06-25
202116249 2 Jal kaur 58.0 Female Malko Emergency 2021-06-24
202116248 1 Kultar kaur 63.0 Female Dalel wala Emergency 2021-06-24
202116247 114 Kirna rani 33.0 Female Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116246 113 Chameli devi 52.0 Female Khilan Panch Karma 2021-06-23
202116245 112 Balwant singh 42.0 Male Chakerian Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-23
202116244 111 Giri dass 40.0 Male Mansa khurd Panch Karma 2021-06-23
202116243 110 Hina 36.0 Female Dullowal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116242 109 Abhishek 30.0 Male phaphhre Swastharakshan 2021-06-23
202116241 108 Mohan bargadia 30.0 Male Bareta Panch Karma 2021-06-23
202116240 107 Ram Dass 31.0 Male Khara Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-23
202116239 106 Navneet kaur 10.0 Female mander Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116238 105 Partik kumar 33.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116237 104 Prem lata 30.0 Female Barnala Panch Karma 2021-06-23
202116236 103 Sham kumar 44.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-23
202116235 102 Manoj Rani 51.0 Female Mander Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116234 101 Pammi kaur 21.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116233 100 Baljinder singh 44.0 Male Akkanwali Swastharakshan 2021-06-23
202116232 99 Ragvir kaur 41.0 Female Moosa Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116231 98 Sagu singh 51.0 Male Tamkot Panch Karma 2021-06-23
202116230 97 Jinder 39.0 Female Boha Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116229 96 Yashika 5.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116228 95 Gurjinder 41.0 Female Boha Panch Karma 2021-06-23
202116227 94 Rimpy 30.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116226 93 Ashok kumar 34.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116225 92 Vaishnavi 37.0 Female Bhamme kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-23
202116224 91 Rohanpreet 40.0 Female Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-23
202116223 90 Anju Bala 45.0 Female Alampur Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116222 89 Rohani 32.0 Female Thuthian wali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116221 88 Yuvraj 54.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116220 87 Aminder singh 44.0 Male Mander Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116219 86 Gujri rani 38.0 Female Aklia Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116218 85 Inder kaur 27.0 Female Ralla Swastharakshan 2021-06-23
202116217 84 Rajna kumar 36.0 Male Hero khurd Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116216 83 Surminder kaur 44.0 Female Bhamme kalan Panch Karma 2021-06-23
202116215 82 Parmjeet kaur 12.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116214 81 Gaggi Devi 47.0 Female Ralla Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116213 80 kakka isngh 55.0 Male Kolgarh Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116212 79 Parmod kumar 10.0 Male Ralla Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116211 78 Harman chahal 36.0 Female Bhamme kalan Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116210 77 Gurpreet kaur 25.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116209 76 Surjan kaur 40.0 Female Malko Swastharakshan 2021-06-23
202116208 75 Narinder kaur 41.0 Female Bhikhi Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116207 74 Kalyani sharma 42.0 Female datewas Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-23
202116206 73 Gaggu kaur 38.0 Female Khara Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-23
202116205 72 Jacky 8.0 Male Lalluana Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116204 71 Bant kaur 26.0 Female Delluana Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116203 70 Indervir kaur 29.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116202 69 Kamal kaur 43.0 Female Bhai desa Panch Karma 2021-06-23
202116201 68 Sukhmani 10.0 Female budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116200 67 Binder kaur 40.0 Female Bhupal Panch Karma 2021-06-23
202116199 66 Fateh singh 38.0 Male Bir kalan Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116198 65 Raj kumar 35.0 Male Burj hari Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116197 64 Major singh 62.0 Male Khiva kalan Emergency 2021-06-23
202116196 63 Rajinder 44.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-06-23
202116195 62 Daman kaur 39.0 Female Akkanwali Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116194 61 Gagan kaur 28.0 Female Makha Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116193 60 Aman 29.0 Female Karmgarh Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-23
202116192 59 Amrinder singh 53.0 Male Ubha Panch Karma 2021-06-23
202116191 58 Pooja rani 40.0 Female Kotra Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116190 57 Pari 35.0 Female Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116189 56 Tajinder singh 5.0 Male Boha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116188 55 Shalu Rani 30.0 Female Mojo khurd Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116187 54 Magar singh 41.0 Male Joga Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-23
202116186 53 Saroj singh 51.0 Male Ubha Emergency 2021-06-23
202116185 52 Phinder kaur 40.0 Female Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-23
202116184 51 Upkar bansal 39.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-23
202116183 50 Gurminder singh 23.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116182 49 Vishal kumar 39.0 Male Mander Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116181 48 Swaraj singh 9.0 Male Ubha Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116180 47 Balvir kaur 30.0 Female Bhupal Swastharakshan 2021-06-23
202116179 46 Poonam rani 26.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116178 45 Rajni Rani 39.0 Female Gurne Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116177 44 Taman kumar 26.0 Male Bhikhi Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-23
202116176 43 Saju singh 52.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116175 42 Indervir kaur 39.0 Female Mander Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116174 41 Rahul singh 31.0 Male Boha Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116173 40 Mankirat 11.0 Female tamkot Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116172 39 Kuljeet kaur 42.0 Female Bappiana Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-23
202116171 38 Surinder kaur 32.0 Female Jawaharke Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116170 37 Anu Sharma 30.0 Female Malko Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116169 36 Gugna Devi 40.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116168 35 Tajinder kaur 28.0 Female Budhlada Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116167 34 Samiya 6.0 Female Moffar Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116166 33 Rajesh rani 44.0 Female Dullowal Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116165 32 Vikram singh 45.0 Male Moosa Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116164 31 Sanjay 9.0 Male Bareta Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116163 30 Nirmal singh 30.0 Male Kotli Panch Karma 2021-06-23
202116162 29 Kala singh 46.0 Male Khokhar kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-23
202116161 28 Mandeep kaur 25.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116160 27 Prem kumari 47.0 Female Lalluana Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116159 26 Saroj rani 33.0 Female Budhlada Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116158 25 Rajesh kumari 40.0 Female Khara Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-23
202116157 24 Parmeet kaur 44.0 Female Joga Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-23
202116156 23 Parneet kaur 32.0 Female Bhai desa Panch Karma 2021-06-23
202116155 22 Anil kumar 28.0 Male Phaphre Panch Karma 2021-06-23
202116154 21 Joban singh 29.0 Male Delluana Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116153 20 Sachin kumar 44.0 Male Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116152 19 Harman kaur 6.0 Female Gurne Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116151 18 Joti rani 37.0 Female Ubha Swastharakshan 2021-06-23
202116150 17 Aman kaur 32.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116149 16 sagarpal 44.0 Male Mander Panch Karma 2021-06-23
202116148 15 Monty jain 29.0 Male Ubha Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116147 14 Yuvraj singh 41.0 Male kotra Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116146 13 Resham singh 40.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116145 12 Mahinder singh 28.0 Male Nangal kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-23
202116144 11 Ekam singh 26.0 Male Kotra Panch Karma 2021-06-23
202116143 10 Varinder kaur 39.0 Female Ubha Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116142 9 Bhusan kumar 44.0 Male Bhiki Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116141 8 jagtar singh 42.0 Male Joga Swastharakshan 2021-06-23
202116140 7 Sarika jain 29.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-23
202116139 6 Komal rani 26.0 Female Samao Shalya Vibhagh 2021-06-23
202116138 5 Jatinder 40.0 Male Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-23
202116137 4 Pushpinder kaur 25.0 Female Khiva kalan Panch Karma 2021-06-23
202116136 3 Sarab singh 29.0 Male Ubha Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116135 2 Bushan singh 55.0 Male nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-06-23
202116134 1 Gagan singh 6.0 Male Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-23
202116133 115 Baldev kaur 36.0 Female Mansa Swastharakshan 2021-06-22
202116132 114 Gurmit kaur 33.0 Female Moffar Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116131 113 Bhajan lal 55.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116130 112 Gulab kaur 50.0 Female Burj dhilwan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116129 111 Nirdev kaur 46.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-22
202116128 110 Karmjot 8.0 Male Khilan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116127 109 Gursewak singh 40.0 Male Malko Panch Karma 2021-06-22
202116126 108 Monika 6.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116125 107 Bharpur kaur 36.0 Female Chakerian Panch Karma 2021-06-22
202116124 106 Parsin kaur 55.0 Female Jawaharke Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116123 105 Tejo kaur 44.0 Female Tahlian Swastharakshan 2021-06-22
202116122 104 Pari verma 8.0 Female Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116121 103 balvir kaur 38.0 Female Samao Panch Karma 2021-06-22
202116120 102 Saroj kaur 45.0 Female Kot Dharmu Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116119 101 Satnam singh 50.0 Male Mansa khurd Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-22
202116118 100 Pratiksha 42.0 Female Budhalda Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116117 99 Pardeep kaur 34.0 Female chakerian Swastharakshan 2021-06-22
202116116 98 Prabudeva 38.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116115 97 Meenakshi 32.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-22
202116114 96 Raj Rani 41.0 Female Bappiana Panch Karma 2021-06-22
202116113 95 Rupinder kaur 12.0 Female Tamkot Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116112 94 Sukhraj kaur 30.0 Female Akkanwali Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116111 93 Winder aulakh 40.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116110 92 Vijay 31.0 Male Sahnewali Panch Karma 2021-06-22
202116109 91 Jashandeep 10.0 Female Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116108 90 Khushi 5.0 Female Bhai desa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116107 89 Harleen 28.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116106 88 Rajinder kaur 30.0 Female Nangal kalan Swastharakshan 2021-06-22
202116105 87 Bhupinder kaur 28.0 Female Burj hari Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116104 86 daropati 44.0 Female Jogi peer Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116103 85 Manak ram 44.0 Male Hero khurd Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116102 84 jarnail kaur 29.0 Female Khiva khurd Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116101 83 Sukhpal kaur 38.0 Female joga Panch Karma 2021-06-22
202116100 82 Sohan lal 50.0 Male Gurne Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116099 81 Amrik karu 30.0 Female Bhupal Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-22
202116098 80 Deepu 37.0 Male Makha Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116097 79 biro kaur 35.0 Female Khara Swastharakshan 2021-06-22
202116096 78 Manvir kaur 23.0 Female Moosa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116095 77 Baltej kaur 15.0 Female Makha Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116094 76 Balviro kaur 38.0 Female Barre Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116093 75 Satpal kaur 24.0 Female Lalluana Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116092 74 Raj singh 41.0 Male Moffar Panch Karma 2021-06-22
202116091 73 Resham kaur 28.0 Female Dalel wala Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116090 72 Chiman lal 48.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116089 71 Chaino devi 51.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116088 70 Babbita rani 35.0 Female Kolgarh Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116087 69 Babby 40.0 Female Karmgarh Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116086 68 Chet kaur 53.0 Female Khilan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116085 67 Gurnam kaur 46.0 Female Chakerian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-22
202116084 66 Ekam 22.0 Male Boha Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116083 65 Pinki sharma 29.0 Female Budhalda Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116082 64 Vicky 46.0 Male Barre Panch Karma 2021-06-22
202116081 63 Charanjeet singh 37.0 Male Bhikhi Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116080 62 Harmeet 9.0 Female Bhupal Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116079 61 Ashok kumar 16.0 Male Mojo Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116078 60 Darshan kaur 36.0 Female Bhai desa Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116077 59 Manu kumar 44.0 Male Kot lallu Swastharakshan 2021-06-22
202116076 58 Jeeto 29.0 Female Khiva dialu wala Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116075 57 Harman kaur 31.0 Female Nangal kalan Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116074 56 Pinki 49.0 Female Gurne Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116073 55 Ajay kumar 36.0 Male Atla khurd Panch Karma 2021-06-22
202116072 54 Babbu singh 40.0 Male Makha Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116071 53 pankaj kumar 9.0 Male mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116070 52 Shadi ram 66.0 Male Ubha Emergency 2021-06-22
202116069 51 Balvir kaur 38.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116068 50 Bhura singh 57.0 Male Burj ubha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-22
202116067 49 Daljeet 30.0 Male Akkanwali Panch Karma 2021-06-22
202116066 48 Gaganveer 35.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116065 47 Archna devi 28.0 Female Nangal kalan Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116064 46 Anju bala 22.0 Female Boha Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116063 45 Yash 11.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116062 44 amandeep kaur 31.0 Female pilchian Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116061 43 Charno 30.0 Female Bareta Swastharakshan 2021-06-22
202116060 42 Inderjit kaur 26.0 Female Atla kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116059 41 Mandeep singh 28.0 Male Bareta Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116058 40 Preet singh 25.0 Male Khara Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116057 39 Darshna devi 33.0 Female Ubha Panch Karma 2021-06-22
202116056 38 Mohan lal 39.0 Male Chakerian Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116055 37 Mukhtiar singh 62.0 Male Andianwali Emergency 2021-06-22
202116054 36 Gurcharan singh 41.0 Male Ubha Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-22
202116053 35 Ramnek kaur 20.0 Female piplian Panch Karma 2021-06-22
202116052 34 manpreet sidhu 29.0 Male Phaphre Panch Karma 2021-06-22
202116051 33 lakhvir kaur 40.0 Female Khokhar khurd Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116050 32 Navtej singh 29.0 Male Gurne Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116049 31 Gurmeet kaur 22.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116048 30 Jasvir 38.0 Female Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116047 29 Meet 29.0 Female Dhilwan Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116046 28 Hem raj 46.0 Male Nangal kalan Swastharakshan 2021-06-22
202116045 27 Amrik kaur 30.0 Female Dullowal Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116044 26 Satpal singh 30.0 Male Delluana Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116043 25 Baljeet singh 39.0 Male Samao Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116042 24 Kulwant kaur 28.0 Female Karmgarh Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116041 23 Baljeet chahal 35.0 Female Kot Dharmu Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116040 22 Kulwant singh 33.0 Male Borawal Panch Karma 2021-06-22
202116039 21 Diljeet kaur 23.0 Female Jassi kalan Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116038 20 Jeet 7.0 Male Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116037 19 Jatinder singh 39.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116036 18 Virpal kaur 28.0 Female Moosa Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116035 17 Ekam kaur 39.0 Female Mojo Swastharakshan 2021-06-22
202116034 16 Sukhmani kaur 28.0 Female Jawaharke Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-22
202116033 15 Bhusan lal 62.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116032 14 Tajinder singh 42.0 Male Mansa Shalya Vibhagh 2021-06-22
202116031 13 Krian rani 36.0 Female Bhikhi Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-22
202116030 12 Phinder singh 42.0 Male Hero kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-22
202116029 11 sagarpal 42.0 Male Hero kalan Panch Karma 2021-06-22
202116028 10 Kamal 29.0 Female Borawal Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116027 9 Baljeet kaur 20.0 Female Dullowal Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116026 8 Shaina 5.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116025 7 kewal singh 55.0 Male Khiva khurd Panch Karma 2021-06-22
202116024 6 Kuljinder kaur 21.0 Female Samao Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116023 5 Pawan kumar 6.0 Male Moosa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-22
202116022 4 Kiran 35.0 Female Hero kalan Panch Karma 2021-06-22
202116021 3 Pargat singh 25.0 Male Moosa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-22
202116020 2 Jagjeet singh 26.0 Male Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116019 1 Rahul 28.0 Male mansa Kaya Chikitsa 2021-06-22
202116018 120 Harvit kaur 22.0 Female Burj rathi Kaya Chikitsa 2021-06-21
202116017 119 Kareena 31.0 Female Budhlda Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202116016 118 Pragiya 30.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-21
202116015 117 Malhar rane 33.0 Male Bappiana Kaya Chikitsa 2021-06-21
202116014 116 Mukhtiaro 34.0 Female Kot Lallu Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202116013 115 Najar singh 50.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-21
202116012 114 Harpreet singh 44.0 Male Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-06-21
202116011 113 Atinder singh 28.0 Male Gurne Kaya Chikitsa 2021-06-21
202116010 112 Maddo kaur 40.0 Female Chakerian Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202116009 111 Komal Rani 5.0 Female Mansa Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202116008 110 Kaila singh 58.0 Male Cheema Kaya Chikitsa 2021-06-21
202116007 109 Bhagwanti 55.0 Female Mansa Kaya Chikitsa 2021-06-21
202116006 108 Mangni Ram 40.0 Male Datewas Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202116005 107 Monika 28.0 Female Joga Panch Karma 2021-06-21
202116004 106 Manjeet kaur 44.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-06-21
202116003 105 Sargi rani 30.0 Female Kotra Kaya Chikitsa 2021-06-21
202116002 104 subh kumar 8.0 Male Khilan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202116001 103 Jasso Rani 39.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202116000 102 sukhmani gill 47.0 Female Mander Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-21
202115999 101 Jeeto devi 48.0 Female Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115998 100 Ujagar singh 55.0 Male Bareta Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115997 99 Sahil kumar 40.0 Male Bhupal Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202115996 98 Nikhil 11.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115995 97 Nakul 8.0 Male Budhlada Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115994 96 Harman kaur 30.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-21
202115993 95 Bholi kaur 46.0 Female Bappiana Swastharakshan 2021-06-21
202115992 94 Bhappa 49.0 Male Lalluana Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115991 93 Jasvir kaur 51.0 Female Kot Dharmu Panch Karma 2021-06-21
202115990 92 Jeeto rani 40.0 Female Kot Dharmu Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202115989 91 amandeep singh 49.0 Male Tahlian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202115988 90 Sarabjit kaur 26.0 Female khilan Panch Karma 2021-06-21
202115987 89 Sandeep kaur 44.0 Female Bhai desa Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115986 88 Jora singh 42.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-21
202115985 87 minder kaur 23.0 Female Hero kalan Panch Karma 2021-06-21
202115984 86 Kewal Ram 52.0 Male Ralla Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115983 85 Harjeet 32.0 Male Gurne Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115982 84 Tamana 36.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-21
202115981 83 Rajinder 38.0 Male Bhamme kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-21
202115980 82 Manvir kaur 30.0 Female Ralla Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115979 81 Khem chand 36.0 Male Mansa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202115978 80 Fatima Rani 25.0 Female Delluana Panch Karma 2021-06-21
202115977 79 bhola singh 50.0 Male mansa Panch Karma 2021-06-21
202115976 78 Ranjeet 43.0 Female Dalel wala Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115975 77 Kuldeep kaur 3.0 Female Dhaipai Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115974 76 Jeeti rani 40.0 Female Hire wala Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115973 75 Poonam 38.0 Female Khara Swastharakshan 2021-06-21
202115972 74 Ajay kumar 50.0 Male Boha Panch Karma 2021-06-21
202115971 73 Veerpal kaur 28.0 Female Hero kalan Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115970 72 Jaspreet kaur 23.0 Female Tahlian Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202115969 71 manjeet 48.0 Male Bhamme kalan Panch Karma 2021-06-21
202115968 70 Nony kumar 38.0 Male Mansa khurd Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115967 69 Binder singh 51.0 Male Nangal kalan Emergency 2021-06-21
202115966 68 lakhminder 11.0 Female Jawaharke Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115965 67 Gursimer kaur 30.0 Female Samao Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202115964 66 Deep 52.0 Female Dullowal Swastharakshan 2021-06-21
202115963 65 Charanjeet kaur 25.0 Female Phaphre Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115962 64 Om kuamr 49.0 Male Barnala Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-21
202115961 63 Gaggu kaur 37.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-21
202115960 62 phinder 42.0 Female Joga Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115959 61 Roji rani 30.0 Female Hero khurd Panch Karma 2021-06-21
202115958 60 Lakhwinder kaur 51.0 Female Mansa Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-21
202115957 59 Karamjeet kaur 21.0 Female Moosa Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115956 58 Sukhmani kaur 28.0 Female Joga Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202115955 57 Bhushan singla 41.0 Male Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202115954 56 Bhinder singh 45.0 Male Joga Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115953 55 Rahul singh 30.0 Male Narinder pura Swastharakshan 2021-06-21
202115952 54 Anita kumari 26.0 Female Phaphre Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115951 53 Jatinder 39.0 Male Boha Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-21
202115950 52 Jeenat 5.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115949 51 Jagminder kaur 42.0 Female Chakerian Panch Karma 2021-06-21
202115948 50 Jasvir bullar 41.0 Female Khilan Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115947 49 Raman 34.0 Female Hodla Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115946 48 Satti kaur 24.0 Female boha Swastharakshan 2021-06-21
202115945 47 Rajveer kaur 31.0 Female Burj Rathi Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202115944 46 Rimpy 31.0 Female Burj rathi Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115943 45 Harmeet 39.0 Female Hero kalan Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-21
202115942 44 Manpreet kaur 36.0 Female burj ubha Panch Karma 2021-06-21
202115941 43 Aman singh 29.0 Male Dhaipai Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115940 42 Katinder 11.0 Male Kotra Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115939 41 Bharat jain 43.0 Male Moosa Swastharakshan 2021-06-21
202115938 40 Kalyani 31.0 Female Bareta Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115937 39 Parmjeet kaur 29.0 Female Khiva kalan Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202115936 38 Kusam bala 26.0 Female Bhaini bagha Panch Karma 2021-06-21
202115935 37 Varinder kaur 40.0 Female Tamkot Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115934 36 Jagtar singh 28.0 Male Khilan Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115933 35 Monty jindal 4.0 Male Chakerian Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115932 34 Baljinder 29.0 Female Khokhar kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202115931 33 Darshan kaur 40.0 Female Ubha Swastharakshan 2021-06-21
202115930 32 Gargi jain 26.0 Female Aklia Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115929 31 Inderjeet kaur 40.0 Female Delluana Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202115928 30 Sharda Rani 30.0 Female Mansa Panch Karma 2021-06-21
202115927 29 Sharan 7.0 Female Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115926 28 Jatinder 29.0 Female Bareta Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202115925 27 fateh kaur 30.0 Female Boha Swastharakshan 2021-06-21
202115924 26 Vishal kumar 41.0 Male Budhlada Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115923 25 Veer kaur 30.0 Female Bhai desa Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202115922 24 Jimmi singh 41.0 Male Bhikhi Panch Karma 2021-06-21
202115921 23 Nirmal kaur 25.0 Female Burj hari Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115920 22 Jagjeet singh 26.0 Male Ralla Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115919 21 Harman singh 9.0 Male Joga Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115918 20 Beant kaur 32.0 Female samao Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202115917 19 Bushan kumar 35.0 Male Vir kalan Swastharakshan 2021-06-21
202115916 18 Gurjot singh 27.0 Male Moosa Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115915 17 Gurjeet kaur 41.0 Female Akkanwali Shalakya Vibhagh - Eye 2021-06-21
202115914 16 Sukhjeet kaur 39.0 Female Jhunir Panch Karma 2021-06-21
202115913 15 Shan singh 48.0 Male Kotra Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115912 14 Rajvir kaur 40.0 Female Dullowal Swastharakshan 2021-06-21
202115911 13 Paramjeet kaur 38.0 Female Nangal kalan Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202115910 12 Preet singh 36.0 Male Mansa Panch Karma 2021-06-21
202115909 11 Naginder 11.0 Female Gurne Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-21
202115908 10 Neetu Rani 33.0 Female Delluana Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115907 9 Sarab singh 30.0 Male Tamkot Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115906 8 Baldev kaur 27.0 Female Jawaharke Swastharakshan 2021-06-21
202115905 7 Survi jain 22.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-21
202115904 6 Rajni 23.0 Female Gurne Shalya Vibhagh 2021-06-21
202115903 5 Balwant singh 46.0 Male Ralla Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115902 4 Gagan singh 30.0 Male Joga Shalakya Vibhagh - Ent 2021-06-21
202115901 3 Babbu kaur 33.0 Female Cheema Panch Karma 2021-06-21
202115900 2 Yadvinder kaur 27.0 Female Khiva kalan Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115899 1 Mukesh kumar 26.0 Male Hero kalan Kaya Chikitsa 2021-06-21
202115898 3 Mailo kaur 66.0 Female Delluana Emergency 2021-06-20
202115897 2 Atma Singh 60.0 Male Bhupal Emergency 2021-06-20
202115896 1 Nirdev kaur 55.0 Female Tamkot Emergency 2021-06-20
202115895 114 Rano kaur 36.0 Female Mansa Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-19
202115894 113 kavita kumari 30.0 Female Gurne Panch Karma 2021-06-19
202115893 112 Anurag kumar 33.0 Male Phaphre bhai ke Kaya Chikitsa 2021-06-19
202115892 111 Karm kaur 10.0 Female Nangal kalan Kaumar Bhritya (Bal Rog) 2021-06-19
202115891 110 Chinto kaur 38.0 Female Ralla Stri - Rog Avum Prasuti 2021-06-19
202115890 109 Gulab kaur 40.0 Female Dullowal Panch Karma 2021-06-19
202115889 108 Pargat kaur 40.0 Female jawaharke Kaya Chikitsa 2021-06-19